Omni Channel คืออะไร ทำไมมีแล้วยอดขายพุ่ง

ปัจจุบันที่โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต ทำให้หลายสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงและปรับตัว รวมถึงธุรกิจต่างๆ ที่ต้องผันตัวเข้าสู่โลกออกไลน์มากขึ้น เนื่องมาจากพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้กลยุทธ์ในการทำธุรกิจต้องเปลี่ยนตามไปด้วย

กลยุทธ์ทางการตลาดในทุกวันนี้ใช้ประโยชน์จากโลกออนไลน์ ในการสร้างช่องทางต่างๆ เพื่อนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าได้ในหลากหลายช่องทาง เราเรียกกลยุทธ์แบบนี้ว่า Multi- Channel ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่แพร่หลายในปัจจุบัน แต่กลยุทธ์ดังกล่าวก็ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็น ความลื่นไหลของข้อมูลและปัญหาในการเข้าถึง ด้วยข้อจำกัดนี้เองจึงทำให้หลายคนคิดวิธีในการแก้ปัญหาจนออกมาเป็น Omni Channel กลยุทธ์ที่รวมทุกอย่างไว้ครบจบในที่เดียว

Omni Channel คืออะไร?

Omni Channel คือกลยุทธ์หรือรูปแบบการตลาดที่รวมทุกช่องทางการสื่อสารและบริการให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากช่องทางต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งช่วยในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากทุกช่องทาง เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพและเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

Omni Channel แตกต่างอย่างไรกับรูปแบบการตลาดอื่นๆ

ย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ต เรามีรูปแบบหรือช่องทางการตลาดแบบทางเดียวหรือก็คือ Single Channel ที่เป็นการซื้อขายกันแค่ทางเดียวเช่น เราไปเลือกซื้อของ ก็ต้องไปที่หน้าร้านเท่านั้น แต่ในปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตเข้ามามีอิทธิพล ทำให้ช่องทางการตลาดเปลี่ยนไปเป็นแบบหลายช่องทางหรือก็คือ Multi-Channel  ที่เราสามารถเลือกซื้อหรือเข้าถึงสินค้าได้จากหลากหลายช่องทางทั้งออฟไลน์และออนไลน์

แล้ว Omni Channel นั้นมีความต่างอย่างไร? ในเมื่อปัจจุบันเราก็สามารถเข้าถึงสินค้าได้จากหลากหลายช่องทาง  สิ่งที่ทำให้ Omni Channel นั้นแตกต่างก็คือ ข้อมูล เพราะในรูปแบบการตลาดปกติแล้ว ข้อมูลในแต่ละช่องทางนั้นไม่ได้เชื่อมโยงกันและทำงานแยกจากกัน แต่ Omni Channel สามารถทำให้ข้อมูลของแต่ละช่องทางเชื่อมโยงกันและทำงานไปพร้อมๆ กันทีละขั้นเพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างครบวงจร

ยกตัวอย่างเช่น ลูกค้าเห็นสินค้าจากสื่อออนไลน์และสั่งซื้อ แต่ต้องการลองสินค้าก่อนจึงเลือกมารับสินค้าที่หน้าร้าน และหากรับสินค้ากลับไปและมีปัญหาก็สามารถติดต่อร้านค้าผ่านช่องทางออนไลน์ของทางร้านได้ และสามารถดำเนินการแก้ไขได้เลย โดยมีข้อมูลของลูกค้าเป็นหลักฐานยืนยัน และมีบริการหลังการขายให้กับลูกค้า

จากตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่า ลูกค้านั้นสามารถเข้าถึงทุกช่องทางของร้านได้อย่างครบวงจรและเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว การใช้ช่องทางอย่าง Omni Channel จะทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดีในการซื้อสินค้าและบริการ ซึ่งช่วยให้เราสามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ในระยะยาว

Omni Channel มีประโยชน์อย่างไร

เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้กับธุรกิจ ทำให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นจากช่องทางที่หลากหลายครบวงจร เป็นการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ รวมถึงมีฐานข้อมูลของลูกค้าที่สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้าและบริการได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ Omni Channel  ยังทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ดี เนื่องจากความรวดเร็วและสะดวกสบายในการซื้อสินค้าหรือรับบริการ ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและกลับมาใช้บริการใหม่ นอกจากยังเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาได้อีกด้วย

Omni Channel เป็นหนึ่งในรูปแบบและช่องทางการตลาดรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ แต่เราจะประสบความสำเร็จได้ไม่ใช่แค่ Omni Channel แต่เราต้องอาศัยความรู้ในเรื่องอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นการวางแผนทางธุรกิจ การขยายตลาด หรืออาศัยประสบการณ์และบทเรียนจากนักธุรกิจตัวจริง

สามารถเรียนรู้การสร้างธุรกิจอย่างไรให้ประสบความสำเร็จจากประสบการณ์ของนักธุรกิจตัวจริงได้ในคอร์ส ‘Decoding SME Success ถอดรหัส SME สู่ธุรกิจหมื่นล้าน’ กับ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO OfficeMate แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานผู้นำธุรกิจเครื่องใช้สำนักงานอันดับ 1 ในไทยที่มีรายได้หลักหมื่นล้านบาท

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights