สุนิษา ฤกษ์ชัย: เภสัชกรไทยในแคนาดา ผู้เชื่อว่า “โอกาสไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ประเทศไทย”

วันนี้ Career Fact พาทุกคนร่วมถอดบทเรียนการย้ายประเทศจาก ‘ใหม่’ สุนิษา ฤกษ์ชัย วิลคินซัน เจ้าของเพจ …

Read More

ศุภรัตน์ ชินะถาวร: สถาปนิกออกแบบร้านอาหาร ที่เน้นสร้างประสบการณ์ให้ผู้คน

จากจุดเริ่มต้นของความฝันที่อยากออกแบบร้านอาหารให้พ่อกับแม่ตั้งแต่วัยเด็ก สู่การเลือกเส้นทางเรียนต่อด…

Read More