‘วิสัยทัศน์’ และวิธีการจูงใจสู่เป้าหมายเดียวกัน

วิสัยทัศน์ไม่ได้เป็นแค่คำสวยหรูที่ผู้บริหารหรือหัวหน้าใช้พูดเพื่อบรรยายให้เหล่าพนักงานฟังเท่านั้น แต่วิสัยทัศน์เป็นสิ่งสำคัญมากที่สุดในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและพาองค์กรก้าวสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์คืออะไร?

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง การวางภาพในอนาคตขององค์กรหรือธุรกิจที่ต้องการจะไปให้ถึง ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวขององค์กร ซึ่งสิ่งสำคัญที่สุดคือวิสัยทัศน์ต้องเป็นสิ่งที่มีความหมายกับทั้งคู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน

สำหรับองค์กรที่กำลังเดินหน้า Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรให้เท่าทันกับโลกยุคใหม่ วิสัยทัศน์จะเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อบรรลุเป้าหมายและประสบความสำเร็จ 

นอกจากนี้หากใครกำลังรับบทบาทในฐานะผู้นำก็ต้องมองให้ออกว่าวิสัยทัศน์ของเราและองค์กรต้องการปรับเปลี่ยนไปเป็นอะไร และผู้นำที่ดีต้องเล่าวิสัยทัศน์ออกมาเป็นเรื่องราวที่เมื่อพนักงานฟังเสร็จแล้ว รู้สึกตื่นเต้นและอยากเป็นส่วนหนึ่งของมัน

วิธีการจูงใจคนสู่เป้าหมายเดียวกัน

อย่าทำเป็นหูหนวก แต่ต้องรับฟัง

เพราะถ้าเมื่อไรที่คุณหูหนวกฟังได้ยินแต่สิ่งที่คุณอยากได้ยินหรือแม้กระทั่งไม่ได้ยินอะไรเลย คุณจะตาบอดต่อเลย คือ ไม่มีวิสัยทัศน์ หรือ วิสัยทัศน์จะคับแคบมาก นอกจากนี้การได้ฟีดแบ็กจากพนักงานหรือเพื่อนร่วมทีม จะช่วยให้สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ให้ชัดและคมขึ้น

เล่าวิสัยทัศน์ให้พนักงานฟังอย่างสม่ำเสมอ 

แม้อาจดูเป็นงานที่น่าเบื่อสำหรับผู้นำหรือหัวหน้า แต่กลับเป็นสิ่งที่พนักงานอยากได้ยินมากที่สุดว่าวิสัยทัศน์ขององค์กรคืออะไร และมีความหมายอย่างไร เพื่อให้รู้ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องลุกขึ้นมาทำตามวิสัยทัศน์นั้น

รางวัลและการชื่นชม

ให้รางวัลและการชื่นชม (Reward Recognition) กับคนที่ทำสำเร็จ และสร้างความมั่นใจให้รู้สึกว่า พวกเขาเป็น Talent ขององค์กร

สนับสนุน ไอเดียใหม่ๆ

เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผู้นำควรสนับสนุน (Encourage) ไอเดียใหม่ๆ จากพนักงานให้เกิดขึ้น เพราะจะทำให้พวกเขามีพื้นที่ในการปล่อยของและแสดงความสามารถออกมาเต็มที่ ซึ่งจะเป็นผลดีกับองค์กรอย่างมาก

สร้างวัฒนธรรมและโครงสร้างองค์กรที่ดี

สร้างวัฒนธรรมองค์กร (Culture) และโครงสร้างองค์กร (Structure) ที่ตอบสนองต่อการ Transformation หรือการบรรลุเป้าหมาย เพราะถ้าโครงสร้างองค์กรดี แต่วัฒนธรรมองค์กรไม่ดี พนักงานจะเลิกทำต่อหลังจากทำไม่นาน แต่หากวัฒนธรรมองค์กรดี พนักงานก็จะสู้และทำกันเต็มที่

ผู้นำต้องลงมือทำ

สิ่งสำคัญคือถ้าผู้นำพูดออกมาดีทุกอย่าง แต่ไม่ดำเนินการหรือลงมือทำ การ Transformation ก็จะไม่มีพลัง เพราะผู้นำไม่ลงมาลงมือและขับเคลื่อนด้วยตัวเองเพื่อให้เดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นผู้นำที่ดีไม่ใช่แค่เล่าเรื่องผ่านวิสัยทัศน์เท่านั้น แต่ต้องลงมือทำเป็นตัวอย่างให้เห็นด้วย

เรียนรู้การเป็น ‘ผู้นำ’ เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ที่มีความหมาย

ในคอร์ส “The Principles of Transformational Leadership สร้างผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง” กับ ‘คุณกระทิง’ เรืองโรจน์ พูนผล Group Chairman แห่ง Kasikorn Business Technology Group (KBTG) และผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks

หน้าที่ของ Leader นอกจากสร้าง Vision ที่มีความหมายกับลูกค้าและคู่ค้าแล้ว ยังต้องแปลงวิสัยทัศน์ให้ออกมาเป็นสิ่งที่มีความหมายกับพนักงานได้ เพราะพวกเขาเป็นคนสำคัญที่สุดขององค์กร

‘คุณกระทิง’ เรืองโรจน์ พูนผล

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights