Resilience ทักษะที่ทำให้เราลุกมาสู้กับความเครียด

ทุกคนย่อมเผชิญกับปัญหาและวิกฤตที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน โดยเฉพาะในปัจจุบันที่มีแต่ข่าวแง่ลบและปัญหาในสังคมมากมายที่ทำให้เราเกิดความเครียด จนเราไม่มีเวลาในการดูแลและจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น  หนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยเราได้คือ การสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจด้วยทักษะอย่าง Resilience ทักษะที่ช่วยให้จิตใจของเราเข้มแข็งและพร้อมเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาในแต่ละวัน

Resilience คืออะไร?

Resilience หากแปลตรงตัวจะหมายความว่า ‘ความยืดหยุ่น’ Resilience จึงเป็นทักษะที่ทำให้เรามีความยืดหยุ่นต่อปัญหาและสภาวะที่ทำให้เกิดความเครียด รวมถึงสามารถหาทางออกและรับมือกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพราะฉะนั้นการที่เรามี Resilience จะทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งพร้อมเผชิญหน้ากับความเครียดและสามารถฟิ้นตัวได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็งมากขึ้นกว่าเดิม Resilience จึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่เราควรมีติดตัวไว้ในปัจจุบัน

ประโยชน์ของ Resilience 

Resilience นั้นมีประโยชน์ที่หลากหลายแต่หลักๆ คือ การทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งและพร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามา รวมถึงทำให้เราสามารถปรับตัวหรืออยู่ในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเครียดได้และที่สำคัญคือทำให้จิตใจของเราเข้มแข็งขึ้นทุกครั้งเมื่อเผชิญกับปัญหาหรือความเครียด

นอกจากนี้ Resilience ยังช่วยให้เราสามารถหาทางออกและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เราสามารถรับมือและจัดการกับความเครียดรวมถึงรู้จักบริหารและสามารถอยู่ร่วมกับความเครียดได้

เราจะสร้าง Resilience ได้อย่างไรบ้าง?

1. ฝึกฝนจากเหตุการณ์จริง 

วิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการสร้าง Resilience คือการเผชิญหน้ากับอุปสรรคและปัญหาจริงการที่เราได้สัมผัสกับเหตุการณ์จริงจะทำให้เราได้เรียนรู้และสร้าง Resilience ไปในตัว เพราะทุกครั้งที่เราเผชิญกับปัญหาหรือความเครียดจิตใจของเราจะเข้มแข็งขึ้น เพราะฉะนั้นยิ่งเราเผชิญหน้ากับปัญหามากเท่าไหร่ เราก็จะมี Resilience มากขึ้นเท่านั้น

2. เรียนรู้จากเหตุการณ์ในอดีต

เราสามารถสร้าง Resilience ได้ด้วยการนึกถึงปัญหาและวิกฤตที่เคยผ่านมาในอดีต โดยให้เรานึกว่าเราเคยเผชิญหน้ากับอุปสรรคหรือปัญหาในอดีตอะไรมาบ้างและรับมือกับสิ่งนั้นได้อย่างไร เราได้ใช้ทักษะอะไรบ้างในการรับมือกับวิกฤตเหล่านั้น สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่าเรามีวิธีในการจัดการอย่างไรและจะทำให้เรามีความเชื่อมั่นในการเผชิญหน้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

3. ทุกปัญหาย่อมมีคุณค่า

ในทุกครั้งที่เราเผชิญหน้ากับปัญหาให้เราคิดไว้เสมอว่าทุกปัญหานั้นย่อมมีคุณค่า คุณค่าในที่นี้คือโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาของตัวเรา เพราะในทุกปัญหาย่อมมีสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากมัน ปัญหาไม่ใช่แค่เรื่องร้ายเสมอไปแต่คือโอกาสให้เราได้พัฒนาและก้าวข้ามข้อจำกัดที่เรามี การที่เรามีความคิดแบบนี้จะทำให้เรามีความกล้าในการเผชิญหน้าต่อปัญหาไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่แค่ไหนก็ตาม

รู้จักจัดการและรับมือกับความเครียดด้วยทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นไปกับผู้เชี่ยวชาญ

เรียนรู้และทำความรู้จักกับความเครียดด้วยมุมมองใหม่ พร้อมวิธีการจัดการและควบคุมความเครียดให้อยู่ในระดับที่พอดีไปกับ คุณดุจดาว วัฒนปกรณ์ ในคอร์ส Stress Solutions – จัดการความเครียด ผ่อนคลายความคิด 

อ้างอิง https://bit.ly/3LVmNbD https://bit.ly/372bIqB

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights