OKRs คืออะไร และจะมาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร?

หลายคนอาจเคยกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้สักที นั่นอาจเป็นเพราะเรายังรู้จักตัวเองไม่ดีพอและไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเป้าหมายนั้นให้สำเร็จ รวมถึงไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

แต่มีเครื่องมือหนึ่งที่สามารถเข้ามาแก้ไขและตอบโจทย์กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้นั้นคือ OKRs เครื่องมือวัดผลที่จะทำให้เราได้รู้จักกับตัวเองและทำให้เรามีแรงจูงใจในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ

OKRs คืออะไร?

OKRs หรือ Objective and Key Results คือ ระบบการบริหารจัดการที่เน้นการวัดและติดตามผลเฉพาะสิ่งที่สำคัญโดยผลักดันจากแรงจูงใจภายในเป็นหลัก

กล่าวคือ OKRs คือเครื่องมือการวัดและติดตามผลเฉพาะสิ่งที่สำคัญสำหรับเราเท่านั้น และเป็นเครื่องมือการวัดผลที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในเป็นหลัก ซึ่งต่างจากเครื่องมืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายนอก ยกตัวอย่างเช่น เครื่องมือที่มีการวัดผลและจะมอบรางวัลหรือผลตอบแทนให้กับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ เครื่องมือลักษณะนี้จะทำให้ผู้ที่ได้รับการวัดผลจดจ่อและให้ความสนใจอยู่ที่รางวัลหรือผลตอบแทนที่เป็นแรงจูงใจภายนอก

ต่างจาก OKRs ที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจภายในเพราะ OKRs จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรารู้ว่าเราต้องการอะไร อะไรคือวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึง เพราะฉะนั้นปลายทางของเป้าหมายนั้นไม่ใช่รางวัลหรือผลตอบแทนจากภายนอก แต่เป็นสิ่งที่เราต้องการและเป็นประโยชน์กับเราจริงๆ ต่างหาก ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ OKRs เป็นเครื่องมือที่แตกต่างจากเครื่องมืออื่นๆ และเป็นเครื่องมือที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จ และ OKRs ยังสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

OKRs จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อย่างไร?

OKRs นั้นมีกลไกหลักๆ คือการวัดและติดตามผล เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะวัดผลได้เราจำเป็นต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์หรือตัวชี้วัดเสียก่อน หลังจากนั้น OKRs จะมีกระบวนการที่ช่วยให้เราได้ติดตามผลที่เรากำหนดไว้ เพื่อดูว่าเรามีความคืบหน้าไปถึงแล้วบ้างในการทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ จากกระบวนการที่ว่ามาเราจะเห็นได้ว่า เราสามารถนำ OKRs ไปใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดเป้าหมายที่จะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จได้

แต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าอะไรคือเป้าหมายหรือสิ่งที่เราต้องการ OKRs ก็สามารถช่วยเราได้เช่นกัน เพราะ OKRs จะมีกระบวนการก่อนการตั้งเป้าหมาย เป็นกระบวนการเพื่อให้เราได้สำรวจถึงสิ่งที่เราต้องการจริงก่อนจะนำสิ่งเหล่านั้นมากำหนดเป็นเป้าหมาย 

เพราะฉะนั้น OKRs จึงเป็นเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ และทำให้เราได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รวมถึงช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้เราลุกขึ้นมาทำสิ่งที่จำเป็นกับชีวิต เพราะมีการติดตามความคืบหน้าของผลลัพธ์อย่างสม่ำเสมอ

เราจึงสามารถนำ OKRs มาปรับใช้กับชีวิตในการกำหนดเป้าหมายต่างๆ ให้ชีวิตของเราดีขึ้น เพราะชีวิตเราจะสำเร็จตามเป้าหมาย ถ้าได้วัดผลอย่างเป็นระบบด้วย OKRs

ขั้นตอนการทำ OKRs 

OKRs เป็นเครื่องมือการวัดผลที่มีขั้นตอนและกระบวนการที่หลากหลายแต่ไม่ซับซ้อน ซึ่งตลอดทั้งกระบวนการจะทำให้เราได้เห็นถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเราเองและเป็นการชี้ทางให้เห็นถึงวิธีในการบรรลุเป้าหมายหรือได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ  ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้

  1. Objective หรือวัตถุประสงค์ คือ เป้าหมายหรือสิ่งเราอยากทำให้สำเร็จ
  2. Key Results คือผลลัพธ์หลักที่เป็นตัวบ่งชี้และวัดว่าเราได้ทำตามวัตถุประสงค์สำเร็จแล้ว หน้าที่หลักของ Key Results คือการทำให้วัตถุประสงค์มีความเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลได้
  3. Key Activities คือ กิจกรรมที่เราต้องทำเพื่อให้บรรลุ Key Results ที่เราตั้งไว้ เปรียบเสมือนการวางแผนการกระทำเพื่อให้เราไปถึงผลลัพธ์และเป้าหมายที่ต้องการ
  4. การติดตามผล เพื่อให้เราไม่ลืมวัตถุประสงค์และได้เห็นถึงความก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลา เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้เรามีแรงจูงใจในการบรรลุเป้าหมาย

ขั้นตอนเหล่านี้ยังมีรายละเอียดอีกมามายให้เราได้เรียนรู้ ซึ่งเราสามารถเรียนรู้และทำความเข้าใจเพิ่มเติมได้ในคอร์ส คอร์ส Personal OKRs: พิชิตเป้าหมายด้วย OKRs

เรีบนรู้วิธีการตั้งเป้าหมายสู่ความสำเร็จในชีวิตด้วย OKRs 

ในคอร์ส Personal OKRs: พิชิตเป้าหมายด้วย OKRs ที่ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ์ จะพาไปทำความรู้จักและเข้าใจถึงความสำคัญของ OKRs เครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและวัดผล รวมถึงขั้นตอนในการทำ OKRs ตั้งแต่การตั้งเป้าหมาย การวัดผลและกำหนดผลลัพธ์ ตลอดจนการลงมือทำเพื่อไปยังเป้าหมายที่ตั้งไว้ ที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตเพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถของตัวเราไปสู่ความสำเร็จ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights