KPI vs OKR ต่างกันตรงไหน? วัดผลอย่างไร?

OKR กับ KPI คงเป็นเครื่องมือที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในการประชุมและการนำมาใช้จัดการประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งเครื่องมือทั้งสองนี้อาจมีความคล้ายคลึงกันอยู่บ้าง แต่ก็มีส่วนที่แตกต่างกันมาก 

KPI คืออะไร?

Key Performance Indicator หรือ KPI เป็นดัชนีวัดผลงานเพื่อประเมินประสิทธิภาพ และความก้าวหน้าสำหรับองค์กร บุคคล โครงการ การดำเนินการ ฯลฯ ซึ่งองค์กรที่ดีควรกำหนด KPI ที่วัดได้ด้วยเชิงปริมาณเพื่อช่วยให้ระบุบริบทและเปรียบเทียบประสิทธิภาพสำหรับสิ่งที่ต้องการวัดได้ง่ายขึ้น แม้ว่าการสร้าง KPI เชิงคุณภาพจะสามารถทำได้ แต่อาจเกิดการคลาดเคลื่อนจากการตีความข้อมูลที่ผิดและความคิดเห็นส่วนตัวที่สับสน

KPI จะวัดให้สอดคล้องกับตัววัดผลขององค์กร ที่มีผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ เช่น ผลกำไร การขยายตัว การเติบโต ความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน

OKR คืออะไร?

Objective & Key Result หรือ OKR เป็นตัวย่อของเครื่องมือในการตั้งเป้าหมายและการกำหนดตัววัดผล

เพื่อติดตามความสำเร็จของเป้าหมาย โดยแบ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักและผลลัพธ์หลักตามชื่อ เป็นการตอบคำถามเรื่อง What? กับ How? นั่นเอง ซึ่งผลลัพธ์หลักจะถูกคำนวณคะแนนเป็นตัวเลขเพื่อให้ได้การประเมินประสิทธิภาพที่ชัดเจนสำหรับวัตถุประสงค์ โดย OKR จะมีการวัดตั้งแต่ระดับทีมเซ็ตขึ้นมา เพื่อให้ตอบโจทย์ในการทำงานของแต่ละฝ่ายหรือแผนก

จุดเด่นของ KPI และ PKR

KPI

  • เชื่อมโยงไปยังวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์
  • มุ่งเน้นที่ทรัพยากร
  • วัดกันที่เป้าหมาย

OKR

  • สามารถวัดปริมาณได้เสมอ
  • สามารถทำคะแนนได้อย่างเป็นกลางในระดับ 0-1 หรือ 0-100
  • กำหนดเวลา

สรุปความแตกต่างระหว่าง KPI กับ OKR

  • OKR เป็นกรอบงานเชิงกลยุทธ์ ในขณะที่ KPI คือการวัดผลที่มีอยู่ภายในกรอบงาน
  • KPI จะกำหนดจากผู้บริหาร ลงไปถึงระดับปฏิบัติการ
  • OKR จะมีส่วนร่วมจากทีมงาน ในการกำหนดตัววัดผลด้วย
  • การวัดผลแบบ OKR  จะถี่กว่าแบบ KPI

เมื่อทราบความแตกต่างระหว่างเครื่องมือทั้ง 2 รูปแบบนี้แล้ว นักกลยุทธ์และองค์กรสามารถเลือกแนวทางที่เหมาะสมสำหรับความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการได้

และหากต้องการเข้าใจเรื่องการจัดการกลยุทธ์และเลือกกลยุทธ์ที่ดีให้เหมาะสมกับองค์กร สามารถเรียนรู้ต่อได้ในคอร์ส “Strategy to Win วางกลยุทธ์สู่ชัยชนะ” กับ คุณพชร อารยะการกุล ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Bluebik Group บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำด้านกลยุทธ์ธุรกิจ และเชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลระดับแนวหน้าของไทย

อ้างอิง https://bit.ly/32UQZD7

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights