‘การเข้าใจคน’ เคล็ดลับความสำเร็จขององค์กรในปัจจุบัน

องค์กรหรือธุรกิจย่อมมีองค์ประกอบหลายส่วนให้เราจัดการหรือบริหาร แต่ส่วนที่ขึ้นชื่อว่าจัดการได้ยากที่สุดคือเรื่องของ ‘คน’ เพราะคนนั้นคือกุญแจสำคัญที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ‘การเข้าใจคน’ จึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน

ทำไมต้องเข้าใจคน?

การเข้าใจคนเป็นทักษะสำคัญสำหรับผู้นำในการบริหารและสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในองค์กรเพื่อให้คนในองค์กรมีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันและรู้สึกมีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสามารถปรับตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

นอกจากนี้การเข้าใจคน ยังช่วยให้เราเข้าใจถึงความรู้สึกและความต้องการจริงๆ ของลูกน้องหรือพนักงาน ส่งผลให้เราสามารถสนับสนุนหรือมอบหมายงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้พนักงานได้ใช้ศักยภาพในการทำงานอย่างเต็มที่และทำให้งานออกมามีคุณภาพมากที่สุด 

วิธีการเข้าใจคนอื่น

วิธีการเข้าใจคนอื่น ต้องเริ่มจากการอ่านใจคนให้เป็น เราจำเป็นต้องรู้ก่อนว่าคนๆ นั้นคิดอะไรและมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง ซึ่งเราสามารถอ่านใจคนได้ด้วยวิธีดังนี้

1. สังเกตบุคลิกภาพและภาษากาย

ผู้คนมักแสดงความรู้สึกผ่านทางร่างกาย ภาษากายสามารถบ่งบอกให้เรารู้ได้ว่าคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไร เช่น การกอดอก ที่แสดงออกถึงความอึดอัดและความไม่สบายใจ หรือ การเอนตัวออกจากคู่สนทนา ที่ถือว่าเป็นการสร้างระยะห่างและปฏิเสธทางอ้อม

2. สังเกตน้ำเสียงและคำพูด

น้ำเสียงหรือคำพูด เป็นสิ่งที่สามารถบอกได้ว่าอีกคนรู้สึกอย่างไร เช่น การพูดเสียงเบาหรือใช้น้ำเสียงโทนต่ำ แสดงว่าคนนั้นมีความใจเย็นและมั่นใจในตัวเอง ขณะคนที่มีเสียงดัง จะเป็นคนที่ใจร้อนและชอบใช้อิทธิพลในการกดดันคนอื่น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของน้ำเสียงขณะการสนทนาก็สามารถบอกได้ว่าคนนั้นมีความรู้สึกเป็นอย่างไรเช่นกัน

3. การเป็นผู้ฟังที่ดี

การที่เราจะอ่านใจคนอื่นได้ต้องเริ่มจากการเป็นผู้ฟังที่ดี เพราะกุญสำคัญในการเข้าใจผู้อื่นคือ ‘การฟัง’ ตั้งใจฟังในสิ่งที่ผู้อื่นพูด พยายามจับใจความให้ได้ว่าอีกฝ่ายต้องการจะสื่ออะไรและต้องเข้าใจด้วยว่าอีกฝ่ายมีอารมณ์และความรู้สึกเป็นอย่างไรขณะที่พูด

4. การมี Empathy

หากเราต้องการเข้าใจผู้อื่น เราจำเป็นต้องมีทักษะอย่าง Empathy ทักษะที่ทำให้เรามีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ผ่านการเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับผู้อื่น เพื่อทำเข้าใจถึงอารมณ์และความรู้สึกของเขาและพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับเขาเหล่านั้น

การเข้าใจคนอื่น เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถมีได้และควรมี ถ้าเราทุกคนมีความเข้าใจซึ่งกันและกัน ปัญหาต่างๆ ในสังคมก็จะลดน้อยลงและเป็นการช่วยกันสร้างสังคมให้น่าอยู่มากขึ้น เช่นเดียวกับการนำทักษะนี้ไปใช้ในองค์กร หากผู้นำองค์กรมีความเข้าใจในผู้อื่น จะทำให้บุคคลากรสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่และลดปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ด้วยเหตุนี้เองทักษะนี้จึงเป็นทักษะที่สำคัญที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จและไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้

เรียนรู้ทักษะการเข้าใจคน เพื่อส่งเสริมให้องค์กรประสบความสำเร็จไปกับ คุณมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO แห่ง Sea ประเทศไทย ในคอร์ส Scale People, Scale Company “สร้างบริษัทให้โตด้วยพลังคนรุ่นใหม่” 

อ้างอิง https://bit.ly/3Lmt4Nt https://bit.ly/3Ip9jmo

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights