OKRs เครื่องมือการวัดผลในองค์กรสู่ความสำเร็จในชีวิต

แต่เดิมนั้น OKRs ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับองค์กร มีจุดประสงค์เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จหรือเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ เป็นเครื่องมือที่ถูกนำไปใช้ในองค์กรชั้นนำต่างๆ หลายแห่งหนึ่งในนั้นก็คือ Google และทำให้องค์กรชั้นนำต่างๆ ประสบความสำเร็จกันมาแล้ว และเนื่องจาก OKRs ขึ้นชื่อเรื่องการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ แล้วทำไม OKRs จะทำให้คนประสบความสำเร็จไม่ได้?

เป็นเรื่องจริงที่ว่าชีวิตของคนเราไม่เหมือนกับองค์กร แต่สิ่งที่องค์กรและชีวิตมีเหมือนกันก็คือ การมีเรื่องราวและสิ่งต่างๆ มากมายเข้ามา หากเราไม่มีการจัดลำดับความสำคัญที่ดีพอ ชีวิตหรือองค์กรของเราก็จะหยุดอยู่กับที่และไม่พัฒนาไปข้างหน้า

สิ่งนี้จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม OKRs ถึงสามารถทำให้คนประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกับองค์กร เพราะไม่ว่าจะคนหรือองค์กรต่างมีก็เป้าหมายที่จะพัฒนาไปข้างหน้าเหมือนกัน

นำ OKRs มาปรับใช้กับชีวิตประจำวัน

เชื่อว่าหลายคนคงเคยกำหนดเป้าหมายหรือตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างให้สำเร็จแต่ก็ไม่เคยทำได้เสียที สิ่งเหล่านั้นได้กลายเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านั้นมาจากการที่ตัวเราไม่ได้ตั้งใจหรืออยากจะทำเป้าหมายเหล่านั้นจริงๆ แต่ถ้าเราอยากทำมันจริงๆ แต่ไม่สามารถทำได้สำเร็จก็อาจเป็นเพราะเราไม่มีแรงจูงใจที่จะทำมันหรือลืมมันไปต่างหาก ทำให้ชีวิตของเราไม่ได้พัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งใจเอาไว้เสียที

ซึ่งเราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยการใช้เครื่องมืออย่าง OKRs ที่จะช่วยให้เราได้รู้จักตัวเองและเห็นภาพในสิ่งที่เราต้องการมากขึ้น รวมถึงช่วยกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีในการบรรลุเป้าหมายให้กับเรา พร้อมทั้งมีกระบวนการในการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและมีการลำดับความสำคัญของการกระทำ ส่งผลให้เรามีแรงจูงใจในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จอย่างแน่นอน 

ด้วยเหตุนี้เอง OKRs จึงกลายเป็นสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์กับหลายๆ คนที่กำลังประสบปัญหาดังกล่าว และเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาชีวิตของเราไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถนำ OKRs ไปปรับใช้กับเรื่องอะไรก็ได้ที่เราต้องการในชีวิต ไม่ว่าจะเป็น เรื่องสุขภาพ การเงิน หรือ จิตใจ

แต่อย่าลืมว่า OKRs เป็นแค่เครื่องมือที่จะนำทางเราไปสู่ความสำเร็จ แต่การที่เราจะไปยังความสำเร็จนั้นได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วย เพราะคนที่จะทำให้เป้าหมายนั้นสำเร็จได้ก็มีแต่ตัวเรา

เรียนรู้และทำความเข้าใจ OKRs เพื่อนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จได้ใน

.คอร์ส Personal OKRs: พิชิตเป้าหมายด้วย OKRs ที่ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ จะพาไปทำความรู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญของ OKRs เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและวัดผล รวมถึงขั้นตอนในการทำ OKRs ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวัดผลและกำหนดผลลัพธ์ ตลอดจนการลงมือทำเพื่อไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของตัวเราไปสู่ความสำเร็จ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights