จัดลำดับความสำคัญของงานด้วย Pickle Jar Theory

เคยรู้สึกว่า 1 วันช่างผ่านไปเร็วและไม่เคยต่อการทำบางสิ่งให้เสร็จไหม? ถ้ารู้สึกเช่นนั้นอาจแปลว่าเรายังจัดการเวลาได้ไม่ดีพอ

แล้วเราจะสามารถจัดการเวลาให้ดีขึ้นได้อย่างไร? 

ในบทความนี้จะพาไปรู้จักกับ ‘Pickle Jar Theoryหรือ ‘หิน กรวด ทราย‘ ทฤษฎีว่าด้วยการจัดการเวลาและลำดับความสำคัญ

Pickle Jar Theory คืออะไร?

Pickle Jar Theory คือทฤษฎีที่ช่วยให้สามารถจัดการกับเวลาและลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆ ได้ดีขึ้น โดยทฤษฎีนี้เปรียบเทียบเวลาชีวิตเหมือนกับ ขวดโหลแก้วใบหนึ่งที่มีพื้นที่จำกัด เช่นเดียวกับชีวิตของเรา ที่ในแต่ละวันเราเลือกจะใช้เวลาไปกับการทำสิ่งต่างๆ ที่มีความสำคัญแตกต่างกันออกไป และเปรียบเทียบสิ่งต่างๆ ในชีวิตหรืองานเป็นหิน ก้อนกรวดและทราย 

หิน คือ งานหรือสิ่งที่มีความสำคัญที่สุดในวันนั้น ซึ่งจะมีผลตามมาหากเราไม่สามารถทำมันสำเร็จ เช่น งานเร่งด่วนที่ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้ หากทำไม่เสร็จก็จำเป็นต้องไปทำในวันถัดไป ซึ่งก็มีงานสำหรับวันนั้นรออยู่ ทำให้เรามีภาระที่ต้องทำเพิ่มมากขึ้นและอาจโดนตำหนิจากหัวหน้างาน

ก้อนกรวด คือ สิ่งที่มีความสำคัญรองลงมาจากหิน เป็นสิ่งที่ไม่เร่งด่วนมากและสามารถรอหรือเลื่อนได้ รวมถึงสามารถทำได้ในภายในหลัง เป็นงานที่คุณต้องทำในแต่ละวันหรืองานที่ทำเป็นประจำอยู่แล้ว เช่น  การส่งหรือตอบอีเมล, การประชุมประจำวัน

ทราย คือ สิ่งที่มีความสำคัญน้อยที่สุด เป็นงานหรือสิ่งที่ไม่สำคัญและเป็นกิจกรรมที่ดึงดูดความสนใจและลดประสิทธภาพในการทำงานเช่น การโทรศัพท์, การพูดคุยกันระหว่างวัน, การเล่นมือถือ

ลำดับความสำคัญและจัดการเวลาด้วย Pickle Jar Theory

เมื่อเราทราบถึงความหมายของทฤษฎีแล้ว แต่เราจะสามารถนำมันมาใช้ได้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ? สาเหตุที่ต้องเปรียบเทียบความสำคัญของสิ่งต่างๆ เป็นก้อนหิน ก้อนกรวดและทราย เป็นเพราะว่า ทฤษฎีนี้ต้องการในคุณเห็นภาพของขวดโหลแก้ว ที่คุณจะต้องเป็นคนตัดสินใจว่าจะใส่อะไรลงไปในขวดก่อน

ถ้าคุณเลือกที่จะใส่ทรายเข้าไปก่อนแล้วตามด้วยก้อนกรวด คุณก็จะไม่สามารถใส่ก่อนหินลงไปได้เนื่องจากพื้นที่ในขวดโหลแก้วนั้นมีจำกัด สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณเลือกที่จะทำสิ่งเล็กน้อยหรือไม่สำคัญก่อน ก็จะทำให้คุณไม่มีเวลาไปทำในสิ่งที่สำคัญกว่า

เพราะฉะนั้นการเลือกที่จะใส่หินเข้าไปก่อนแล้วตามด้วยอย่างอื่น จะทำให้คุณได้ทำสิ่งที่สำคัญก่อนและยังมีเวลาเหลือไปทำในสิ่งอื่นที่มีความสำคัญรองลงมา ทฤษฎีนี้จึงเป็นเครื่องมือที่ทำให้คุณได้ตัดสินใจว่าควรจะลำดับความสำคัญสิ่งต่างๆ ในชีวิต และจัดการกับเวลาได้อย่างไร 

ทฤษฎีนี้จะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจและกำหนดได้ว่าสิ่งไหนมีความสำคัญมากหรือน้อยไปกว่ากัน รวมทั้งทำให้เราสามารถวางแผนได้ว่าควรจะใช้เวลาไปกับการทำสิ่งต่างๆ เท่าไหร่บ้าง นอกเหนือไปกว่านั้นคือทำให้เราได้รู้ว่าตัวคุณนั้นใช้เวลาไปกับเรื่องอะไรบ้าง และเรื่องเหล่านั้นมีความสำคัญและความจำเป็นต่อชีวิตมากแค่ไหน

ทฤษฎี Pickle Jar Theory จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการจัดการกับเวลาและจัดลำดับความสำคัญในสิ่งต่างๆ ของชีวิต และได้วางแผนในการทำสิ่งต่างๆ ในแต่ละวันที่ทำให้คุณได้ใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด

อ้างอิง https://bit.ly/3gCpSzz https://bit.ly/3guDTPR

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights