CRM คืออะไร ทำไมถึงสำคัญกับธุรกิจ

Customer Service เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ลูกค้าหลายคนตัดสินใจเลือกซื้อและใช้สินค้านั้นๆ ชวนมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญของธุรกิจอย่าง CRM

CRM คืออะไร?

Customer Relationship Management (CRM) หรือ การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ คือ การสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าโดยการใช้เทคโนโลยีและบุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ด้านการบริการลูกค้าและรักษาฐานลูกค้า รวมถึงผลักดันยอดขายให้มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ

ระบบ CRM จะรวบรวมข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ หรือจุดติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัท ตั้งแต่เว็บไซท์ โทรศัพท์ แชทสด สื่อการตลาด และ สื่อสังคมออนไลน์ และที่สำคัญคือระบบ CRM ยังสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประวัติการซื้อหรือความชอบในการซื้อ รวมถึงข้อกังวลแก่พนักงานที่ติดต่อกับลูกค้าได้อีกด้วย

ประโยชน์ของ CRM ต่อธุรกิจ ?

การใช้ระบบ CRM สามารถเป็นประโยชน์ต่อองค์กรตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ ผ่านการมีข้อมูลลูกค้า เช่น ประวัติการซื้อที่ผ่านมา และการสื่อสารที่โต้ตอบกัน ซึ่งสามารถช่วยให้ตัวแทนฝ่ายสนับสนุนลูกค้าสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีและรวดเร็วขึ้น

การเก็บรวบรวมและการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าสามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจวิเคราะห์แนวโน้มและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้า และช่วยให้สามารถเข้าใจพฤติกรรมหลายๆ ด้านของกลุ่มลูกค้าได้ง่ายขึ้น

และในการทำธุรกิจยุคปัจจุบัน CRM มีความจำเป็นอย่างมาก เพราะว่าทุกแบรนด์แย่งลูกค้ากันเยอะขึ้น แต่กระเป๋าเงินของลูกค้าก็ไม่ได้ใหญ่ตาม ข้อมูลหรือ Data จึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เข้าใจลูกค้ามากขึ้น

รู้จักเครื่องมือทางการตลาดและศิลปะแห่งการขายให้มากขึ้น

หาคำตอบเพิ่มเติมได้ในคอร์ส The Art of Sales and Persuasion ศิลปะแห่งการขายและโน้มน้าวใจ กับ คุณรวิศ หาญอุตสาหะ CEO ผู้พลิกโฉมแบรนด์ศรีจันทร์สู่เวทีโลก และเจ้าของเพจและพอดแคสต์ธุรกิจชื่อดัง “Mission To The Moon” จะมาสอนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัท พร้อมถอดความลับ ‘ศิลปะแห่งการขาย’ ได้อย่างมืออาชีพ

อ้างอิง https://bit.ly/38ifzjl

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights