7 วิธี Disrupt ตัวเองให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง

อย่างที่เราทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนั้นมีความเปลี่ยนแปลงเกิดอยู่ตลอดเวลา  มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย จากความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ที่พร้อมจะเข้ามาแทนสิ่งเดิมที่ไม่สามารถตอบโจทย์หรือปรับตัวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ 

ยกตัวอย่างเช่นในกรณีของ Nokia ที่เคยประสบปัญหาเกี่ยวกับยอดขาย จนต้องประกาศล้มเลิกกิจการไปพักใหญ่ เพราะธุรกิจไม่ยอมปรับตัวจนถูก Disrupt จากเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามา เพราะฉะนั้นเราต้องรีบปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง เริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พร้อมในวันนี้ ก่อนที่จะถูกความเปลี่ยนแปลงเข้ามาแทนที่เราในวันหน้า

1. เลือกความเสี่ยงที่ใช่

ความเสี่ยงในที่นี้มีอยู่ 2 มุม ความเสี่ยงในมุมแรกคือ ความเสี่ยงในแง่มุมของการใช้ชีวิต เป็นธรรมดาที่มนุษย์ย่อมเลือกความเสี่ยงที่น้อยที่สุดในการดำเนินชีวิต แต่การที่เราได้ลองเผชิญหน้ากับความเสี่ยงใหม่ๆ ก็จะทำให้เราเติบโตและพัฒนาได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นให้เราลองมองหาสิ่งใหม่ๆ เลือกความเสี่ยงที่ใช่และจำเป็นสำหรับตัวเรา  ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม หรือการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน เพื่อเรียนรู้และยกระดับความสามารถของตัวเองไปอีกขั้น เพราะหากเราไม่รู้จักออกไปลองหาความเสี่ยง เราก็จะหยุดอยู่กับที่และติดอยู่กับสิ่งเดิมๆ

ความเสี่ยงในมุมที่สอง คือ ความเสี่ยงในแง่มุมของธุรกิจ เช่นเดียวกับการใช้ชีวิต หากเราไม่ลองมองหาความเสี่ยงใหม่ๆ ให้กับชีวิต เราก็จะไม่มีโอกาสในการเติบโตและพัฒนา เพราะฉะนั้นในการทำธุรกิจเราต้องกล้าที่จะเข้าไปสัมผัสกับความเสี่ยงใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน หรือ มองหาโอกาสในตลาดใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามา และเข้าไปคว้าโอกาสนั้นไว้แม้จะมีความเสี่ยงก็ตาม

2. ใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มี

หาจุดแข็งของตัวเราให้เจอและใช้ประโยชน์จากจุดแข็งนั้นให้มากที่สุด นำจุดแข็งที่เรามีไปต่อยอดในการทำงานและทำธุรกิจ จงเปลี่ยนจุดแข็งให้กลายเป็นจุดขายเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่สามารถดึงดูดให้คนอื่นหันมาสนใจและเห็นคุณค่าในตัวเรา ขึ้นอยู่กับเราว่าจะสามารถพัฒนาและนำจุดแข็งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้แล้วการมีจุดแข็งไม่ได้ความว่าเราจะได้เปรียบเสมอไป แต่เราต้องรู้จักพัฒนาและปรับจุดแข็งเหล่านั้นให้ตอบโจทย์กับกระแสแห่งความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

3. โอบรับข้อจำกัดที่มี

ข้อจำกัดไม่ใช่เรื่องร้ายเสมอไป แต่เป็นจุดที่ทำให้เรารู้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างและเราจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดจากข้อจำกัดเหล่านั้นได้อย่างไร แน่นอนว่าทุกคนย่อมมีข้อจำกัดที่ไม่เท่ากัน แต่คนที่รู้จักข้อจำกัดของตัวเองดีและรู้ว่าจะใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดนั้นอย่างไรจะเป็นคนที่ได้เปรียบในสมรภูมิการแข่งขันในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง ข้อจำกัดจะทำให้เราสามารถดึงศักยภาพที่เรามีอยู่ออกมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเราควรเปิดใจยอมรับข้อจำกัดที่มีและใช้ข้อจำกัดเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์

4. อย่าหลงตัวเอง

เมื่อเราสามารถพัฒนาและเติบโตมาได้ในระดับหนึ่งแล้ว เราจะเผชิญกับความรู้สึกมั่นใจและพอใจในตัวเอง เราจะรู้สึกว่าเรามีความสามารถและความรู้มากกว่าคนอื่น ความรู้สึกแบบนี้จะทำให้เราไม่พยายามเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และไม่เปิดรับกับความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่เข้ามา ซึ่งจะทำให้เราหยุดที่จะพัฒนาตัวเองและพลาดโอกาสต่างๆ ในชีวิตไป รวมถึงจะทำให้ถูกความเปลี่ยนแปลง Disrupt ในที่สุด เพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดคือการรู้จักเรียนรู้และเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมถึงพร้อมปรับตัวในทุกสถานการณ์

5. เสียสละเพื่อเติบโต

ในบางครั้งการที่เราจะพัฒนาและเติบโตได้ เราจำเป็นต้องเสียสละอะไรบางอย่างเพื่อแลกมากับสิ่งที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่น การได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เราก็จำเป็นต้องสละเวลาในการเรียนรู้และเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ อีกครั้ง หรือ การขยายธุรกิจ ที่จำเป็นต้องเสียสละกำไรส่วนหนึ่งเพื่อไปลงทุนในธุรกิจใหม่ ทุกอย่างล้วนมีค่าใช้จ่าย ไม่มีสิ่งไหนที่เราจะได้มาฟรีๆ เพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องรู้จักเสียสละเพื่อให้เราได้พัฒนาและเติบโตไปยิ่งกว่า

6. เรียนรู้จากความผิดพลาด

ในทุกความผิดพลาดหรือความล้มเหลวย่อมมีสิ่งให้เราได้เรียนรู้อยู่เสมอ แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกครั้งที่ล้มเหลวเราจะได้พัฒนาตัวเอง เพื่อไม่ให้ผิดพลาดในครั้งต่อไป เพราะฉะนั้นจงยินดีและชื่นชมกับความล้มเหลวอยู่เสมอ กล้าที่จะเผชิญกับความผิดพลาด หยิบข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์และแก้ไขปรับปรุง ทักษะจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นสำหรับการเผชิญหน้ากับโลกแห่งความเปลี่ยนแปลง

7. สำรวจสิ่งใหม่ๆ 

หนึ่งในกุญแจสำคัญสำหรับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง คือ การสำรวจและเข้าไปลองสิ่งใหม่ๆ เพราะการสำรวจสิ่งใหม่ๆ จะทำให้เราได้เรียนรู้และพัฒนาเพื่อเปิดรับโอกาสต่างๆ ที่เข้ามาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง รวมถึงทำให้เรามีความพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วย

เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จด้วย Transformational Leadership

ไปกับ ‘คุณกระทิง’ เรืองโรจน์ พูนผล Group Chairman แห่ง Kasikorn Business Technology Group (KBTG) และผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks ในคอร์ส “The Principles of Transformational Leadership สร้างผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง” 

เริ่มต้นเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อนำพาองค์กรไปยังทิศทางที่ถูกต้องและปรับเปลี่ยนองค์กรให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

อ้างอิง https://bit.ly/3woINqq

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights