รู้จักคุณนก มณีรัตน์ Sea Thailand และการบริหารให้องค์กรก้าวกระโดด

จากพนักงานหลักสิบสู่พนักงานหลักพัน บริหารองค์กรอย่างไรให้องค์กรเติบโตอย่างก้าวกระโดด? รู้จักคุณนก มณ…

Read More


Verified by MonsterInsights