5 อาชีพที่พัฒนาต่อได้และจะเกิดใหม่ในโลก Metaverse

ทุกคนพร้อมหรือยังกับการมาของโลก Metaverse ในอนาคตอันใกล้นี้? 

ความพร้อมในที่นี้หมายถึง ความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึง เพราะพูดได้เลยว่า Metaverse จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งในปัจจุบัน  และหน้าที่การงานของพวกเราก็เป็นหนึ่งในนั้น 

อาชีพในปัจจุบันที่ต่อยอดได้และจะมีความต้องการมากขึ้นด้วย

ด้วยการมาของโลก Metaverse แน่นอนว่าจะทำให้มีอาชีพใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมาแทนอาชีพในปัจจุบันทั้งหมด หลายอาชีพในปัจจุบันเองจะยังคงมีบทบาทและความสำคัญที่สามารถนำไปต่อยอดได้ในโลก Metaverse ซึ่งจะเป็นอาชีพในลักษณะที่ใช้ฝีมือและทักษะเฉพาะทางเป็นหลัก เพราะหุ่นยนต์หรือคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเข้ามาทดแทนได้ ยกตัวอย่างเช่น 

1.นักออกแบบ (Designer) 

จะเป็นผู้ออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ ดิจิทัล ให้กับแบรนด์ต่างๆ รวมถึงออกแบบสินค้า NFT และ Avatar ให้กับ User ภายใน Metaverse หน้าที่เหล่านี้จะทำให้นักออกแบบเป็นที่ต้องการมากบนโลก Metaverse

2. Fashion Stylist

จะทำหน้าที่ออกแบบและสร้าง เสื้อผ้า ทรงผม หรือแฟชั่นให้กับ Avatar ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงตัวตนของเราในโลกเสมือน โดยจะออกแบบมาในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และทำร่วมกับแบรนด์เสื้อผ้า แฟชั่นหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่กำลังผันตัวเข้ามาสู่โลกดิจิทัล

3. Game Designer

เกมเป็นเครื่องมือแรกๆและเป็นจุดเริ่มต้น ที่เชื่อมโลกแห่งความจริงเข้ากับโลกเสมือน การออกแบบเกมที่ตอบโจทย์ภายในโลกเสมือนและ เอื้อต่อกลไกและระบบของ Metaverse เพื่อให้เราได้รับประสบการณ์ที่สมจริงมากขึ้น คือหน้าที่ของ Game Designer และเนื่องจากเกมลักษณะนี้จะเป็นที่ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต Game Designer จึงเป็นที่ต้องการตามไปด้วย

4. Software Engineer 

Software Engineer จะเป็นหนึ่งในอาชีพที่มีความต้องการสูง ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและเพื่อตอบรับกับโลก Metaverse ทำให้ต้องพัฒนาและปรับปรุงระบบซอฟต์แวร์ในแง่มุมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สร้างการเข้าถึงข้อมูลรูปแบบใหม่ การจัดการข้อมูล การพัฒนาระบบ AI และการออกแบบ UI ต่างๆ 

5. สถาปนิก (Architect)

สถาปนิกจะเข้ามามีบทบาทในการออกแบบ ร่างผัง วางโครงสร้าง พื้นที่หรืออาคารต่างๆ ภายในโลกเสมือน โดยจะออกแบบให้มีพื้นที่ในการใช้สอยที่สะดวกและคุ้มค่า รวมถึงมีความสวยงาม ทั้งภายในและภายนอก ในโลกของ Metaverse จะมีการก่อสร้างสิ่งต่างๆ มากมายเพราะฉะนั้นสถาปนิกจะยังคงมีบทบาทและความจำเป็นอย่างมาก

แนวโน้มอาชีพใหม่ที่จะเกิดขึ้นในโลก Metaverse

Metaverse จะเข้ามาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และแน่นอนว่าจะกระทบต่อสังคมมนุษย์ โดยเฉพาะในด้านของอาชีพ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ต่างกับครั้งที่อินเทอร์เน็ตได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงเราในอดีต และได้สร้างอาชีพต่างๆที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบัน Metaverse เองก็จะทำในสิ่งเดียวกับที่อินเทอร์เน็ตได้เคยทำเอาไว้ 

1. Metaverse Hardware Builder

นักผลิตหรือออกแบบอุปกรณ์สำหรับ Metaverse เนื่องจากโลก Metaverse เป็นโลกเสมือน การมีเครื่องมือที่จะทำให้ได้รับประสบการณ์ที่สมจริงมากขึ้นจึงเป็นสิ่งจำเป็น เช่น เครื่องที่ทำให้ รู้สึกถึงการสัมผัส กลิ่น หรือแม้แต่การพัฒนาการมองเห็นให้สมจริงมากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นจะต้องมีผู้สร้างหรือพัฒนาเฉพาะทางจึงเป็นที่มาของอาชีพ Metaverse Hardware Builder 

2. NFT Strategist 

นักยุทธศาสตร์ NFT ในโลกของ Metaverse ที่มี NFT เป็นหนึ่งในองค์ประกอบ สินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้จะมีอิทธิพลและมูลค่าเป็นอย่างมาก เพราะฉะนั้น นักยุทธศาสตร์ NFT จะเกิดขึ้นมาเพื่อวางแผน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์ดิจิทัลและ การแลกเปลี่ยน ให้คำปรึกษาและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ NFT รวมถึงการให้ข้อมูลในการออกแบบ NFT ให้ตรงกับความต้องการในตลาด เปรียบเสมือนนักวางแผนทางการเงินในปัจจุบัน

3. Metaverse Cyber-Security

เมื่อเราเข้าใกล้สู่โลก Metaverse มากเท่าไหร่ โอกาสในการจะโดนโจมตีทางไซเบอร์หรือโดนแฮก ก็เกิดมากขึ้น เพราะข้อมูลของเราเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็น Avatar หรือ สินค้า NFT แม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของเราก็มีโอกาสโดนโจมตี เพราะฉะนั้นอาชีพ Cyber-Security จึงจะต้องเข้ามามีบทบาทในการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์ และอาจจะให้คำปรึกษาหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว ซึ่งจะทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มต่างๆ ใน Metaverse

จากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า Metaverse นั้นจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชิวิตของเราเป็นอย่างมาก ดังนั้นการเรียนรู้และทำความเข้าใจ Metaverse เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงจึงเป็นสิ่งสำคัญ สามารถหาคำตอบได้ที่คอร์ส The Shift of a New Paradigm – อนาคตโลก Metaverse โดยดร.โกศล ทรัพย์ประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยระดับโลก และนักลงทุนธุรกิจข้ามชาติ

อ้างอิง https://bit.ly/3psKGPj https://bit.ly/3mxe70O https://bit.ly/32iWwmB

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights