บารัค โอบาม่า: เส้นทางชีวิต ครอบครัว และมุมมองทางสังคมในระบอบประชาธิปไตย

ท่ามกลางกระแสการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในไทย และยังเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของศึกตัดสินผู้นำคนใหม่ของส…

Read More
Verified by MonsterInsights