วิธีตั้งคำถามอย่างไรให้ได้คำตอบที่ใช่?

“ถ้าปีนี้เป็นปีสุดท้ายของชีวิต คุณจะรู้สึกเสียดายเรื่องอะไรบ้าง?”

นี่คือตัวอย่างคำถามทรงพลังที่อาจเปลี่ยนมุมมองและการใช้ชีวิตของใครบางคนไปได้เลย

คำถามที่ทรงพลังคืออะไร?

คำถามที่ทรงพลัง คือ เครื่องมือในการจัดการกระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจ เป็นสิ่งที่ชวนคิดและสร้างความตระหนักรู้ ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสำรวจและทบทวนเพื่อสร้างความเข้าใจและมุมมองใหม่ต่อสิ่งต่างๆ 

คำถามที่ทรงพลังมีจุดประสงค์เพื่อให้คู่สนทนาได้จัดการกับความคิดของตนเองและเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ เป็นเครื่องมือที่ทำให้ได้ทบทวนและทำความเข้าใจต่อตนเองมากขึ้น ทั้งยังเป็นการขยายมุมมองต่อสิ่งต่างๆ หรือได้เห็นมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และเป็นเครื่องมือในการหาคำตอบและแนวทางให้กับคนที่กำลังสับสนหรือลังเลในบางสิ่งบางอย่าง

วิธีการตั้งคำถามที่ดี

เพลโต นักปรัชญาชาวกรีก เคยพูดไว้ว่า “คำถามที่ดีมักจะมีความสำคัญมากกว่าคำตอบที่ใช่” คำถามจึงมีความสำคัญมากกว่าคำตอบ เพราะฉะนั้นการตั้งคำถามที่ดีจึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือและทักษะที่สำคัญ

ตั้งคำถามให้สั้นและชัดเจน

คำถามที่ดีต้องเป็นคำถามที่สั้นและไม่ยาวจนเกินไป ง่ายต่อการจดจำและการทำความเข้าใจ สิ่งที่สำคัญคือต้องเป็นคำถามที่ชัดเจนและไม่คลุมเครือ เช่น “การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไร”

การถามทีละหนึ่งคำถาม

ถามทีละหนึ่งคำถาม ไม่ถามหลายคำถามในทีเดียวหรือถามติดกันจนเกินไป เพื่อให้คู่สนทนาได้เข้าใจและสามารถโฟกัสกับคำถามนั้น 

การถามคำถามปลายเปิด

คำถามปลายเปิดคือ คำถามที่คู่สนทนาสามารถตอบอะไรก็ได้ ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องหรือตายตัว เป็นการเพิ่มทางเลือกและการตัดสินใจให้กับคู่สนทนา เช่น “ควรจะทำอะไรต่อไปดี?”

การให้ลองเปลี่ยนจุดยืน

ถามคำถามที่ทำให้เปลี่ยนจุดยืน การถามคำถามลักษณะนี้จะทำให้เห็นถึงมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและได้จำลองหรือจินตนาการถึงสถานการณ์ที่แตกต่างออกไป เช่น “ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์นั้น จะเป็นอย่างไร”

การถามจากการฟังที่ดี

การฟังในที่นี้คือ การฟังในสิ่งที่คู่สนทนาพูดออกมา จับประเด็นและนำสิ่งที่เขาพูดกลับมาถามอีกที เพื่อให้คู่สนทนาได้ทบทวนและทำความเข้าใจกับคำพูดของตนเอง เช่น “ช่วยอธิบายคำนี้เพิ่มหน่อยได้ไหม?” 

การถามคำถามที่ดีหรือถามคำถามที่ทรงพลัง เป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นต่อผู้นำองค์กรยุคใหม่ การตั้งคำถามที่ทรงพลังยังถูกนำไปใช้ในการ Coaching เพื่อทำความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของคน

สามาถารถเรียนรู้ทักษะในการตั้งคำถามที่ทรงพลัง รวมถึงขั้นตอนการ Coaching และทักษะอย่าง การรับฟัง สะท้อน ทวน ถาม และ ฟีดแบค กับโค้ชณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์  Executive Coach จาก The Essential Coach สถาบันด้านการ Training และ Coaching ในคอร์ส The Essentials of Coaching – ปรับมุมมอง เปลี่ยนความคิด ด้วยการโค้ช 

อ้างอิง https://bit.ly/3nfKBx6 https://bit.ly/3qcMc8F

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights