จัดการความเครียดและรับมือกับความล้มเหลวด้วย Antifragile

เป็นธรรมดาที่เราจะต้องเผชิญกับความเครียด ความล้มเหลว และความผิดหวังที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาเพราะความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เราจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการรับมือกับความไม่แน่นอนเหล่านั้น เพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข ซึ่งทักษะนั้นก็คือ Antifragile ทักษะที่จะทำให้เราสามารถจัดการความเครียดและรับมือกับความล้มเหลวได้

Antifragile คืออะไร?

Antifragile เป็นแนวคิดที่มาจากหนังสือ “Antifragile: Things That Gain from Disorder” ของ Nassim Nicholas Taleb นักคิดและนักเขียนชื่อดัง ที่ได้อธิบายไว้ว่า Antifragile คือ ความสามารถในการรับมือและต้านทานความเครียดที่จะทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งเมื่อต้องเผชิญกับความเครียด ความล้มเหลว และความผิดหวัง 

วิธีการสร้างทักษะ Antifragile

1. การสร้างทางเลือก เพราะความเครียดเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลา การมีทางเลือกหรือวิธีการรับมือที่หลากหลายจึงเป็นสำคัญ เพราะเราไม่สามารถรับมือหรือจัดการความเครียดได้ด้วยทางเลือกเดียวเสมอไป เราจึงต้องรู้จักวางแผนและเผื่อทางเลือกสำรองเอาไว้ เพื่อเวลาที่เราต้องเผชิญกับปัญหาจริง ๆ เราจะได้รู้ว่าต้องจัดการอย่างไร

2. กล้าที่จะเสี่ยง เพราะยิ่งเรากล้าเสี่ยงเราก็ยิ่งมีประสบการณ์รับมือกับความเครียด ทำให้เราสามารถวางแผนรับมือกับความเครียดนั้นได้ในครั้งต่อไป

3. สร้างความแข็งแกร่งจากภายใน การที่เราจะสร้างทักษะ Antifragile ได้เราจำเป็นต้องเริ่มจากการมีความแข็งแกร่งจากภายในก่อน ความแข็งในที่นี้หมายถึงการสร้างโซนปลอดภัยภายในใจที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจ และเมื่อถึงเวลาที่เราต้องเผชิญกับความเครียดจากภายนอก การที่เรามีสิ่งที่ทำให้เราสบายใจก็จะช่วยให้เราสามารถรับมือและเผชิญหน้ากับความเครียดนั้นได้ดีมากขึ้น ซึ่งการสร้างโซนปลอดภัยภายในใจก็สามารถทำได้ตั้งแต่ การหางานอดิเรก การทำในสิ่งที่ชอบ หรือฝึกสมาธิ เป็นต้น

สุดท้ายแล้วการที่เราจะแข็งแกร่งมากพอที่จะเผชิญกับความเครียดได้ เราก็ต้องรู้จักสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขก่อนและต้องรู้จักการตัดสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเครียดโดยไม่จำเป็นออกไป เพื่อให้เราไม่ต้องมาเครียดกับเรื่องที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญกับความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งการจัดการความเครียดนอกจากจะเป็นหนึ่งในทักษะที่จะทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขแล้วยังเป็นทักษะที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้อีกด้วย และสำหรับใครที่ชอบการจัดการความ รับมือกับความล้มเหลว สามารถเข้าไปเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เหล่านี้เพิ่มเติมได้ที่ Cariber แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์จากที่สุดของประเทศ ที่มีทักษะต่าง ๆ อีกมากกำลังรอให้คุณไปเรียนรู้

อ้างอิง https://bit.ly/3A9Nd6W https://bit.ly/3nLl7rn

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights