คนรุ่นใหม่กับอนาคตในโลก Metaverse

การมาของ Metaverse นั้นจะส่งผลต่อสังคมและมนุษย์ทุกช่วงวัย แต่คนรุ่นใหม่อาจเป็นกลุ่มที่โชคดีเป็นพิเศษเพราะสามารถเข้าใจและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกับเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ ในกรณีนี้คือ Metaverse ที่คนรุ่นใหม่เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมและมองเห็นว่าพื้นที่ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ สามารถเข้าไปหาโอกาสและสร้างประโยชน์ได้

Metaverse กับคนรุ่นใหม่

คนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน นั้นสามารถโอบรับเทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว จึงไม่แปลกเลยที่ Metaverse หนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามา จะได้รับความสนใจและมีคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากอยากเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย

โดยคนรุ่นใหม่นั้นมองว่า Metaverse เป็นหนึ่งในพื้นที่ ที่มีโอกาสใหม่ๆ รอพวกเขาอยู่ โดยโอกาสในที่นี้คือ การลงทุนและการสร้างรายได้ คนรุ่นใหม่ให้คุณค่ากับการลงทุนและหารายได้ภายในโลก Metaverse มากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง สังเกตได้ง่ายๆ จากการที่คนรุ่นใหม่ให้ค่ากับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล มากกว่าการลงทุนในหุ้น หรือ ให้ค่าเหรียญหรือสินค้าดิจิทัล มากกว่าทองคำในโลกความเป็นจริง

เมื่อให้ความสนใจมากกว่า ความรู้ในเรื่องของ Metaverse ในกลุ่มคนรุ่นใหม่จึงมากกว่าคนกลุ่มอื่น รวมถึงยังสามารถแนะนำเกี่ยวกับการลุงทุนภายในโลกของ Metaverse ให้กับคนรุ่นอื่นได้อีกด้วย จากจุดนี้เองทำให้เราเห็นว่า คนรุ่นใหม่นั้นสามารถตอบรับและปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงได้ดี และจะเป็นคนกลุ่มแรกๆ  ที่จะทำให้พวกเราเข้าใกล้ กับคำว่าโลกแห่งอนาคตมากขึ้น

การเข้าไปมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ใน Metaverse

เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า Metaverse ที่สมบูรณ์คือเทคโนโลยีที่กำลังจะมาในอนาคต แต่ในทุกวันนี้ก็เริ่มมีองค์ประกอบและโครงสร้างของ Metaverse เกิดขึ้นแล้ว ซึ่ง Metaverse ในตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์ แต่คนรุ่นใหม่ก็เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับองค์ประกอบต่างๆ เหล่านั้นแล้ว ซึ่งจะขอยกตัวอย่างมาคร่าวๆ ว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างและคนรุ่นใหม่เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างไร

Cryptocurrency หรือ สกุลเงินดิจิทัล เป็นองค์ประกอบแรกสุดของ Metaverse ที่จะเข้าไปมีบทบาทภายในโลกอนาคต โดยคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันก็มีส่วนร่วมด้วยการเข้าไปแลกเปลี่ยนและลงทุนในสกุลเงินนี้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นการลงทุนกระแสหลักในปัจจุบันนี้เลยก็ว่าได้

สินค้า NFT คือสินค้าภายในโลกดิจิทัลที่ไม่สามารถมีซ้ำหรือทดแทนกันได้ สิ่งเหล่านี้เองจะมีบทบาทและมูลค่าอย่างมากในโลก Metaverse และในปัจจุบัน สินค้าเหล่านี้ก็เริ่มเกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่เป็นลักษณะของงานศิลปะหรืองานออกแบบ ที่มีคุณค่าในตัวเองและสามารถสร้างรายได้จำนวนมากให้กับผู้ผลิต ซึ่งผู้ผลิตและผู้บริโภคก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นหลักและเป็นกลุ่มคนที่คอยขับเคลื่อนตลาดสินค้า NFT 

เกม Play to Earn จะมีองค์ประกอบทั้ง Cryptocurrency และ สินค้า NFT อยู่ภายในเกม เกมเหล่านี้ในปัจจุบันสามารถเรียกได้ว่าเป็น Metaverse ขนาดย่อม และจะถูกพัฒนาและขยายให้กลายเป็นโลก Metaverse ในอนาคต โดยวัยรุ่นให้ความสนใจเกมลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากทั้งสนุกและสร้างรายได้ไปพร้อมกันจากการเล่นเกม ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ได้เข้าไปลงทุนในเกมลักษณะนี้เป็นจำนวนมาก จนกลายเป็นกระแสและถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน

จากที่เล่ามาทั้งเราจะเห็นได้ว่ามุมมองของคนรุ่นใหม่นั้นมอง Metaverse ว่าเป็นโอกาสใหม่ที่กำลังจะเข้ามา ในปัจจุบันก็เริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมกับ Metaverse และเริ่มให้คุณค่าโลกดิจิทัลมากกว่าโลกแห่งความเป็นจริง กลุ่มคนรุ่นใหม่จะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรกๆ ที่เข้าไป และเป็นกลุ่มลูกค้าหลัก ภายในโลกของ Metaverse 

การเตรียมพร้อมและรับมือให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญเรียนรู้และหาคำตอบเพิ่มเติมได้ที่คอร์ส The Shift of a New Paradigm – อนาคตโลก Metaverse โดย ดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยระดับโลก และนักลงทุนธุรกิจข้ามชาติ

อ้างอิง  https://bit.ly/3EtsAkt https://bit.ly/3qxIgyc https://bit.ly/3HhSObz https://bit.ly/32wuq7p

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights