พูดอย่างไรให้คนเข้าใจ? สื่อสารอย่างไรให้คนไม่งง?

การสื่อสารเป็นหนึ่งใน Soft Skills ที่เป็นทักษะสำคัญในยุคดิจิทัล คำพูดและภาษากายในการสื่อสารดีที่อาจช่วยให้คู่สนทนาเข้าใจเราได้มากขึ้น อีกทั้งมีความจำเป็นต่อการติดต่องาน นำเสนอ หรือสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

วันนี้ Cariber จะมาช่วยค้นหาเทคนิคปรับปรุงการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การสื่อสารคืออะไร?

หลายคนคงทราบว่าการสื่อสารคือการแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมทั้งถ่ายทอดข้อมูลไม่ว่าจะเป็นแบบวัจนภาษาและอวัจนภาษา ทั้งคำพูด การแสดงออก เสียง หรือท่าทาง บ่อยครั้งวิธีที่คุณพูดสิ่งต่างๆ มีอิทธิพลต่อผู้ฟังมากกว่าคำพูดที่คุณใช้ รวมไปจนถึงวิธีที่คุณเคลื่อนไหวร่างกายที่สามารถเพิ่มความหมายที่แตกต่างให้กับบทสนทนาของคุณได้ เพราะฉะนั้นทักษะการสื่อสารที่ดีย่อมสามารถช่วยให้คุณแสดงออกได้ดีขึ้นได้

อะไรคืออุปสรรคในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ

ขาดการโฟกัส

เมื่อทำงานหลายอย่างพร้อมกัน เราก็ไม่สามารถที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลายครั้งที่สิ่งรบกวนต่างๆ เข้ามาทำให้เราไม่สามารถโฟกัสกับสิ่งที่พูดหรือต้องการสื่อสาร เช่น การก้มหน้ามองหน้าจอมือถือเพียงนิดเดียวอาจทำให้เราพลาดการแสดงออกที่ดีในการสนทนาไป

ความเครียดและอารมณ์ที่ควบคุมไม่ได้

อารมณ์เครียดหรืออารมณ์ขุ่นมัวสามารถทำให้คุณอ่านคนอื่นผิด และส่งสัญญาณผ่านท่าทางและภาษาที่สับสนออกไป ความเครียดอาจจะทำให้ผู้ที่สนทนาเห็นถึงความกังวลวุ่นวายใจ

ภาษากายขัดแย้งกับคำพูด

ภาษากายและการเคลื่อนไหวต้องเสริมสร้างสิ่งที่เรากำลังพูด ไม่ควรขัดแย้งกัน หากพูดอย่างหนึ่ง แต่ภาษากายแสดงออกเป็นอย่างอื่น ผู้ฟังอาจรู้สึกถึงความไม่จริงใจของเรา

ท่าทางเชิงลบ

ในบางครั้งเราเผลอใช้ท่าทางเชิงลบที่แสดงออกว่าไม่เห็นด้วยหรือไม่ชอบสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูด นั่นอาจส่งผลให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกลบกับเราได้

วิธีที่จะทำให้สื่อสารให้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพ

เมื่อเรารู้ว่าอะไรคืออุปสรรคที่มาขัดขวางการสื่อสารของเราแล้ว เราก็อาจจะลองปรับปรุงการสื่อสารของตัวเอง เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ดีขึ้นด้วย 6 วิธีนี้

เข้าใจความต้องการของคุณเอง

เราคงไม่สามารถถ่ายทอดเรื่องราว แบ่งปันข้อความหรือข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพจนกว่าจะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเราจะพูดอะไร? จะสื่อสารเรื่องใด? เราจึงต้องตอบคำถามกับตัวเองอยู่ตลอด เพราะคงไม่มีใครรู้ว่าเราต้องการจะสื่ออะไรนอกจากตัวเราเองนอกจากนี้ ความไม่เข้าใจของเราก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดต่อคู่สนทนาของเราได้

รู้จักสังเกต

การสังเกตท่าทางและการตอบสนองของคู่สนทนานับเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ สีหน้า รอยยิ้ม แววตา จนถึงการกวัดแกว่งแขนอาจบ่งบอกสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังคิด และช่วยให้เราเข้าใจบริบทในการพูดคุยมากขึ้น นอกจากนี้เราอาจจะต้องกลับมาสังเกตตัวเองด้วยว่าเรามีท่าทางหรือน้ำเสียงที่เราพูดผิดพลาดไปจากที่เราต้องการจะสื่อหรือไม่ เมื่อเราสังเกตมากขึ้น ก็ย่อมช่วยพัฒนาความสามารถในการทำความเข้าใจและใช้การสื่อสารผ่านท่าทางกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น

เรียนรู้ที่จะฟัง

ทักษะการฟังช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่คนอื่นพูดได้เป็นอย่างมาก และยังช่วยเสริมความเข้าใจระหว่างคนสองคนให้เพิ่มมากขึ้น ยิ่งเราฟังมากขึ้น ผู้พูดย่อมเกิดความสบายใจที่จะพูด และเราก็จะได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและไม่หลุดโฟกัส และเมื่อเราเรียนรู้ที่จะฟังแล้วก็จะทำให้เราสามารถสนทนาต่อไปได้อย่างราบรื่น

ระวังภาษากายให้ดี

ประโยคที่ว่า “การกระทำสำคัญกว่าคำพูด” อาจจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะการสื่อสารในเชิงท่าทางและการเคลื่อนไหวมากขึ้น ภาษากายที่ดีย่อมทำให้คู่สนทนาเกิดความรู้สึกที่ดี ยิ่งหากเราแสดงออกให้เห็นถึงความกังวลจนส่งผลต่อท่าทางและน้ำเสียงแล้ว ก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายไม่ประทับใจได้

เข้าใจและรู้จักผู้ฟัง

การรู้จักผู้ฟังจะช่วยให้เราสามารถปรับแต่งข้อความ คำพูด และวิธีการพูดเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีขึ้นได้ และเพื่อเพิ่มความสามารถในการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น การรับฟังผู้อื่นและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างเรากับผู้ฟังเป็นอีกวิธีที่ดี เพราะฉะนั้นคำที่เราเลือกใช้ หรือแม้กระทั่งท่าทางการเคลื่อนไหวอาจช่วยสร้างความแตกต่างในการสื่อสารได้ทั้งหมด

เป็นผู้ฟังที่มีส่วนร่วม

การเป็นผู้ฟังที่ดีใช่ว่าจะฟังอย่างเงียบๆ เพียงอย่างเดียว แต่ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับบทสนทนาด้วย การฟังให้ดีไม่เพียงแต่เข้าใจคำพูดหรือข้อมูลที่สื่อสาร แต่ยังหมายถึงเข้าใจอารมณ์ที่ผู้พูดพยายามสื่อ ความแตกต่างระหว่างการฟังอย่างมีส่วนร่วมกับการฟังเพียงอย่างเดียว คือเมื่อเรามีส่วนร่วมกับสิ่งที่อีกฝ่ายกำลังพูด เราจะสามารถรับรู้ว่าบุคคลนั้นรู้สึกอย่างไรและพวกเขากำลังพยายามสื่อสารอย่างไร อย่างไรก็ตามเราควรหลีกเลี่ยงการขัดจังหวะหรือพยายามเปลี่ยนทิศทางการสนทนา โดยอาจจะแสดงออกด้วยการพยักหน้าเป็นครั้งคราว หรือยิ้มให้อีกฝ่าย รวมถึงคอยพูดเสริมให้อีกฝ่ายแสดงความคิดเห็น

เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ฟังที่ดีกับ คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO แห่ง Sea ประเทศไทย ในคอร์ส Scale People, Scale Company “สร้างบริษัทให้โตด้วยพลังคนรุ่นใหม่” ได้ที่ https://www.cariber.co/maneerut-anulomsombut

อ้างอิง
https://bit.ly/3sPGis7
https://bit.ly/2QTTtLB
https://bit.ly/3vmUpqJ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights