ทำไมเราถึงทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จ?

เชื่อว่าทุกคนต่างเคยตั้งเป้าหมายบางอย่างขึ้นมาในชีวิต เพื่อให้ชีวิตของเราได้พัฒนาหรือประสบความสำเร็จ แต่หลายคนกลับไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ ไม่ใช่เพราะเราไม่มีศักยภาพมากพอที่จะไปถึงเป้าหมาย แต่เป็นเพราะปัจจัยอื่นต่างหากที่ทำให้เราไม่สามารถทำตามเป้าหมายได้สำเร็จ ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นมีที่มาจากหลากหลายสาเหตุได้แก่

ยังไม่รู้จักตัวเองดีพอ

การตั้งเป้าหมายส่วนใหญ่นั้นมีสาเหตุมาจาก การตั้งตามคนอื่นหรือสิ่งที่กำลังเป็นกระแส ซึ่งเป็นเรื่องดีที่เราได้รับแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง แต่แรงบันดาลใจเหล่านั้นก็มีข้อเสียเพราะเป้าหมายที่เราตั้งนั้นไม่ใช่ตัวตนหรือสิ่งที่เราต้องการจริงๆ เป็นเพียงแค่สิ่งที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากแหล่งอื่นหรือคนอื่น

จึงทำให้เราไม่มีความพยายามหรือไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ เพราะเป้าหมายนั้นไม่ใช่สิ่งเราอยากได้จริงๆ วิธีการแก้ไขคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราต้องการอะไร เราจำเป็นต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไร ผ่านการตั้งคำถามกับตัวเองจากนั้นแล้วเราค่อยไปกำหนดเป้าหมาย เพียงเท่านี้เป้าหมายที่เราได้ก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆ ซึ่งจะทำให้เรามีแรงจูงใจในการทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ

ไม่ได้ติดตามความก้าวหน้า

สาเหตุที่ทำให้เป้าหมายที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จคือการไม่ได้ทำ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะลืมเป้าหมายที่ตั้งไว้เมื่อเวลาผ่านไป เพราะคนเหล่านั้นขาดการติดตามผล อย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เป้าหมายนั้นไม่มีความคืบหน้าและถูกลืมไปในที่สุด  ทางแก้ที่ดีที่สุดคือการบันทึกและคอยติดตามผลลัพธ์ แม้ว่าจะไม่ได้ทำตามผลลัพธ์ก็ขอให้หมั่นบันทึกไว้เพื่อเป็นการคอยเตือนให้เราไม่ลืมเป้าหมายนั้น

มีเป้าหมายที่มากเกินไป

การที่เราตั้งเป้าหมายที่มากเกินไป นอกจากจะทำให้เราลืมเป้าหมายเหล่านั้นแล้ว ยังทำให้เราไม่สามารถจดจ่อและใส่ใจกับเป้าหมายแต่ละอย่างได้ นั่นจึงทำให้โอกาสความสำเร็จของเป้าหมายแต่ละอย่างนั้นน้อยลงและทำให้เราไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งที่จำเป็นกับเรามากที่สุดได้ เพราะฉะนั้นเราควรตั้งเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆ และอย่าตั้งเป้าหมายมากจนเกินไป เพื่อให้เราสามารถจดจ่อและทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จได้ในที่สุด

การกระทำที่ไม่ตอบโจทย์กับเป้าหมาย

อีกหนึ่งสาเหตุสำคัญคือ การทำกิจกรรมหรือสิ่งที่ไม่สอดคล้องและไม่ตอบโจทย์กับเป้าหมายที่เรากำหนดไว้ กล่าวคือทำกิจกรรมที่ไม่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายได้หรือไม่เป็นประโยชน์กับเป้าหมายของเรา บวกกับเป็นกิจกรรมที่ลำบากจนเกินไป

เพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขคือการหากิจกรรมที่สอดคล้องและสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้จริงๆ ยกตัวอย่างเช่นหากเราอยากจะลดน้ำหนัก ก็ควรออกกำลังกาย ไม่ควรไปทำกิจกรรมหรือพฤติกรรมที่ทำให้น้ำหนักของเราขึ้นเป็นต้น

แก้ไขด้วย OKRs – เครื่องมือที่ช่วยให้เป้าหมายสำเร็จ

จากสาเหตุและปัญหาที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า OKRs สามารถตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้ เป็นเพราะ OKRs มีกระบวนการตั้งแต่การทำความรู้จักตัวเอง การกำหนดเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ การติดตามและบันทึกผล และ การกำหนดกิจกรรมที่ตอบโจทย์กับเป้าหมาย OKRs จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกและเครื่องมือที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน

พัฒนาไปสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จด้วย OKRs ในคอร์ส Personal OKRs: พิชิตเป้าหมายด้วย OKRs ที่ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ จะพาไปทำความรู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญของ OKRs เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและวัดผล รวมถึงขั้นตอนในการทำ OKRs ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวัดผลและกำหนดผลลัพธ์ ตลอดจนการลงมือทำเพื่อไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของตัวเราไปสู่ความสำเร็จ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights