วิธีการจัดการเวลาให้ทำงานที่สำคัญได้สำเร็จ

เคยไหมที่เราตั้งใจจะทำอะไรบางอย่าง แต่พอถึงเวลาจริงกลับไม่ได้ทำอย่างที่ตั้งใจไว้ด้วยเหตุผลที่ว่า “ไม่มีเวลา หรือ มีเวลาไม่พอ” ตกลงแล้วเราไม่มีเวลาจริงๆ หรือแค่เรื่องเหล่านั้นมีความสำคัญไม่พอกันแน่?

ทุกคนต่างมีเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จหรือได้พัฒนา แต่ก็ต้องประสบปัญหากับสิ่งที่เรียกว่า “เวลา” บางคนอาจจะไม่มีเวลาจริงๆ แต่ในขณะที่บางคนกลับใช้เวลานั้นเป็นเพียงคำอ้าง แล้วเราจะอย่างไรให้ตัวเองมีเวลามากพอในการไปทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการ บทความนี้เรามีคำตอบ

คำว่าไม่มีเวลาในที่นี้เราสามารถตีความได้ว่า “สิ่งนั้นไม่สำคัญมากพอ” ให้เราลองนึกถึงเวลาที่เราต้องไปทำอะไรที่สำคัญสำหรับเรา เราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นคำว่า “ไม่มีเวลา” อาจไม่ได้เกี่ยวกับเวลาเสมอไป แต่เกี่ยวกับว่าเราให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นมากน้อยแค่ไหนต่างหาก 

มีเวลามากขึ้นด้วยทักษะ “การจัดการเวลา”

การจัดการเวลาหนึ่งในทักษะที่จำเป็นอย่างมากในปัจจุบัน เพราะการจัดการเวลาจะทำให้ชีวิตเรามีเวลามากขึ้น รวมถึงเปิดโอกาสให้เราสามารถจดจ่อและใส่ใจกับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตได้มากขึ้น ช่วยให้เราได้ทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาและนำพาชีวิตไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งเราสามารถจัดการเวลาได้ด้วยหลากหลายวิธีได้แก่

กฎ 3 นาที 

กฎที่ว่าด้วยการทำในสิ่งที่คิดว่าสามารถทำเสร็จได้ภายใน 3 นาที ให้เสร็จในทันที เพื่อนำเวลาที่เหลือไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่า กฎนี้จะช่วยให้เรามีเวลาในการทำสิ่งต่างๆ ในชีวิตได้มากขึ้น

การเข้าภาวะ Flow State 

คือช่วงระยะเวลาที่เราจดจ่อกับสิ่งๆ หนึ่งเป็นพิเศษ เพื่อให้เราได้ใช้เวลาและจดจ่อไปกับสิ่งที่สำคัญจริงๆ การจะเข้า Flow State ได้เราจำเป็นต้องเลือกทำในสิ่งที่เรามีความรู้และความสามารถ รวมถึงต้องเป็นสิ่งที่ท้าทาย วิธีนี้จะช่วยให้เราได้ใช้เวลาไปกับสิ่งที่สำคัญกับเราและเป็นสิ่งที่เราต้องการทำจริงๆ 

ลดสิ่งที่คอยเบี่ยงเบนและดึงดูดความสนใจของเรา

ในปัจจุบันเรามักถูกดึงดูดจากสิ่งรอบตัวได้ง่ายมากขึ้นโดยเฉพาะโทรศัพท์ ให้เราพยายามหลีกเลี่ยงสิ่งที่ดึงดูดความสนใจเหล่านั้นเพื่อให้เราได้มีเวลาไปทำสิ่งอื่นมากขึ้น เช่น เมื่อเราจะอ่านหนังสือก็ให้ปิดการแจ้งเตือนของโทรศัพท์ เพื่อให้เราได้จดจ่อกับการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่

สำรวจว่าเราใช้เวลาไปกับสิ่งใดบ้าง 

เราจะไม่สามารถจัดการเวลาได้เลย หากเรามีสิ่งต่างๆ เข้ามาในชีวิตอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเราจำต้องรู้จักสำรวจสิ่งต่างๆ ที่เข้ามาในชีวิตของเรา ว่าเราใช้เวลาไปกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไรบ้าง เพื่อให้เรารู้ว่าเราควรจัดการแบ่งเวลาให้กับสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร

จัดลำดับความสำคัญ

ให้เราจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิต สิ่งใดที่จำเป็นกับเราก็ให้เก็บไว้ แต่ถ้ามีสิ่งไหนที่ไม่จำเป็นก็ปล่อยผ่านไป นอกจากนี้เราต้องรู้จักปฏิเสธและเลือกสิ่งที่จำเป็นกับชีวิต เพื่อให้เราได้รู้ว่าเราควรใช้เวลาไปกับสิ่งไหนบ้าง

จัดการเวลาและลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ในชีวิตด้วย OKRs

ในคอร์ส Personal OKRs: พิชิตเป้าหมายด้วย OKRs ที่ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ จะพาไปทำความรู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญของ OKRs เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและวัดผล รวมถึงขั้นตอนในการทำ OKRs ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวัดผลและกำหนดผลลัพธ์ ตลอดจนการลงมือทำเพื่อไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของตัวเราไปสู่ความสำเร็จ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights