เต้าเต๋อจิง ศาสตร์แห่งความสมดุลและการทำธุรกิจ

‘เต้าเต๋อจิง’ คืออะไร ? แล้วทำไมศาสตร์แห่งความสมดุลจึงสำคัญ

ในบรรดาหมื่นคัมภีร์ที่มีคุณค่าแห่งปรัชญาจีน หลักคิดและคัมภีร์ที่เป็นอันดับหนึ่งตลอดกาล คือ ‘เต้าเต๋อจิง’ ซึ่งเป็นปรัชญาในเรื่องโลกและชีวิต

‘เต้าเต๋อจิง’ คือ ?

เต้าเต๋อจิงคำว่า “เต้า-เต๋อ-จิง” (Dao-De-Jing) สามารถแยกเป็นเต้า 道 (ทาง) เต๋อ 德 (คุณธรรม; ความดี) และ จิง 经 (คัมภีร์; สูตร; วรรณคดีชั้นสูง) เมื่อนำทั้ง 3 คำมารวมกัน แปลว่า “คัมภีร์ที่ว่าด้วยคุณสมบัติของเต้า” โดย เต้า หรือ เต๋า หมายถึง วิถีทางแห่งธรรมชาติ

เต้าเต๋อจิง คือ หลักคิดและคัมภีร์จีนโบราณที่มีเนื้อหากล่าวถึงธรรมชาติและปรัชญา แม้จะยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าใครเป็นผู้แต่งที่แท้จริง แต่ ‘เล่าจื๊อ’ เป็นปราชญ์ที่ถูกยอมรับว่าเป็นผู้แต่งเนื้อหานี้

หลักคำสอนของเล่าจื๊อมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาปรัชญาจีน และเนื้อหาส่วนใหญ่พบในหนังสือ “เล่าจื๊อ” ความคิดเชิงปรัชญาของเขาและโรงเรียนลัทธิเต๋าที่ก่อตั้งโดยเขา ไม่เพียงแต่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาความคิดและวัฒนธรรมจีนโบราณเท่านั้น แต่ยังมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการพัฒนาความคิดและวัฒนธรรมจีนมานานกว่า 2,000 ปี

เต้าเต๋อจิงนอกจากจะมีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วยังมีการแปลเป็นภาษาตะวันตกต่างๆ มากกว่า 250 ครั้ง ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ เยอรมัน และฝรั่งเศส โดยความหมายของ “เต๋า” แตกต่างกันไปในการตีความของแต่ละบุคคล

วิถีแห่งเต้าเต๋อจิง

‘ธรรมชาติ’ เป็นสิ่งที่ทรงพลังที่สุดบนโลกใบนี้ ปรัชญาจีนที่คุ้นหูอย่าง ‘หยิน’ และ ‘หยาง’ คือหัวใจสำคัญของธรรมชาติที่ต้องสมดุล และเป็นที่มาของทุกอย่าง และทุกอย่างก็เป็นเหตุเป็นผลเสมอ ธรรมชาติไม่มีอะไรที่ดีหรือแย่ แต่ธรรมชาติมี ‘ความสมดุล’ เป็นตัวเชื่อมโยงสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกัน

กฎแห่งธรรมชาติคือเต๋า แต่เต๋าไม่ใช่กฎแห่งธรรมชาติทั้งหมด ทุกสิ่งสามารถเป็นเต๋าได้

มีคำกล่าวที่ว่า

สิ่งที่เต้าเต๋อจิงทำครั้งแล้วครั้งเล่าคือการพยายามแสดงให้เราเห็นว่าเราจะมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างไรหากเราสามารถใช้เวลามากขึ้นในการตระหนักรู้และจำกัดความให้น้อยลง เช่น “ฝึกไม่ทำ แล้วทุกอย่างจะเข้าที่”

เต้าเต๋อจิงในมิติของธุรกิจ

หลักความสมดุลยังใช้ได้ในธุรกิจด้วยเช่นกัน อาทิ อย่าใช้ความกล้าหรือความกลัวในการทำธุรกิจ เพราะความกล้าจะทำให้เกิดความโลภ และความกลัวจะทำให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งวิธีที่ดีที่สุด คือ ทำให้ทุกอย่างสมดุล กล่าวคือ แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น หากธุรกิจเดินต่อไม่ไหว เพราะบริหารมานาน หรือทายาทรุ่นใหม่ไม่สามารถจัดการได้ต่อ ก็ต้องเปิดทางให้คนใหม่ อายุน้อยกว่า หรือคนจากข้างนอกเข้ามาทำ เพื่อเปลี่ยนมุมมองและออกจากกรอบวิธีคิดแบบเดิม สิ่งนี้จะช่วยให้ธุรกิจดำรงอยู่ต่อไปและปรับตัวได้ตามกาลเวลา

เต้าเต๋อจิงจึงไม่ใช่เพียงแค่ภูมิปัญญาโบราณแต่สามารถนำมาปรับใช้กับยุคปัจจุบันได้ในหลายๆ เรื่องด้วย

เรียนรู้การประยุกต์ใช้เต้าเต๋อจิงกับธุรกิจไปกับคุณศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร CEO แห่ง MFEC ได้ในคอร์ส WIN BY RULES, SUCCEED BY DESIGN – ไขความลับของฟ้า

อ้างอิง https://bit.ly/3FjbJBI https://bit.ly/3qAj4Jf https://bit.ly/3Hq4BVY

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights