ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ: ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมกับมุมมอง Metaverse

รู้จักกับ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยระดับโลก และนักลงทุนธุรกิจข้…

Read More

Verified by MonsterInsights