รู้จักและจัดการความเครียดในจิตใจด้วย Free writing

เราทุกคนต่างมีความเครียดอยู่ในตัว แต่ละคนย่อมมีวิธีในการจัดการและระบายความเครียดที่แตกต่างกันออกไป แต่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถจัดการกับความเครียดได้อย่างตรงจุดเพราะเราไม่รู้ถึงสาเหตุของความเครียด วันนี้เราเลยขอเสนอ Free Writing แบบฝึกหัดสำรวจความเครียดที่จะทำให้เรารู้ว่ามีความเครียดอะไรแอบแฝงหรือหลบซ่อนอยู่ภายในจิตใจของเรา

Free Writing คืออะไร?

แต่เดิม Free Writing เป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนามาสำหรับนักเขียน โดยมีจุดประสงค์เพื่อฝึกฝนทักษะในการเขียนและเตรียมพร้อมก่อนเขียนจริง   แต่ภายหลังกลับถูกนำไปใช้ในด้านจิตวิทยามากขึ้นเพื่อสำรวจความคิดที่อยู่ภายในจิตใจและเป็นการจัดระเบียบความคิด รวมถึงลำดับความสำคัญเรื่องต่างๆ ที่อยู่ในใจเรา 

Free Writing หรือ การเขียนแบบอิสระ คือเทคนิคที่ถูกออกแบบมาให้เราเขียนสิ่งต่างๆ ลงไปอย่างอิสระโดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักการเขียนหรือไวยกรณ์ใดๆ ซึ่งเทคนิคนี้จะช่วยให้ความคิดของเราเป็นระเบียบและชัดเจน รวมถึงช่วยให้เราได้รู้จักและเข้าใจตัวเองมากขึ้น

ข้อดีของการทำ Free Writing

การทำ Free Writing จะช่วยให้ความคิดของเราเป็นระเบียบมากขึ้นและได้ลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ภายในจิตใจและที่สำคัญคือ Free Writing ทำให้เราได้สำรวจตัวเอง ช่วยให้เราได้เข้าใจและรู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเรารู้สึกหรือต้องการอะไร รวมถึงเห็นมุมมองและความรู้สึกบางอย่างที่เราอาจไม่เคยพบมาก่อน 

นอกจากนี้ Free Writing ยังช่วยให้เราระบุถึงสาเหตุของความเครียดที่ซ่อนอยู่ภายในจิตใจได้อีกด้วย เพราะบางครั้งเราอาจเครียดโดยที่ไม่รู้ถึงสาเหตุ วิธีนี้จะทำให้เราได้สำรวจถึงสิ่งที่เรากังวลหรือรู้สึกไม่ดีภายในจิตใจ ซึ่งสิ่งนั้นอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดก็เป็นได้ รวมถึงเป็นอีกหนึ่งทางในการการระบายความเครียดด้วย

เทคนิคการเขียน Free Writing

สิ่งแรกที่เราต้องเตรียมคือ สถานที่สงบๆ ปากกาหนึ่งแท่งพร้อมกับกระดาษหรือสมุด หลังจากนั้นให้เราเขียนทุกอย่างที่อยู่ภายในใจใช้เวลาประมาณ 7-10 นาที โดยจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่เรา เขียนทุกเสียงที่อยู่ในหัว เขียนอย่างอิสระ ไม่ต้องกังวล แต่ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อความคิดของตนเอง หลังจากที่เขียนเสร็จแล้ว ให้ลองอ่านสิ่งที่เขียนลงมาทั้งหมดหลังจากนั้นจะได้ค้นพบสิ่งที่อยู่ภายในใจของเรา

เนื่องจากประโยชน์ของ Free Writing ที่ทำให้เราได้เข้าไปสำรวจสิ่งต่างๆ ภายในจิตใจ จึงทำให้เราสามารถนำ Free Writing มาจัดการกับความเครียดและสำรวจถึงความเครียดที่แอบแฝงอยู่ในจิตใจได้ Free Writing จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่ทำให้เราสามารถระบุถึงสาเหตุของความเครียดและได้ระบายความเครียดที่อยู่ภายในไปในตัวอีกด้วย

รู้จักจัดการและรับมือกับความเครียดไปกับผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้และทำความรู้จักกับความเครียดด้วยมุมมองใหม่ พร้อมวิธีการจัดการและควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่พอดีไปกับ คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ ในคอร์ส Stress Solutions – จัดการความเครียด ผ่อนคลายความคิด 

อ้างอิง https://bit.ly/360O4tT

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน