กล้า ปาฏิหาริย์: ลาออกจากหมาลัย สู่ผู้ก่อตั้ง ‘เฮือนสวนเฮา’ พื้นที่เรียนรู้การใช้ชีวิตที่ตระหนักถึงการรู้จักตัวเอง

จากวันที่ปฏิเสธหลักสูตรการศึกษา และ ‘กล้าตัดสินใจ’ ลาออกจากมหาวิทยาลัยเพราะอยากมีบริษัทของตัวเอง ทำง…

Read More
สุรางค์ จันทร์แย้ม: ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ SWING ที่ต่อสู้เพื่อคนขายบริการมาตลอด 30 ปี

จากนักเรียนรำวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่มีฝันอยากเป็น ‘นักพัฒนา’ ปัจจุบันเธอกลายเป็นทั้งครู นักพัฒนา นักขับเ…

Read More
สุนิษา ฤกษ์ชัย: เภสัชกรไทยในแคนาดา ผู้เชื่อว่า “โอกาสไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่ประเทศไทย”

วันนี้ Career Fact พาทุกคนร่วมถอดบทเรียนการย้ายประเทศจาก ‘ใหม่’ สุนิษา ฤกษ์ชัย วิลคินซัน เจ้าของเพจ …

Read More

Verified by MonsterInsights