Metaverse คืออะไร และจะสร้างผลกระทบอะไรบ้าง?

หลายคนคงได้รับรู้หรือทราบข่าวเกี่ยวกับกระแสของ Mataverse โลกเสมือนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต แล้วคงตั้งคำถามในใจว่า ตกลงแล้ว “Metaverse” นั้นคืออะไรกันแน่ แล้วจะเข้ามาสร้างผลกระทบอะไรกับเราได้บ้าง บทความนี้จะพาคุณไปหาคำตอบถึงความหมายของ Metaverse และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งตัวเราและสังคม

Metaverse คืออะไร?

Metaverse คือ เทคโนโลยีชนิดหนึ่งที่สร้างโลกเสมือนขึ้นมา เทคโนโลยีนี้ได้เชื่อมต่อโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับเทคโนโลยี เป็นการจำลองโลกอีกใบหนึ่งขึ้นมาในรูปแบบของดิจิทัล มีจุดประสงค์ในการเชื่อมต่อสังคมเข้าด้วยกัน เหมือนกับที่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ทำไว้ในอดีต

เพียงแต่ความแตกต่างของ Metaverse คือการทำให้ปฏิสัมพันธ์ของคนมีความสมจริงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่เสมือนจริงมากที่สุด เช่น การสื่อสารที่เหมือนกับว่าได้พูดคุยกันต่อหน้าจริงๆ รวมทั้งการประชุมทางไกลและการรับชมคอนเสิร์ตที่สามารถทำได้โดยที่ตัวเราไม่ต้องออกจากบ้านและให้ประสบการณ์ที่สมจริง สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายในโลกของ Metaverse 

Metaverse จะสร้างผลกระทบอย่างไร?

การมาของ Metaverse จะเข้ามาสร้างผลกระทบต่อมนุษย์และสังคมอย่างแน่นอน และจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปอย่างสิ้นเชิง โดยมี 2 ด้านหลักๆ ที่จะได้รับผลกระทบได้แก่ ด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ

ด้านสังคม

ที่ชัดเจนที่สุดคือการสื่อสาร การปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันระหว่างคนในสังคม โดยในปัจจุบันเราสื่อสารกันผ่านโซเชียลมีเดีย ผ่านการส่งข้อความ ซึ่งอาจจะขาดถึงการแสดงอารมณ์ที่ครบถ้วนทั้ง สีหน้า ความรู้สึก แต่ใน Metaverse นั้นจะพัฒนาไปมากกว่านั้น เพราะจะทำให้เราสามารถเข้ามาพูดคุย สื่อสารกันได้เสมือนว่าพูดคุยกันอยู่ต่อหน้าจริงๆ ให้เรารับรู้ได้ถึงอารมณ์ สีหน้าและท่าทาง  การประชุมที่ทำได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะให้ประสบการณ์ที่สมจริงมากกว่าการสื่อสารในปัจจุบัน

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์จะเปลี่ยนไป จะเกิดการทำกิจกรรมภายในโลก Metaverse จนเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เช่น การออกกำลังกายในโลกเสมือน การเสพสื่อความบันเทิงที่สะดวกและให้ความสมจริงมากกว่าเดิม การเรียนที่ให้ประสบการณ์ที่สมจริง การเลือกบริโภคสินค้าที่ต่างไปจากปัจจุบัน อาชีพที่จะเกิดขึ้นใหม่ การท่องเที่ยวที่ผู้คนสามารถไปที่ไหนก็ได้ ผู้คนจะเข้ามาใช้ชีวิตประจำวันกันมากขึ้น ในโลก Metaverse และสิ่งต่างๆ เหล่านี้กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้

ด้านเศรษฐกิจ

รูปแบบเศรษฐกิจภายในโลกเสมือน จะมีความคล้ายคลึงกับในโลกแห่งความเป็นจริง เพียงแต่สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนจะมีความหลากหลายกว่าในโลกแห่งความเป็นจริง อย่างเช่น Crytocurrency หรือ Metaverse Token ซึ่งเป็นเหรียญภายในโลกเสมือนที่ถูกกำหนดให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน

ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ จะเข้าไปลงทุนภายในโลกของ Metaverse และปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป การทำการตลาดรูปแบบใหม่ในโลกดิจิทัล เช่นการแสดงตัวอย่างสินค้าหรือให้ลองสินค้าในโลกเสมือน การสร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบดิจิทัล ช่องทางการซื้อขายที่ต่างไปจากปัจจุบัน  ผลกระทบจากการมาของ Metaverse จะสร้างพื้นที่และโอกาสอย่างมหาศาลให้กับธุรกิจ เศรษฐกิจจะไปผูกอยู่กับโลกของ Metaverse มากขึ้นเหมือนกับในปัจจุบันที่เศรษฐกิจไปผูกอยู่กับโลกออนไลน์

ทั้งนี้ยังมีสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมาย อย่างเช่น สินค้า NFT ที่เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่จะมีบทบาทและมูลค่าเป็นอย่างมาก การซื้อขายที่ดินภายในโลกเสมือน ธุรกิจรูปแบบใหม่อื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นในโลกของ Metaverse และอีกหลายสิ่งที่เรายังไม่รู้  

เรียนรู้และหาคำตอบเพิ่มเติมได้ที่คอร์ส The Shift of a New Paradigm – อนาคตโลก Metaverse ที่ดร.โกศลจะมาเล่าตั้งแต่ พัฒนาการของเทคโนโลยีก่อนจะมาเป็น Metaverse และ Metavese คืออะไรและจะส่งผลกระทบต่อชีวิตของมนุษย์อย่างไรบ้าง โอกาสที่จะเกิดขึ้นใน Metaverse อยู่ที่ไหน การปรับตัวของบุคคลและธุรกิจควรจะทำอย่างไรต่อ?

อ้างอิง  https://bit.ly/3Jn3qYs https://bit.ly/3H9diTG https://bit.ly/3ptL9kg

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights