วิธีจัดการคนตามแบบฉบับ CEO

การเตรียมองค์กรให้พร้อมสำหรับการเติบโตมี 2 สิ่งสำคัญที่ต้องเปลี่ยนแปลง คือ ’กระบวนการ’ และ ‘คน’

ซึ่งในส่วนของกระบวนการอาจไม่ใช่เรื่องยาก เพราะสามารถทำมาเป็นตารางแบบ Protocol เพื่อไปสอนต่อหรือฝึกต่อได้ แต่เรื่องของ ‘คน’ เป็นเรื่องที่สำคัญและยากมาก เพราะการต้องทำให้คนในองค์กรเข้าใจว่าการเปลี่ยนองค์กรสำคัญและจำเป็นเพียงใด รวมถึงต้องทำให้เห็นเป้าหมายเดียวกัน ซึ่งปัญหาคือคนส่วนใหญ่มักจะมี Comfort Zone ของตัวเอง เมื่อตัวเองอยู่ในที่ที่มีความสุขดีแล้วก็ไม่อยากจะเปลี่ยนแปลง เรื่องการทำให้พวกเขาเข้าใจถึงผลดีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรก็คือ ‘คน’ เพราะหากคนข้างในไม่ยอมเปลี่ยนแปลง องค์กรก็คงไม่สามารถขยับไปไหนได้ ดังนั้นเรื่องของคนจึงเป็นการสื่อสารที่ต้องทำให้เข้าใจตรงกันว่าสิ่งที่เรากำลังทำคืออะไร เมื่อคนเกิดความเข้าใจแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมและมีส่วนในการตัดสินใจ (Inclusiveness) สามารถช่วยลดแรงต่อต้านได้

เลือกคนที่มี ‘ความเหมาะสม’

คนที่จะทำให้องค์กรหรืองานสำเร็จได้ ต้องเป็นคนที่เหมาะกับองค์กรนั้น และเป็นคนที่เข้าใจว่าองค์กรต้องการอะไร 

‘ความเหมาะสม’ จึงเป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะเป็นเรื่องที่ไม่มีคำตอบผิดหรือถูก มีแค่เหมาะหรือไม่เหมาะเท่านั้น ดังนั้นการคัดคนเข้าทำงานที่ใช่และเหมาะสมเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ 

หัวหน้าที่ดีต้อง ‘เข้าใจคน’

เรื่อง ‘การเข้าใจคน’ เป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้ผู้นำองค์กรสามารถจัดการและบริหารทีมงานเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ประสบความสำเร็จได้ ซึ่งเทคนิคง่ายๆ ที่สามารถปรับใช้ได้เพื่อให้เข้าใจคนได้มากขึ้น คือ ‘การฟัง’ แบบ Active Listener หมายถึง การฟังที่ไม่ใช่แค่การได้ยิน แต่ต้องเป็นการฟังแล้วคิด และพยายามเข้าใจตามสิ่งที่ผู้อื่นกำลังอธิบาย ซึ่งจำเป็นต้องสังเกตทั้งคำพูด ภาษากาย หรือแววตาที่คู่สนทนาแสดงออกมา 

การฟังอย่างตั้งใจและพยายามคิดแทนว่าถ้าเราเป็นผู้พูดเราจะต้องการจะสื่อเรื่องอะไร เมื่อฝึกฝนเรื่อยๆ ก็จะทำให้เข้าใจมากขึ้น ซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย 

‘คุณนก’ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ CEO แห่ง Sea ประเทศไทย บอกว่าวิธีการทำงานกับพนักงานรุ่นใหม่ๆ เหมือนการ ’เตะตกน้ำ’ ไม่มีการยื่นมือเข้าไปช่วย ยื่นโปรเจกต์ให้น้องแต่ละคนไปทำไปหาวิธี แล้วค่อยกลับมาคุย ซึ่งคุณนกมองว่ามันเป็นให้โอกาสในการแสดงฝีมือและก็เป็นการคัดคนไปด้วยในอีกทาง

คนที่เหมาะสมและคนที่อยู่รอด คือคนที่สร้างองค์กรไปด้วยกันได้

คุณนกกล่าว

เข้าใจวิธีจัดการคนในแบบฉบับ CEO ต่อได้ในคอร์ส “Scale People, Scale Company: ทำอย่างไรให้บริษัทเติบโตด้วยพลังของคนรุ่นใหม่” กับ ‘คุณนก’ มณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights