สุรางค์ จันทร์แย้ม: ผู้ก่อตั้งมูลนิธิ SWING ที่ต่อสู้เพื่อคนขายบริการมาตลอด 30 ปี

จากนักเรียนรำวิทยาลัยนาฏศิลป์ที่มีฝันอยากเป็น ‘นักพัฒนา’ ปัจจุบันเธอกลายเป็นทั้งครู นักพัฒนา นักขับเ…

Read More


Timothy White: สุดยอดช่างภาพบุคคลที่ฝากฝีมือการถ่ายภาพให้กับโปสเตอร์มากมาย

เขาปั่นจักรยานรอบแมนฮัตตันเพื่อหางาน ทำทุกอย่างเพื่อหาเลี้ยงชีพและจ่ายค่าห้องเช่า เติบโตจากบทเพลงของ…

Read More
Verified by MonsterInsights