9 ทักษะที่ AI ไม่มีวันแทนที่ได้ ฝึกก่อนได้เปรียบ

เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่าง AI ทำให้หลายคนหันมาพัฒนาทักษะเฉพาะทางเพื่อแข่งขันกับ AI เพราะกลัวว่า AI จะเข้ามาแทนที่มนุษย์ในวันข้างหน้า แต่ในปัจจุบัน AI ยังมีช่องโหว่หลายอย่างที่ไม่สามารถทำได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังแข่งขันอยู่นั้นไม่ใช่ AI แต่เป็นมนุษย์ด้วยกันต่างหาก การพัฒนา Soft Skills จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อให้เราได้พื้นที่และโอกาสที่มากกว่าในสนามการแข่งขันอันดุเดือดในปัจจุบัน

Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)

แม้ในปัจจุบันหุ่นยนต์หรือ AI จะสามารถเข้ามาแทนที่งานของมนุษย์ได้ในบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องการใช้แรงงาน แต่ยังมีหนึ่งสิ่งที่ AI ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้นั่นคือ ความคิดสร้างสรรค์และการประดิษฐ์ ทักษะด้านนี้มนุษย์ยังคงเหนือ AI อยู่มากเพราะฉะนั้นการที่เรามีทักษะความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งสำคัญและเป็นทักษะที่หลายองค์กรต้องการ

Critical Thinking (การคิดเชิงวิพากษ์)

เช่นเดียวกับความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงวิพากษ์เป็นทักษะที่หลายองค์กรนั้นต้องการเนื่องจากทักษะนี้จะทำให้เราสามารถคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆ ได้อย่างเป็นตรรกะและสมเหตุสมผล ซึ่งนำมาสู่ไอเดียใหม่ๆ รวมถึงสามารถจัดลำดับความสำคัญและแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างระบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ในปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้

Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์)

ทักษะความฉลาดทางอารมณ์คือ ทักษะที่ทำให้เราสามารถควบคุมและรู้ถึงการแสดงออกทางอารมณ์ของตนเองได้ รวมถึงสามารถตระหนักรู้อารมณ์ของผู้อื่นได้เช่นกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในที่ทำงาน เพราะหากเราสามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้และรู้ว่าผู้อื่นรู้สึกอย่างไร จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ  รวมถึงสามารถแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นได้อีกด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่เครื่องจักรหรือ AI นั้นไม่มี

Communication Skills (ทักษะการสื่อสาร)

อีกหนึ่งทักษะที่สำคัญคือการสื่อสาร เพราะหากเรามีความคิดหรือไอเดียที่อยากจะถ่ายทอด แต่ถ้าเราสื่อสารออกมาได้ไม่ดีก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้ เพราะฉะนั้นการมีทักษะการสื่อสารจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถสื่อสารและถ่ายทอดข้อมูลได้อย่างถูกต้องชัดเจนและครบถ้วน

Growth Mindset (แนวคิดการพัฒนา)

การมีทักษะ Growth Mindset จะทำให้เรารู้จักพัฒนาตนเองและพร้อมเผชิญกับความท้าทายที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลา เรียนรู้จากความผิดพลาดและนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาปรับใช้ รวมถึงพร้อมที่จะเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ อยู่เสมอ แนวคิดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อองค์กรเพราะนอกจากจะทำให้ตัวบุคคลพัฒนาแล้วยังทำให้ตัวองค์กรพัฒนาตามไปด้วยเช่นกัน

Decision Making (การตัดสินใจ)

ถึงแม้ว่าความสามารถในการประมวลผลและวัดข้อมูลของ AI นั้นจะเหนือกว่ามนุษย์ แต่การตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่างๆ ภายในองค์กรและธุรกิจยังคงเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่ เพราะฉะนั้นทักษะการตัดสินใจยังคงเป็นสิ่งจำเป็น การมีทักษะการตัดสินใจที่ดีจะทำให้เราสามารถตัดสินใจเรื่องต่างๆ ได้อย่างรอบคอบและเด็ดขาด เพื่อให้องค์กรนั้นได้รับผลประโยชน์สูงสุดหรือได้รับผลเสียน้อยที่สุด

Leadership Skills (ทักษะความเป็นผู้นำ)

ทักษะความเป็นผู้นำยังคงเป็นสิ่งสำคัญในองค์กร โดยเฉพาะการทำงานกันเป็นทีมการมีผู้นำที่ดีจะทำให้ทีมนั้นมีความสามัคคีและช่วยกันแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทีมสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงการมีทักษะความเป็นผู้นำยังช่วยให้เราสามารถบริหารจัดการลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ทุกคนในองค์กรมีเป้าหมายเดียวกัน

Diversity and Cultural Intelligence (ความฉลาดทางวัฒนธรรมและความหลากหลาย)

เนื่องจากในปัจจุบันผู้คนมีความหลากหลายมากขึ้น ทำให้แต่ละคนมีมุมมองและความคิดที่ไม่เหมือนกัน สิ่งสำคัญที่เราต้องมีคือการยอมรับและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น สิ่งนี้นอกจากจะช่วยให้เราเข้าใจผู้คนในองค์กรมากขึ้นแล้ว ยังส่งผลดีต่อองค์กรและธุรกิจด้วยในแง่ของการคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการ

Embracing Change (โอบรับความเปลี่ยนแปลง)

ทักษะสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือ การปรับตัวเข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เนื่องจากในอนาคตจะมีเทคโนโลยีและความรู้ รวมถึงทักษะที่จำเป็นใหม่ๆ เข้ามามากขึ้น ทำให้เราจำเป็นต้องมีทักษะในการปรับตัวเพื่อพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและคว้าโอกาสที่กำลังจะมาถึงในอนาคต

และหากกำลังมองหาความรู้ใหม่ๆ เพื่ออัปเกรด Soft Skills ของคุณ เราขอแนะนำ Cariber แพลตฟอร์มออนไลน์ที่คัดสรรบทเรียนจาก “ที่สุดของประเทศ” ให้เราได้เรียนรู้ทุกทักษะจากทุกวงการ ไม่ว่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ ต่อยอดธุรกิจ สื่อสารให้เข้าถึงใจคน วิ่งเพื่อสุขภาพ ตะลุยโลก Metaverse หรือการทำอาหารที่เริ่มต้นง่ายๆ จากครัวบ้านคุณ

อ้างอิง https://bit.ly/3Los9ME https://bit.ly/3MAwD2X

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights