Transformational Leadership คืออะไร? ทำไมถึงสำคัญในยุค Disruption?

Transformation เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้นำในโลกยุคใหม่จึงต้องก้าวไปสู่ผู้นำที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่องค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ได้ในฐานะ Transformational Leader

Transformational Leadership คืออะไร?

Transformational Leadership มาจากการผนวกรวมระหว่างคำ 2 คำ คือ ‘Transformation’  ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนองค์กรไปอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับที่เคยเป็น เพื่อสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์และสร้างคุณค่าใหม่ๆ และคำว่า ‘Leadership’ หมายถึง ความเป็นผู้นำ

Transformational Leadership จึงหมายถึง ‘ผู้นำ’ ที่ปรับเปลี่ยนองค์กร และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์และสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าและคู่ค้า 

ต่างจาก Leader ทั่วไปอย่างไร?

Transformational Leadership หรือ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือคนที่ชี้ทาง และบอกองค์กร ว่าจะต้องไปทางไหน และต้องทำอย่างไรให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นอกจากนี้ยังต้องสร้างความเชื่อมั่นจากพนักงานทุกคนให้เดินร่วมทางในการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

การ Transformation เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับคนที่อยากโตขึ้นมาเป็นผู้นำ หรือมีความฝันว่าอยากจะเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะอยู่ในองค์กรขนาดใดก็ตาม ตั้งแต่การนำทีม หรือ Middle Management จนถึงระดับซีอีโอ

นอกจากนี้ การทำ Transformation คือ หน้าที่สำคัญของผู้นำทุกคน โดยหน้าที่และความรับผิดชอบของ ‘ผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ คือการทำหน้าที่ในการขับเคลื่อน Transformation ผ่านการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในที่ทำงาน รวมถึงผลักดันองค์กรไปข้างหน้าด้วย Transformation และบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจให้ได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งทุกคนสามารถทำได้ก็ด้วยการมี Transformational Leadership

ทำไมเราถึงต้องมี Transformational Leader

ในยุคแห่งการ Disruption และสถานการณ์โรคระบาดของโควิด-19 ที่เกิดการดิสรัปท์อย่างมหาศาล และทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด หากองค์กรไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองอย่างต่อเนื่อง ก็อาจจะหลุดวงโคจรจากธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นๆ ดังนั้นทุกองค์กรจึงต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้นำหน้าการเปลี่ยนแปลง ก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงเสมอ

ดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในอุตสาหกรรมใดก็ตาม ณ ตอนนี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะถูกดิสรัปท์ และเรากำลังเข้าสู่ยุค Continuous Disruption ที่การดิสรัปชันจะเปลี่ยนแปลงทุกอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องและเท่าเทียมกันหมด แม้จะหลังยุคโควิดก็ตาม

Transformation คล้ายกับ Disruption ขององค์กร คือการทิ้งตัวตนเก่าๆ ขีดความสามารถและวิธีการทำงานแบบเก่า เพื่อสร้างสิ่งใหม่ และ Disruption เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกฟ้าพลิกแผ่นดิน จึงเป็นหน้าที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้นำที่จะต้องเตรียมตัวให้พร้อม และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรื่อง Transformational Leadership

หน้าที่ผู้นำยุคใหม่ ไม่ง่าย แต่เป็นหน้าที่ที่มีความหมาย เพราะ Transformation จะทำให้คุณแกร่งขึ้น เก่งขึ้น  ไม่ใช่แค่ตัวคุณ แต่เป็นทีมคุณ และองค์กรของคุณด้วย Transformational Leadership จึงเป็นสิ่งสำคัญมากๆ ในยุคนี้

คุณเรืองโรจน์ พูนผล แห่ง Group Chairman แห่ง Kasikorn Business Technology Group (KBTG) ให้ข้อคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจ

เรียนรู้ทักษะการเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร  

ก้าวสู่ ‘Leader’ ที่พร้อม Transform องค์กร เพื่อนำองค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันในยุคแห่งความไม่แน่นอน กับ ‘คุณกระทิง’ เรืองโรจน์ พูนผล Group Chairman แห่ง Kasikorn Business Technology Group (KBTG) และผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks 

ในคอร์ส “The Principles of Transformational Leadership สร้างผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง” 

เนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่บทบาทและความสำคัญของความเป็นผู้นำ หน้าที่สำคัญของผู้นำใน ‘ยุค Disruption’ วางวิสัยทัศน์และกำหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร เปลี่ยนวิสัยทัศน์เป็นแผนการ สู่ การลงมือทำ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights