“Everyone need a Coach” ทำไมทุกคนต้องมีโค้ช ?

“Everyone need a Coach” หรือ ทุกคนต้องมีโค้ช เป็นคำพูดของ Bill Gates ที่เคยพูดไว้บนเวที TED Talk ซึ่งตรงกับความจริงที่ว่าผู้บริหารและนักกีฬาที่ประสบความสำเร็จหลายคน ก็ล้วนแต่มีโค้ชเป็นของตัวเอง 

ทำไมทุกคนต้องมีโค้ช? ก่อนที่จะรู้ว่าทำไมเราถึงต้องมีโค้ช เราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า โค้ชคืออะไร 

โค้ชคืออะไร?

มีความเข้าใจผิดหลายอย่างในความหมายของคำว่า “โค้ช” จริงๆ แล้วโค้ชมีหน้าที่รับฟังและทำความเข้าใจผู้อื่น เข้าใจและสะท้อนให้เห็นถึงปัญหา โค้ชจะไม่มาสั่งหรือแนะนำและหาทาง  ออกให้กับปัญหาอย่างที่เราเห็นกัน โค้ชคือคนที่จะทำให้เรามองย้อนกลับไปยังตัวเอง ทำให้เราเข้าใจในปัญหาและแก้ปัญหานั้นด้วยตัวเราเอง

ทำไมเราต้องมีโค้ช? และโค้ชมีข้อดีอย่างไร?

ทำไมเราถึงต้องมีโค้ช? ลองนึกถึงเวลาที่มีคนอื่นมารับฟังถึงปัญหาของเราและพูดคุยกันเพื่อแก้ปัญหา สิ่งหนึ่งที่คนเหล่านี้พอจะให้ได้ก็คือมุมมองที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ให้เราได้คิดและทบทวนกับตัวเอง นี่แหละคือหนึ่งในหน้าที่ของโค้ช และเป็นสิ่งโค้ชต้องทำอยู่เสมอ

โค้ชมีไว้เพื่อให้เราได้สะท้อนและทบทวนกับตัวเอง เพื่อให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างและให้เห็นถึงทางออกของปัญหาด้วยตัวเราเอง โค้ชทำให้รู้ว่าเราควรจะพัฒนาทักษะและความสามารถของตัวเองอย่างไร และจะเผชิญหน้ากับความท้าทายและปัญหาต่างๆ ได้อย่างไร

โค้ชชื่อดังอย่าง Bill Campbell ผู้ที่โค้ชให้กับคนดังและผู้ประสบความสำเร็จหลายคนมาแล้ว เช่น Bill Gates, Steve Jobs, Jeff Bezos และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ Silicon Valley ซึ่ง Bill Campbell คือตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงข้อดีและความจำเป็นของการมีโค้ช

โค้ชคือคนที่ดึงและพัฒนาศักยภาพของคน ให้เราเห็นถึงจุดบอดของตนเองและเข้าใจตัวเองมากขึ้น ให้เรารู้วิธีในการจัดการกับปัญหาและความท้าทายต่างๆ ทำให้เรารู้สึกอยากจะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนำสิ่งที่ได้จากการโค้ชไปใช้ในด้านต่างๆ ของชีวิตอีกด้วย

เข้าใจและเรียนรู้ในศาสตร์ของการโค้ช เพื่อเข้าใจและรับฟังผู้อื่นได้ดีขึ้น สามารถหาคำตอบเพิ่มเติมได้จากคอร์ส The Essentials of Coaching – ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด ด้วยการโค้ช กับโค้ช ณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ Executive Coach และวิทยาการชื่อดังผู้ก่อตั้งและผู้สอนหลักใน The Essential Coach

อ้างอิง https://bit.ly/3n5DcQT https://bit.ly/31F2Rbt

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights