7 วิธีแก้อาการหัวร้อน ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ทุกคนเคยเสียโอกาสหรือเสียงานไปเพราะความใจร้อนกันไหม? 

อาการใจร้อน เป็นอาการหรือนิสัยที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ซึ่งมักส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาในภายหลังหากเราไม่รู้จักควบคุมหรือจัดการกับมัน วันนี้เราเลยจะพามารู้จักกับ 7 วิธีในการแก้อาการใจร้อน 

1. สูดหายใจเข้า-ออก

การสูดหายใจเข้า-ออก จะช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจและทำให้ร่างกายของเราผ่อนคลาย รวมถึงช่วยทำให้เราใจเย็นลง หากยังมีอาการใจร้อนอยู่ให้สูดหายใจเข้าออก ซ้ำๆ ไปจนกว่าจะใจเย็นลง

2. นับหนึ่งถึงสิบ

การนับหนึ่งถึงสิบ จะช่วยให้เรามีสมาธิ ได้คิดและไตร่ตรองถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ทำให้เราใจเย็นลง และเป็นการดึงสติตัวเรากลับมา

3. สังเกตอารมณ์ตัวเอง

วิธีในการควบคุมอารมณ์นั้นสามารถฝึกได้โดยการ สังเกตถึงอารมณ์ของคนรอบข้างในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงอารมณ์ของเราด้วย เพราะจะทำให้เราตระหนักรู้ได้ว่าตนเองมีอารมณ์เป็นอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆ การรู้จักควบคุมอารมณ์จะทำให้เราไม่ใจร้อนและรู้ว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรต่อผู้อื่น

4. ทำความเข้าใจสาเหตุ

การรู้ถึงสาเหตุของความใจร้อน จะสามารถช่วยให้เราจัดการกับความใจร้อนภายในตัวเราได้ สาเหตุของความใจร้อนอาจมาได้จากหลายอย่าง เช่น สถานการณ์ พฤติกรรมหรือนิสัย หากเรารู้สาเหตุก็จะทำให้เราเข้าไปแก้ไขได้อย่างตรงจุด รวมถึงยังสามารถหลีกเลี่ยงมันได้อีกด้วย

5. ตั้งใจฟังเพื่อเข้าใจ

การฟังอย่างตั้งใจหรือ การมี Active listening ก็ช่วยลดอาการใจร้อนได้ เพราะการตั้งใจฟังและเข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายพูด จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจอีกฝ่ายได้มากขึ้นซึ่งส่งผลให้เราได้คิดอย่างรอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินอีกฝ่าย

6. ยอมรับความเห็นต่าง

ยอมรับว่าตนเองใจร้อนหรือยอมรับว่าเราเป็นคนผิด สิ่งเหล่านี้จะสามารถช่วยให้เราเห็นถึงข้อผิดพลาดภายในตนเองและเป็นการดึงสติให้เรารู้ตัวว่าตนเองกำลังใจร้อนอยู่ รวมถึงต้องรับฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูดหรือแนะนำ เพื่อนำไปปรับใช้และแก้ไขในอนาคต วิธีนี้จะช่วยให้เราได้รู้จักสำรวจตัวเองและเป็นการแก้ความใจร้อนไปในตัว

7. ปรับเปลี่ยนความคิด

บางทีสิ่งที่ทำให้เราใจร้อน อาจมาจากเรื่องเล็กๆ ที่ในบางครั้งก็สามารถปล่อยวางได้ เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนความคิดต่อสิ่งต่างๆ รอบตัว ให้เรารู้จักปล่อยวางอย่าคิดมาก ก็สามารถช่วยให้เราใจเย็นลง และระงับไม่ให้เกิดอาการใจร้อนได้

การควบคุมอารมณ์และแก้อาการใจร้อน ก็เป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญของผู้นำองค์กร หรือ หัวหน้างาน และยังมีอีกหลายหลายทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ สามารถเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำที่ดีเพิ่มเติมได้ใน คอร์ส Scale People, Scale Company “สร้างบริษัทให้โตด้วยพลังคนรุ่นใหม่” โดย คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO แห่ง Sea ประเทศไทย

อ้างอิง https://bit.ly/3CmFNMQ https://bit.ly/3sWD2id

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน