Agile แนวคิดการทำงานในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลง

ในโลกปัจจุบันที่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายองค์กรและธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวไปตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การปรับตัวในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้งการเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจหรือการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร แต่การปรับตัวที่ดีในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงนั้น นอกจากจะปรับเปลี่ยนรูปแบบภายนอกแล้วต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบภายในด้วย ซึ่งเราสามารเปลี่ยนแปลงได้ด้วยแนวคิดอย่าง Agile แนวคิดการทำงานที่ตอบโจทย์กับความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

‘Agile’ คืออะไร?

Agile มาจากคำว่า Agility ที่แปลว่า ความคล่องตัว เพราะฉะนั้นแนวคิดนี้จึงเน้นไปที่การสร้างความคล่องตัวและความลื่นไหลให้กับการทำงาน ผ่านการสื่อสารและประสานงานระหว่างคนในทีม  โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงทำให้ผลลัพธ์ของงานนั้นออกมารวดเร็วอีกด้วย

สิ่งที่ทำให้ Agile นั้นแตกต่างจากแนวคิดหรือรูปแบบการทำงานทั่วไปคือ การทำงานไปพร้อมๆ กันและ ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานต้องรับรู้ถึงกระบวนการทำงานของแต่ละฝ่าย เพราะการทำงานโดยใช้แนวคิด Agile คือการนำทุกคนจากทุกฝ่ายมานั่งพูดคุยหรือปรึกษาเรื่องงานร่วมกัน ซึ่งการทำงานโดยปกติแล้วจะเป็นการทำแบบเป็นขั้นตอนและส่งต่อหน้าที่ไปให้แต่ละฝ่าย การทำงานแบบนี้จะทำให้งานล่าช้าและทำให้ทีมแต่ละฝ่ายขาดการสื่อสารระหว่างกัน

เพราะฉะนั้น Agile จึงเป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอนและเน้นไปที่การสื่อสารกันระหว่างทีม เพื่อช่วยกันวางแผนและกำหนดทิศทางของงาน ตลอดจนสำรวจข้อผิดพลาดและแก้ปัญหาโดยทันที 

ข้อดีของ ‘Agile’

1. งานที่ออกมามีคุณภาพและสร้างสรรค์ 

เนื่องจากการทำงานไม่ได้ทำแค่เฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มีการนำแต่ละฝ่ายมาทำงานร่วมกัน จึงทำให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลายมุมมอง รวมถึงได้ความรู้และความเชี่ยวชาญของแต่ละฝ่ายเข้ามาช่วย จึงทำให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพและสร้างสรรค์

2. งานที่ออกมามีความรวดเร็ว

เพราะ Agile เป็นกระบวนการที่ช่วยลดการทำงานที่เป็นขั้นตอน แต่เน้นไปที่การประสานงานกันระหว่างทีม ทำให้แต่ละฝ่ายนั้นสามารถประสานงานและส่งต่อข้อมูลกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว จึงทำให้กระบวนการในการทำงานนั้นเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น นอกจากนี้ทีมงานยังมีอำนาจในการตัดสินใจอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้บริหารอีกด้วย

3. ตรวจพบข้อผิดพลาดและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

ในการทำงานแบบ Agile จะมีการกำหนดเป้าหมายระยะสั้นและแบ่งงานออกเป็นชิ้นเล็กๆ จึงทำให้เราสามารถตรวจพบข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและสามารถดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดเหล่านั้นได้ทันที

4. สร้างวัฒนธรรมที่ดีให้กับองค์กร

การทำงานแบบ Agile นอกจากจะส่งเสริมประสิทธิภาพของงานแล้ว ยังส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันของคนในองค์กรอีกด้วย เพราะการทำงานแบบ Agile ทำให้คนในองค์กรแต่ละทีมได้สื่อสารกันมากขึ้น นำไปสู่ความเข้าใจร่วมกันและส่งเสริมความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

ตัวอย่างองค์กรที่นำแนวคิด Agile ไปปรับใช้ในการทำงาน

หลากหลายองค์กรในปัจจุบันที่นำแนวคิด Agile ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา หนึ่งในนั้นคือ KBTG หรือ บริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป ผู้เป็นเบื้องหลังในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์ต่างๆ ให้กับบริษัทกสิกร โดยมีคุณเรืองโรจน์ พูนผล เป็นประธาน

เนื่องจาก KBTG นั้นประกอบไปด้วยหลากหลายหน่วยงาน ทำให้จำเป็นต้องนำ Agile มาใช้เพื่อให้แต่ละหน่วยงานนั้นได้ทำงานร่วมกันและประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคุณเรืองโรจน์ พูนผล ได้นำแนวคิด Agile มาพัฒนาและต่อยอดเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในองค์กร จนเกิดเป็นแนวคิด ‘ONE KBTG’ แนวคิดที่เชื่อมทุกการทำงานและทุกคนในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อพาองค์กรไปสู่บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีของภูมิภาค

จากที่กล่าวมาเราจะเห็นได้ว่า Agile นั้นเป็นแนวคิดที่สำคัญมากสำหรับองค์กรที่ต้องการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น แต่ Agile จะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อถูกนำไปใช้อย่างถูกต้อง เช่น การถูกนำไปใช้โดยคุณเรืองโรจน์ พูนผล เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในองค์กรและให้องค์กรนั้นสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งเราสามารถเรียนรู้วิธีคิดและนำแนวคิดต่างๆ มาปรับใช้ในองค์กรเพื่อสร้างเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในคอร์ส “The Principles of Transformational Leadership สร้างผู้นำสู่การเปลี่ยนแปลง” กับ ‘คุณกระทิง’ เรืองโรจน์ พูนผล Group Chairman แห่ง Kasikorn Business Technology Group (KBTG) และผู้ก่อตั้งกองทุน 500 TukTuks

อ้างอิง https://bit.ly/3LG94FJ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights