วริทธิ์นันท์ ไตรรัตโนภาส: ผอ. Garena ผู้มีความสุขกับงานจนยอมสละเวลานอนและชีวิตส่วนตัว

ในยุคที่การย้ายงานบ่อยเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่คนรุ่นใหม่ อะไรทำให้เขาคนนี้ทำงานบริษัทแรกและบริษ…

Read More


นิธิ สัจจทิพวรรณ แห่ง MyCloudFulfillment กับที่มาที่ไปของธุรกิจ การดึงข้อมูลมาใช้เป็นจุดเด่นให้กับแบรนด์

ยุคของ COVID-19 บังคับให้ทุกคนพึ่งพาโลกดิจิทัล และ E-Commerce มากยิ่งขึ้น เราได้เห็นภาพคนรุ่นพ่อรุ่น…

Read More