ทำธุรกิจให้เหมือนคุมเกมฟุตบอล ปรับใช้แผนฟุตบอลอย่างไรให้เข้ากับแผนธุรกิจ?

ปรับใช้แผนฟุตบอลอย่างไร ให้เข้ากับแผนธุรกิจ? โค้ชทีมฟุตบอลและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กมีหลายอย่างเหมือนก…

Read More


Verified by MonsterInsights