วริทธิ์นันท์ ไตรรัตโนภาส: ผอ. Garena ผู้มีความสุขกับงานจนยอมสละเวลานอนและชีวิตส่วนตัว

ในยุคที่การย้ายงานบ่อยเริ่มกลายเป็นเรื่องปกติในหมู่คนรุ่นใหม่ อะไรทำให้เขาคนนี้ทำงานบริษัทแรกและบริษ…

Read More


นิธิ สัจจทิพวรรณ แห่ง MyCloudFulfillment กับที่มาที่ไปของธุรกิจ การดึงข้อมูลมาใช้เป็นจุดเด่นให้กับแบรนด์

ยุคของ COVID-19 บังคับให้ทุกคนพึ่งพาโลกดิจิทัล และ E-Commerce มากยิ่งขึ้น เราได้เห็นภาพคนรุ่นพ่อรุ่น…

Read Moreสุริพงศ์ ตันติยานนท์: ผู้จัดการของ Visa กับแรงขับเคลื่อนความสุขในทุกบทบาทหน้าที่

จากความฝันการเป็นสถาปนิกสู่นักเรียนรัฐศาสตร์ จากนักการตลาดเอเจนซี่สู่ผู้ก้าวเข้ามาอยู่ในแวดวงธนาคาร …

Read More

Hsu Ken Ooi จากชายผู้ปฏิเสธ Google เพื่อมาก่อตั้งสตาร์ทอัพและขายให้กับ eBay สู่ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทที่ให้เงินทุนสตาร์ทอัพ

วันนี้ Career Fact ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์สุดพิเศษส่งไกลจากสิงคโปร์ กับ Hsu Ken Ooi ชายหนุ่มผู้ก่อตั้งสตา…

Read MoreVerified by MonsterInsights