SWOT คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรต่อธุรกิจ?

ทำความรู้จัก SWOT หนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจในการเริ่มต้นและช่วยทำให้บริษัทเติบโต

SWOT คืออะไร?

SWOT คือ เครื่องมือสำหรับช่วยให้องค์กรและนักวางแผน รู้ถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการตัดสินใจทางธุรกิจ ประเมินสถานการณ์และสำรวจความคิดริเริ่มใหม่ เพื่อช่วยปรับปรุงนโยบายภายในของธุรกิจได้

วิธีนี้ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดย Albert Humphrey จากสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด และได้กลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับเจ้าของธุรกิจในการเริ่มต้นและช่วยทำให้บริษัทเติบโต

ซึ่งประกอบด้วย 4 หัวข้อ ได้แก่ 

 • จุดแข็ง (Strength)
 • จุดอ่อน (Weakness)
 • โอกาส (Opportunities)
 • อุปสรรค (Threats)

ข้อดีของ SWOT

 • มีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 • ใครก็ตามที่เข้าใจธุรกิจสามารถทำการวิเคราะห์ SWOT ได้
 • โฟกัสที่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อธุรกิจ
 • ทำให้เข้าใจธุรกิจมากขึ้น
 • ใช้ประโยชน์จากโอกาสและจุดแข็งไ
 • ช่วยในการปรับแก้จุดอ่อนได้
 • พัฒนาเป้าหมายและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

ข้อจำกัดของ SWOT

 • ไม่มีการจัดลำดับความสำคัญของปัญหา
 • ไม่ได้ให้วิธีแก้ปัญหาหรือเสนอทางเลือกในการตัดสินใจ
 • สร้างไอเดียได้มาก แต่ไม่ได้ช่วยให้เลือกว่าแบบใดดีที่สุด
 • สร้างข้อมูลได้มาก แต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์ทั้งหมด

วิธีวิเคราะห์ SWOT

เทมเพลตที่คุ้นตาสำหรับการวิเคราะห์ SWOT คือการเขียนตารางขึ้นมา 4 ช่อง คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค โดยระบุรายละเอียดแต่ละข้อดังนี้

 1. จุดแข็ง (S) – ให้ระบุจุดเด่นหรือจุดแข็ง (ข้อได้เปรียบ) ของบริษัท
 2. จุดอ่อน (W) – เขียนจุดด้อยหรือข้อเสียเปรียบ ที่เป็นผลมาจากปัจจัยภายใน
 3. โอกาส (O) – เขียนปัจจัยภายนอกที่เอื้อประโยชน์ หรือส่งเสริมการดำเนินงานของบริษัท
 4. อุปสรรค (T) – สรุปข้อจำกัดภายนอกที่ขัดขวางหรือส่งผลเสียต่อธุรกิจ

โดยหลังจากที่เรากรอกการวิเคราะห์ SWOT แล้ว สิ่งต่อมาคือต้องเสนอคำแนะนำและกลยุทธ์เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ควรเน้นที่การใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและโอกาสในการเอาชนะจุดอ่อนและอุปสรรคที่เราระบุไว้ เพื่อกำหนดทิศทางของบริษัทและเข้าใจภาพรวมของธุรกิจทั้งหมด 

เข้าใจเครื่องมือทางธุรกิจและกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างมืออาชีพ เพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัท ขยายตลาดและสร้างแฟรนไชส์อย่างมีระบบ ถอดสูตรการขยายธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่รายได้หมื่นล้าน ในคอร์ส ‘Decoding SME Success ถอดรหัส SME สู่ธุรกิจหมื่นล้าน’ กับ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO OfficeMate แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานผู้นำธุรกิจเครื่องใช้สำนักงานอันดับ 1 ในไทยที่มีรายได้หลักหมื่นล้านบาท

อ้างอิง https://bit.ly/3qZberV https://bit.ly/3u3Qq4x

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights