SMART Goal คืออะไร? ใช้กำหนดเป้าหมายอย่างไร?

เป้าหมายของการทำธุรกิจคือชัยชนะในการแข่งขัน ซึ่งคำว่าชัยชนะก็เป็นไปได้ตั้งแต่กำไรจนถึงการเติบโตของบริษัทในระยะยาว การตั้งเป้าหมายที่ดีจะทำให้เราโฟกัสและจัดลำดับความสำคัญสิ่งที่ต้องทำ 

เรามีทรัพยากรที่จำกัดและมีสิ่งรบกวนมากมายจนไม่สามารถทำทุกอย่างให้สำเร็จได้พร้อมๆ กัน เป้าหมายจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศคอยกำหนดว่าจะเดินไปทางไหน

เคล็ดลับการตั้งเป้าหมายที่ดีต้องมีองค์ประกอบ 5 อย่าง ที่เรียกว่า ‘SMART Goal’

SMART Goal คืออะไร?

‘SMART’ ย่อมาจาก Specific, Measurable, Achievable, Relevant และ Time-Bound ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

S-Specific – ความชัดเจน 

องค์กรธุรกิจต้องบอกได้ว่าอยากประสบความสำเร็จในเรื่องใด เมื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนก็ยิ่งมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น ซึ่งในการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน อาจต้องพิจารณาจากคำถาม 5W ได้แก่ Who What Where When Why

M-Measurable – วัดผลได้

เป้าหมายที่ดีต้องมีเกณฑ์ในการวัดความก้าวหน้า เพราะหากไม่มีเกณฑ์ก็จะไม่สามารถระบุความคืบหน้าได้ และต้องทำให้เห็นเป็นข้อมูลตัวเลข เช่น ส่วนแบ่งการตลาด ความพึงพอใจของลูกค้า ฯลฯ

A-Attainable – มีความเป็นไปได้ 

การตั้งเป้าหมายต้องคำนึงถึงเรื่องที่สามารถจะเกิดขึ้นจริงได้ด้วยทรัพยากรและเวลาที่มีอยู่ จะช่วยให้เราค้นพบวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนั้นและดำเนินการไปสู่เป้าหมายนั้นได้  ซึ่งจะช่วยให้เกิดกำลังใจ และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้พร้อมไปถึงเป้าหมายในที่สุด

R-Relevant – เกี่ยวข้องกับองค์กร 

ทุกเป้าหมายต้องคิดถึงภาพรวมขององค์กรเสมอ และตอบคำถามได้ว่าทำไมถึงตั้งเป้าหมายนี้ เช่น ผลกำไร หรือชื่อเสียง 

T-Time Bound – มีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน

ข้อสำคัญของเป้าหมายที่ดีคือต้องมีกำหนดเวลาที่ชัดเจน โดยมีวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุด เพราะหากเป้าหมายไม่ถูกจำกัดเวลา ทุกคนในองค์กรก็จะไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนแบะมีแรงจูงใจน้อยลงในการพาตัวเองให้บรรลุเป้าหมาย

ความสำคัญของการกำหนดเป้าหมาย SMART

หลายครั้งที่เราจะพบว่าบุคคลหรือธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จเพราะตั้งเป้าหมายที่คลุมเครือ และไม่มีแนวทางที่ชัดเจน แต่การตั้งเป้าหมายแบบ ‘SMART’ จะช่วยให้ทุกมีแผนที่ชัดเจน จัดระเบียบได้ดีขึ้น และเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จด้วยการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง วัดได้ ทำได้จริง และทันเวลา 

เรียนรู้การกำหนดเป้าหมาย SMART และการวางกลยุทธ์สู่ชัยชนะในสมรภูมิธุรกิจ

เข้าใจแนวคิดและขั้นตอนการออกแบบกลยุทธ์ เพื่อตอบโจทย์ช่องว่างในตลาด รวมถึงวิธีการชูจุดแข็ง ปิดจุดอ่อน สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพื่อเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในโลกของธุรกิจ ได้เพิ่มเติมในคอร์ส “Strategy to Win วางกลยุทธ์สู่ชัยชนะ” กับคุณพชร อารยะการกุล

อ้างอิง https://bit.ly/3zUvL47 https://bit.ly/3fb7sFJ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights