Market Segmentation กลยุทธ์สำคัญในการทำธุรกิจ

ในการทำธุรกิจสิ่งที่จะทำให้เราได้เปรียบมากที่สุดคือความสามารถในการตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า ซึ่งในความจริงแล้วเป็นเรื่องยากมากที่เราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนได้ แต่หากธุรกิจไหนสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่า ธุรกิจนั้นก็ย่อมมียอดขายและความได้เปรียบในตลาดมากกว่าคู่แข่งอื่น ๆ  ซึ่งเราสามารถสร้างความได้เปรียบนี้ได้จากการทำ Market Segmentation หรือการแบ่งส่วนตลาด

Market Segmentation คืออะไร?

Market Segmentation คือ กลยุทธ์ทางธุรกิจที่ใช้ในแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจากพฤติกรรมการบริโภคสินค้า เพศ อายุ และที่อยู่อาศัย  โดยการแบ่งกลุ่มเป้าหมายออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ นั้นจะทำให้เราให้เราสามารถเข้าใจกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทได้ดีมากยิ่งขึ้น ที่ช่วยให้เราสามารถวางแผนหรือออกแบบกลยุทธ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจนมากขึ้น

ประเภทของ Market Segmentation

 • Behavioral Segmentation แบ่งตามพฤติกรรม คือ การแบ่งกลุ่มเป้าหมายจากพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้าและปฏิสัมพันธ์ที่ลูกค้ามีต่อสินค้านั้น ๆ เช่น วิธีการหรือช่องทางในการเข้าถึงสินค้า วิธีการในการเลือกซื้อ ซึ่งการแบ่งกลุ่มเป้าหมายประเภทนี้จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจถึงแรงจูงใจและเหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มเป้าหมายได้
 • Demographic Segmentation แบ่งตามประชากรศาสตร์ คือ วิธีการแบ่งกลุ่มเป้าหมายที่ใช้โดยทั่วไปในธุรกิจ ซึ่งแบ่งกลุ่มเป้าหมายจากลักษณะเฉพาะตัวของลูกค้าแต่ละคนเช่น อายุ เพศ การศึกษา ครอบครัว สัญชาติ และรายได้
 • Geographic Segmentation คือ การแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ ภูมิภาค จังหวัด เพราะแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน การเข้าใจลักษณะที่ตั้งของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจะทำให้เราสามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายได้ดีมากขึ้น
 • Firmographic Segmentation คือ การแบ่งตามสัดส่วนองค์กร เช่น อุตสาหกรรม ขนาดองค์กร และจำนวนพนักงาน 
 • Psychographic  Segmentation  การแบ่งตามจิตวิทยา คือ การแบ่งกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกับการแบ่งตามประชากรศาสตร์ แต่การแบ่งตามจิตวิทยาจะเน้นไปที่ข้อมูลเชิงจิตใจมากกว่าเช่น อารมณ์ ความรู้สึก ความชอบและความต้องการ ซึ่งการแบ่งตามจิตวิทยาจะช่วยให้เราสามารถดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น เนื่องจากเราเข้าใจถึงเจตนาและความต้องที่แท้จริงของลูกค้านั่นเอง

ข้อดีของ Market Segmentation

 • ได้ข้อมูลที่มีความจำเป็นต่อการทำการตลาดมากขึ้น เพราะการทำการตลาดนั้นต้องอาศัยข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป็นหลัก การแบ่งกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ จึงทำให้เราได้รับข้อมูลที่สามารถนำไปพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของเราได้
 • สร้างทางเลือกในการต่อยอดและเติบโตของธุรกิจ เพราะการแบ่งกลุ่มตลาดจะทำให้เราเห็นถึงความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งทำให้เราเห็นถึงกลุ่มตลาดใหม่ ๆ ที่เป็นโอกาสสำคัญในการเข้าไปต่อยอดหรือขยายธุรกิจในกลุ่มตลาดใหม่นั้นได้
 • สร้างความภักดีต่อแบรนด์ได้ เพราะการแบ่งกลุ่มตลาดจะทำให้เราสามารถนำเสนอสินค้าที่ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าจริง ๆ ได้ ซึ่งจะทำให้ลูกค้านั้นหันมาซื้อสินค้าของเราอย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ข้อเสียของ Market Segmentation

 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น เพราะการแบ่งกลุ่มตลาดนั้นคือการวิเคราะห์และหาข้อมูลต่าง ๆ ของลูกค้า ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยเครื่องมือต่าง ๆ ในการช่วยวิเคราะห์ การแบ่งกลุ่มตลาดจึงกลายเป็นหนึ่งในค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาในการทำธุรกิจ
 • ยากต่อการจัดการสินค้า สาเหตุที่เราทำการแบ่งกลุ่มตลาดนั้นเป็นเพราะว่าเราต้องการที่จะเพิ่มยอดขายของเราให้มากขึ้น โดยการเข้าไปตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น ทำให้เราต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่ม ซึ่งจะทำให้เราไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสินค้าแต่ละอย่างได้อย่างเต็มที่และเป็นเรื่องยากที่เราจะรักษามาตรฐานของสินค้าเหล่านั้นไว้ 
 • เกิดกลุ่มเป้าหมายที่ไม่ทำกำไร เป็นเรื่องจริงที่การแบ่งกลุ่มตลาดจะทำให้เราได้ค้นพบตลาดใหม่ ๆ ที่เป็นโอกาสในการสร้างกำไรให้กับธุรกิจของเรา แต่ในอีกด้านหนึ่งการแบ่งกลุ่มตลาดก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกัน เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ตลาดใหม่ที่เราเข้าไปลงทุนนั้นจะสามารถสร้างกำไรให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง

ค้นหากลุ่มเป้าหมายที่ใช่ ด้วยกลยุทธ์ที่เหมาะสม

คอร์ส “Strategy to Win วางกลยุทธ์สู่ชัยชนะ” ที่คุณพชรจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่ความสำคัญของกลยุทธ์ต่อธุรกิจ นิยามของกลยุทธ์ที่ดี เครื่องมือสำหรับนักกลยุทธ์ และทำความเข้าใจทุกขั้นตอนการทำ Strategy ตั้งแต่ตั้งเป้าหมายจนถึงภาพสุดท้ายในการแข่งขันของธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ

อ้างอิง https://bit.ly/3oamKig

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights