10 สิ่งที่คนรุ่นใหม่มองหาเมื่อเลือกงาน

Gen Z คือประชากรกลุ่มใหม่ที่กำลังมีจะเข้าไปเป็นกำลังสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนองค์กรในอนาคตสิ่งที่กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้มองหาอาจไม่ใช่แค่การเลือกว่าจะทำบริษัทอะไร แต่รวมไปถึงปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ที่สนับสนุนให้การทำงานราบรื่นและส่งเสริมให้ก้าวหน้าในอาชีพได้ แล้วสิ่งใดบ้างที่คนกลุ่มนี้สนใจ?

หากคุณกำลังพบปัญหาว่าไม่รู้จะทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานกับคุณ วันนี้ Career Fact จะพาไปดู 10 วัฒนธรรมองค์กรของ Fastwork ที่ตอบโจทย์สิ่งที่คนรุ่นใหม่มองหาเวลาเลือกงานกัน เพื่อจะได้เข้าใจว่าอะไรบ้างที่เป็นแรงจูงใจและดึงดูดให้คนรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย

งานที่ขับเคลื่อนด้วยพันธกิจ

คนรุ่นใหม่เติบโตมาพร้อมกับความคาดหวังและพลังที่ต้องการบรรลุเป้าหมาย บริษัทที่มีจุดมุ่งหมายอย่างแรงกล้าจึงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับคนกลุ่มนี้

พักหลังจะเห็นว่ามีหลายบริษัทที่ผนวกประเด็นทางสังคมกับพันธกิจหรือเป้าหมายของบริษัทมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นเป็นเพราะคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ Gen Z ต้องการรู้สึกสนุกกับงานก็ต่อเมื่องานที่ตัวเองทำนั้นสร้างอิมแพคได้จริง

เพราะการทำงานโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำคนในทีมรู้สึกว่าหน้าที่และบทบาทของตัวเองสำคัญและอยากทุ่มเทลงแรงกับงานที่ได้รับมอบหมาย มีผลวิจัยว่าพนักงานที่ทำงานโดยคำนึงถึงพันธกิจเป็นสำคัญจะอยู่กับบริษัทที่มีพันธกิจเดียวกันนานกว่ากลุ่มที่ทำงานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียว

โอกาสเติบโตในสายงาน 

ทักษะและความสามารถคือสิ่งที่จะบอกว่าคนๆ นั้นสามารถเติบโตได้ในองค์กรมากน้อยเพียงใด แต่ในทางกลับกันองค์กรเองก็ต้องเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีเวทีที่พร้อมให้พัฒนาตัวเองด้วย

เมื่อเห็นว่ามีโอกาสที่จะเติบโตในตำแหน่งหน้าที่หรือสายงานที่สูงขึ้น สิ่งนี้จะเป็นตัวเลือกที่ดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่หลายๆ คนสนใจร่วมงานกับองค์กร

การแข่งขันที่สูงในโลกยุคใหม่ทำให้แรงผลักดันในตัวเองของคนกลุ่มนี้ต้องสูงตามไปด้วย กลุ่มคนรุ่นใหม่จึงอยากเห็นเป้าหมายและภาพที่ชัดเจนว่าตัวเองจะสามารถพัฒนาไปสู่ความรับผิดชอบที่ดีและสูงกว่าได้

เพิ่มโอกาสการเรียนรู้

อีกหนึ่งอย่างที่คนรุ่นใหม่กำลังมองหาจากบริษัทคือโอกาสในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะทั้งงานด้านใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำ หรือโอกาสในการพบปะผู้คนที่มีประสบการณ์

หากบริษัทใดสามารถบอกได้ตั้งแต่วันแรกว่ามีวัฒนธรรมที่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือลงมือทำสิ่งใหม่ๆ ด้วยตัวเอง ก็ยิ่งเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจและดึงดูดใจให้คนกลุ่มนี้ได้แน่นอน

อิสระและความยืดหยุ่น

คนรุ่นใหม่ชอบอิสระเพราะพวกเขาเกิดมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ดังนั้นความเป็นอิสระและความยืดหยุ่นจึงเป็นเรื่องธรรมชาติของคนกลุ่มนี้ เพราะคนรุ่นใหม่เข้าใจดีว่าในโลกที่เชื่อมต่อถึงกันทำให้ปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเข้างาน 8 โมงเช้า เลิกงาน 5 โมงเย็นแบบตรงเป๊ะเสมอไป ความยืดหยุ่นในการทำงานจะช่วยให้พนักงานรู้สึกเพลิดเพลินกับการทำงานและมีเวลาในการทำสิ่งอื่นๆ ในชีวิตมากขึ้นไปด้วย และเมื่อชีวิตถูกเติมเต็มจะส่งผลดีกลับมาที่การทำงานเช่นกัน

การให้อิสระและความยืดหยุ่นในการทำงานมากขึ้นสามารถดึงดูดผู้สมัครงานรุ่นใหม่ให้อยากที่จะร่วมงานด้วย คงจะดีกว่าถ้าหากได้ทำงานหรือประชุมจากที่ไหนก็ได้ เวลาใดก็ได้  เพราะการไม่ถูกจำกัดหรือบังคับส่งผลให้คนกลุ่มนี้พร้อมที่จะรับผิดชอบงานมากขึ้นด้วยเช่นกัน

รู้สึกเป็นเจ้าของ

องค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความไว้วางใจ การสื่อสาร และให้พนักงานมีส่วนร่วมจะทำให้คนรุ่นใหม่อยากเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทมากกว่าทำงานแค่จบๆ ไป เพราะสิ่งนี้จะทำให้พวกเขารู้สึกถึงความรับผิดชอบต่อคุณภาพและความสำเร็จของผลงาน รวมถึงเห็นภาพรวม และพร้อมที่จะรักษาชื่อเสียงให้กับบริษัทเพราะมองว่าตัวเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน

การยอมรับ

คนรุ่นใหม่เกิดมาพร้อมโอกาสที่มากขึ้น ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ได้แสดงออกและโชว์ทักษะการทำงานได้มากขึ้นด้วย ทุกคนต้องการได้รับการยอมรับจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ทั้งการให้ฟีดแบคเมื่อมีข้อผิดพลาดและร่วมยินดีกับความสำเร็จ สิ่งนี้เป็นสภาพแวดล้อมที่จะช่วยให้พวกเขากล้าที่จะแสดงศักยภาพและความสามารถที่มีได้อย่างเต็มที่ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

ความหลากหลาย

เมื่อเรากำลังหางาน เราก็ต้องมั่นใจว่าบริษัทยินดีที่จะเปิดโอกาสให้มีความหลากหลายเกิดขึ้นในองค์กร ดังนั้นบริษัทที่ดีจะต้องให้ความสำคัญและเข้าใจกับความหลากหลายของพนักงานในองค์กรด้วย ตั้งแต่ความคิดเห็น บุคลิกภาพในการทำงาน รวมถึงวิธีการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย

วัฒนธรรมการทำงาน

ไม่ใช่แค่วัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่เท่านั้น แต่เชื่อว่าทุกคนต้องการบรรยากาศการทำงานที่เอื้อต่อชีวิตและสุขภาพที่ดี ต้องการบริษัทที่พร้อมจะเปิดโอกาสให้ทดลองทำสิ่งต่างๆ อยู่เสมอ นอกจากนี้คนรุ่นใหม่ก็ยังต้องการความสมดุลระหว่างชีวิตและงาน โอกาสในการเติบโต และความพึงพอใจในงาน ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมในที่ทำงานว่าจะมอบให้มากน้อยเพียงใด

วัฒนธรรมการทำงานที่ดีจะส่งผลให้สมดุลชีวิตการทำงานของพนักงานทุกคนดีตามไปด้วย ยกตัวอย่างเช่น ประชุมน้อยลงหรือสั้นลง มีวันหยุดพักผ่อนระหว่างสัปดาห์ หรือสามารถทำงานแบบรีโมทได้ ก็ล้วนเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ 

เงินเดือน

เงินอาจไม่ใช่ทุกอย่าง แต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ เมื่อพูดถึงจำนวนเงินที่คาดหวังทุกคนอาจมีคำตอบที่หลากหลายแตกต่างกัน ยิ่งในโลกที่มีการแข่งขันสูงมาก ผลตอบแทนก็ยิ่งต้องเหมาะสมและดึงดูดใจมากพอให้พวกเขาอยากร่วมงานและเห็นว่าจะช่วยให้เจริญก้าวหน้าในชีวิตมากขึ้น 

สวัสดิการพนักงาน

ไม่ใช่เพียงแต่เงินเดือนที่เหมาะสม แต่สวัสดิการหรือประโยชน์ในฐานะพนักงานที่ได้รับก็เป็นอีกสิ่งที่ดึงดูดให้คนรุ่นใหม่สนใจในบริษัทหรือองค์กรที่อยากทำงานด้วย ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนอกเวลางาน อาหารว่าง ประกันสุขภาพ รวมถึงความสะดวกสบายของสถานที่ทำงานด้วย

ลองคิดง่ายๆ ว่าต่อให้ได้เงินเดือนมากมายเพียงใด แต่ต้องมานั่งกังวลกับสวัสดิการที่ไม่ดีพอสำหรับการทำงาน พวกเขาคงไม่อยากตื่นมาเพื่อทำงานให้กับบริษัทที่ไม่พร้อมสนับสนุนสวัสดิการของพนักงานตัวเองแน่ๆ

ที่ Fastwork ตอบโจทย์ได้

การจะหาบริษัทที่ตอบโจทย์ทั้ง 10 ข้ออาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ Fastwork ทำได้ ไม่ว่าจะความเป็น Flat Organization ที่ไม่มีลำดับขั้น ทุกคนสามาถเข้าหากันได้โดยไม่มีข้อจำกัด ความเป็นทีมเวิร์กที่คอยช่วยกันระหว่างทีมเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์ลูกค้ามาที่สุด และการให้อิสระทางความคิดที่สามารถเปิดใจพูดคุยให้ความเห็นกัน ทำให้ทั้งองค์กรและพนักงานพัฒนาไปด้วยกันและยังทำให้พนักงานรู้สึกเป็นเจ้าของในงานนั้นอีกด้วย

หากสนใจร่วมงานกับบริษัทที่ใส่ใจคนในทีม มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้ทำงานที่ท้าทายความสามารถ สมัครได้เลยที่ https://careers.fastwork.co/ 

อ้างอิง https://bit.ly/3HHHTZH https://bit.ly/3FCfEK1

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights