ธุรกิจไปได้สวยแล้วอย่าลืมเช็ก Key Success Factors

เมื่อถึงจุดหนึ่งที่บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายกิจการและมีรายได้เติบโตต่อเนื่อง สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือเจ้าของธุรกิจต้องทบทวนและค้นหา Key Success Factors ของบริษัทให้เจอ แล้ว Key Success Factors คืออะไร?

Key Success Factors คืออะไร

Key Success Factors หรือ ปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ องค์ประกอบหรือปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือผลลัพธ์สูงสุดในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ

โดยปัจจัยความสำเร็จพื้นฐาน 6 เรื่อง ได้แก่

  • เงิน
  • คน
  • กลยุทธ์และการจัดการ
  • การตลาดและการขาย
  • สินค้าและบริการ
  • กระบวนการและระบบ

แล้วมันสำคัญอย่างไร?

อย่างไรก็ตามหากมีระบบคันเร่งและเบรกในธุรกิจที่ดี จะช่วยลดความเสี่ยงและความผิดพลาดได้มากขึ้น ตั้งแต่เรื่องของต้นทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเซฟไว้ให้ได้มากที่สุด  รวมถึงระบบบัญชีและระบบการขายเป็นเรื่องพื้นฐานที่ทุกบริษัทควรให้ความสำคัญ และยังมีระบบ IT ที่เป็นเสมือนหัวใจหลักในการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น ดังนั้นหากต้องการพาองค์กรเติบโตอย่างแข็งแรง ควรวางระบบขององค์กรในทุกมิติและพัฒนาคนและระบบให้เป็นสิ่งที่ควบคู่กันตลอด

การดูแลพนักงานในองค์กรเป็นอีกสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญอย่างมาก หากบริษัทมีระบบไม่ดีแต่ใส่คนที่มีคุณภาพเข้าไป พวกเขาก็จะช่วยสร้างระบบที่ดีขึ้นได้และบริษัทก็จะมีคุณภาพด้วย ในทางกลับกันถ้ามีระบบที่ดีแต่คนไม่มีคุณภาพวันหนึ่งระบบก็จะพัง นี่เป็นเหตุผลที่บริษัทใหญ่ๆ ทั้งโลกให้ความสำคัญกับแผนก HR อย่างมาก เพราะต้องคัดกรองคนเข้ามาทำงานให้ดีที่สุดมาตั้งแต่แรก 

นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกบริษัทต้องสร้างขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการคนและการทำงานให้เห็นภาพเดียวกัน แนวทางเดียวกัน ดังนั้นผู้นำองค์กรและผู้ประกอบการทุกคนต้องออกแบบและวางแผนวัฒนธรรมองค์กรให้ชัดเจน

หา Key Success Factors ได้อย่างไร?

หลายองค์กรธุรกิจคงกำลังมองหาวิธีขยายธุรกิจให้เติบโตต่อได้จนแข็งแรง และเมื่อถึงจุดหนึ่งที่บริษัทประสบความสำเร็จในการขยายกิจการและมีรายได้เติบโตต่อเนื่องเจ้าของธุรกิจมีหน้าที่ในการทบทวนและต้องหาให้เจอว่ามีองค์ประกอบใดบ้างที่พาธุรกิจมาถึงจุดนี้ได้

การหา Key Success Factors จึงเป็นเรื่องของการตกผลึกจากการทำธุรกิจ และเป็นเรื่องของการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดแข็ง รวมถึงบทเรียนต่างๆ ตลอดเส้นทาง ซึ่งในทุกๆ องค์กรจะมีรายละเอียดของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จที่แตกต่างกันออกไป

คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO OfficeMate เคยกล่าวไว้ว่า “การทำธุรกิจเหมือนการขับรถที่ตอนแรกอาจไม่รู้ทิศทาง แต่เมื่อทำไปถึงช่วงที่ตกผลึกความสำเร็จได้แล้วก็ต้องเหยียบคันเร่งไปให้สุดเพื่อการเติบโตที่เร็วขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องมีเบรกไว้คอยคานอำนาจและบาลานซ์การบริหารด้วย”

การทีมงานหลายๆ ฝ่ายคอยเบรกความคิดของเจ้าของอยู่เป็นเรื่องที่ดี ยกตัวอย่างเช่น ฝ่ายการเงินช่วยเบรกเรื่องการลงทุน หรือฝ่ายขายที่คอยเบรกเรื่องการตั้งเป้ายอดขาย เป็นต้น 

ถอดบทเรียนจากนักธุรกิจตัวจริง

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจ ความสำคัญของการวางแผน ครอบคลุมจนถึง การขยายตลาดและสร้างแฟรนไชส์อย่างมีระบบ ถอดสูตรการขยายธุรกิจตั้งแต่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง จนเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่รายได้หมื่นล้าน

ในคอร์ส ‘Decoding SME Success ถอดรหัส SME สู่ธุรกิจหมื่นล้าน’ กับ คุณวรวุฒิ อุ่นใจ ผู้ก่อตั้งและอดีต CEO OfficeMate แบรนด์ธุรกิจค้าปลีกเครื่องเขียนและอุปกรณ์สำนักงานผู้นำธุรกิจเครื่องใช้สำนักงานอันดับ 1 ในไทยที่มีรายได้หลักหมื่นล้านบาท

อ้างอิง https://bit.ly/3KJuSzJ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights