องค์กรที่ Transform ได้สำเร็จมีอะไรที่เหมือนกัน?

สิ่งที่บริษัทที่สามารถ Transform สำเร็จต่างมีเหมือนกันมีอะไรบ้างที่ควรรู้ ถ้าหากไม่อยากล้มเหลวในการ Transform องค์กร

เพราะการ Transform นั้นยากกว่าที่คิด

John P. Kotter วิทยากรระดับแนวหน้าในหัวข้อความเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลง แห่ง Harvard Business School เคยกล่าวว่า 70% ของความพยายามในการ Transform องค์กรนั้นล้มเหลว

เมื่อปี 2021 มีผลวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมเฉพาะกิจขององค์กร 3 แห่ง ได้แก่ Copperfield Advisory (Copperfield), Insider และ Revolution Insights Group (RIG) ได้ข้อสรุปที่น่าสนใจว่าการ Transform นั้นยากกว่าที่เราคิด โดยมีเพียง 22% ของบริษัทที่ Transform ตัวเองได้สำเร็จ และมีอัตราความล้มเหลวถึง 78% เป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ Kotter และยังเป็นการยืนยันว่าการเปลี่ยนแปลงองค์กรในเชิงปริมาณเป็นเรื่องยา

นอกจากนี้ยังมีข้อสรุปว่าการ Transform จะสำเร็จหรือล้มเหลวนั้นยังขึ้นอยู่กับวิธีการที่บริษัทปฏิบัติต่อพนักงาน บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการ Transform ให้ความสำคัญกับพนักงานผ่านแคมเปญต่างๆ เช่น เพิ่มค่าจ้าง การสนับสนุนอาชีพผู้จัดการที่เป็นผู้หญิง หรือบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น

ปัจจัยที่ทำให้การ Transform ไม่สำเร็จคืออะไร?

 • วัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กร
 • ความไม่มั่นคงทางการเงินของพนักงาน
 • ความใส่ใจต่อพนักงานและลูกค้า
 • ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
 • สภาพแวดล้อมในองค์กร

สิ่งที่บริษัท Transform สำเร็จมีเหมือนกัน คืออะไรบ้าง?

ในบทความจาก Harvard Business Review ระบุว่าจากผลวิเคราะห์ข้อมูลจากทีมเฉพาะกิจขององค์กรทั้ง 3 (Copperfield Advisory , Insider และ Revolution Insights Group) มีเพียง 28 บริษัทจาก 128 บริษัทที่ประสบความสำเร็จในการ Transform และบริษัทเทคโนโลยีที่พึ่งเข้ามาก็ต้อง Transform เพื่อให้อยู่รอดเช่นกัน ไม่เว้นแม้แต่ Tesla และ PayPal ก็ต้องปรับตัว

โดยมีคุณลักษณะ 6 ข้อ ที่เป็นเบื้องหลังขององค์กรเหล่านั้น ได้แก่

 1. ค่าตอบแทนพนักงานที่เหมาะสม
 2. สิทธิในการซื้อหุ้นบริษัทในราคาที่ถูกกว่าตลาด (Stock Option)
 3. ความพึงพอใจของพนักงาน 
 4. ความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร
 5. โอกาสการว่าจ้างผู้บริหารหญิง
 6. บริษัทมีสัดส่วนพนักงานหญิงมากขึ้น

ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ก้าวไปสู่ความเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จในการ Transform และในฐานะผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงการถอดบทเรียนเหล่านี้นำไปปรับใช้จะช่วยให้เข้าใจและวางแผนเพื่อพัฒนาแนวทางการ Transform บริษัทและขับเคลื่อธุรกิจได้ในทิศทางที่ถูกต้อง

ปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ความสำเร็จด้วย Transformational Leadership

กับ ‘คุณกระทิง’ เรืองโรจน์ พูนผล Group Chairman แห่ง Kasikorn Business Technology Group (KBTG) และผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks ในคอร์ส “The Principles of Transformational Leadership สร้างผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง” 

ก้าวสู่ ‘Leader’ ที่พร้อม Transform องค์กร เพื่อนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันในยุคแห่งความไม่แน่นอน

อ้างอิง https://bit.ly/3se1ACT

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights