ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ: ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมกับมุมมอง Metaverse

รู้จักกับ ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยระดับโลก และนักลงทุนธุรกิจข้ามชาติ โดยเฉพาะ Deep Tech หรือเทคโนโลยีที่สามารถเป็นฐานในการสร้างและต่อยอดเทคโนโลยีอื่นได้ เช่น Blockchain หรือ AI และเทคโนโลยีที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน ด้วยดีกรีปริญญาเอก สาขานวัตกรรมเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เป็นหลักสูตรพิเศษที่สร้างขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง

มหัศจรรย์เลข 3

ดร.โกศล เล่าว่า ตนเองนั้นพยายามจะใช้เวลาในเรื่องต่างๆ ของชีวิตภายในเวลา 3 ปี ด้วยมหัศจรรย์ของเลข 3 ที่เป็นเวลาที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปในการที่จะเรียนรู้และทำบางสิ่งให้สำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงเวลาที่เรียนปริญญาเอก ที่เน้นไปที่การทำวิจัยเป็นหลัก และสามารถทำสำเร็จได้ภายใน 3 ปี โดยสิ่งที่ได้จากการทำวิจัยนั้นคือการที่ทำให้รู้ว่าเขายังรู้น้อยมาก ยังมีเรื่องอีกมากให้ศึกษา เลข 3 ต่อมาคือการเข้าไปทำเรื่อง Fintech ให้กับธนาคารไทยพาณิชย์และเข้าไปมีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีและวัฒนธรรมภายในองค์กร สิ่งที่ได้มาคือการได้เรียนรู้และนำไปต่อยอดในการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของ Fintech ต่อไป โดยสรุป ดร.โกศลกล่าวว่า ความหมายของเลข 3 สำหรับเขาคือ ในเวลา 3 ปี เป็นเวลาที่กำลังดีในการที่จะเรียนรู้และทำบางสิ่งให้สำเร็จ แต่หากน้อยกว่านี้อาจทำให้เรียนรู้ได้ไม่สมบูรณ์เพียงพอ หรือถ้ามากกว่านี้อาจจะทำให้เสียโอกาสใหม่ๆ ที่เข้ามาได้

ปรัชญาในการทำงาน

ดร.โกศล ยังได้นำปรัชญาและหลักธรรม  เข้ามาใช้ในการทำธุรกิจและเพื่อเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ดร.โกศลกล่าวว่า “ในกฏไตรลักษณ์ อนิจจังคือการเชื่อในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา และหากยึดติดในสิ่งเดิมและไม่เชื่อในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เกิดทุกขัง รวมถึงเข้าใจว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นย่อมต้องหายไปนั้นคือ อนัตตา” เช่นเดียวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของ Nokia ที่ไม่ยอมปรับตัวและเปลี่ยนแปลงจนทำให้ต้องหายไป จากการเดินทางที่ผ่านมาของ ดร.โกศล ทำให้มีความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจรูปแบบต่างๆ และเป็นเจ้าของธุรกิจทางด้านเทคโนโลยี และผู้ก่อตั้งบริษัท Hbot และ Finstreet รวมถึงปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารให้กับ Ananda Development

จากการเดินที่ผ่านมาของ ดร.โกศล ทำให้มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อตอบโจทย์กับธุรกิจรูปแบบต่างๆ มีมุมมองและความเข้าใจที่มีต่อเทคโนโลยีที่มองเห็นถึงโอกาสและการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลง และพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้ง จากการมาถึงของ Metaverse โลกอีกใบ

Metaverse อนาคตโลกอีกใบ 

จากโลกที่กว้างใหญ่ (Offline) สู่โลกที่เล็กลง (Internet) สู่ Metaverse โลกอีกใบที่กำลังจะมาถึง Metaverse จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของมนุษย์อย่างสิ้นเชิงและจะกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยตรง ความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเสมือนกับครั้งที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาสู่สังคมมนุษย์และสร้างผลกระทบครั้งใหญ Metaverse จะทำให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอีกครั้ง

เพราะฉะนั้นความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงนี้ย่อมมีโอกาสมากมายที่รอให้คุณคว้ามาไว้ในมือ ดังนั้นการเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือในความเปลี่ยนแปลงจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

เข้าใจและพร้อมรับมือกับ Metaverse ต้องรู้อะไรบ้าง?

สามารถหาคำตอบได้ที่คอร์ส The Shift of a New Paradigm – อนาคตโลก Metaverse ที่ดร.โกศลจะมาเล่าตั้งแต่ พัฒนาการของเทคโนโลยีก่อนจะมาเป็น Metaverse และ Metavese คืออะไรและจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง โอกาสที่จะเกิดขึ้นใน Metaverse อยู่ที่ไหน การปรับตัวของบุคคลและธุรกิจควรจะทำอย่างไรต่อ

อ้างอิง https://www.thairath.co.th/lifestyle/woman/184052

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights