7 วิธีทำงานอย่างมีความสุข

คนเราใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการทำงาน แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความสุขไปกับการทำงานเสมอไป  แล้วจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถมีความสุขไปกับการทำงานได้?

เราจึงได้รวบรวมวิธีการต่างๆ ที่จะช่วยให้มีความสุขในการทำงาน จะมีวิธีอะไรบ้างไปดูพร้อม ๆ กัน

พัฒนาทักษะของตัวเอง

หลายคนต้องตั้งคำถามกันอย่างแน่นอนว่าการพัฒนาตัวเองจะทำให้เรามีความสุขไปกับการทำงานได้ยังไง? มีแต่จะทำให้เราเหนื่อยและสร้างภาระให้กับเรามากกว่าเดิม แต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น

เพราะการพัฒนาตัวเองจะทำให้เรามีความรู้ความสามารถและเป็นที่ต้องการขององค์กรมากขึ้น เมื่อเราเป็นที่ต้องการมากขึ้น ก็จะทำให้เรารู้สึกตัวเรามีคุณค่าและรู้สึกว่างานที่เราทำก็มีความสำคัญ ส่งผลให้เรารู้สึกพึงพอใจกับความสามารถของตัวเองและมีความสุขไปกับการทำงานนั้นเอง

รับฟีดแบคอยู่ตลอด

การถามฟีดแบคนั้นนอกจากจะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองแล้ว ยังสามารถทำให้เรามีความสุขได้ด้วย เพราะการรับฟีดแบคจะทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นและเป็นการเติมเต็มช่องว่างในการทำงานให้เราไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้งานที่ออกมาดีและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองและมีความสุขไปกับงานที่ทำนั่นเอง

ให้สัญญาที่สามารถรักษาได้เท่านั้น

สาเหตุส่วนใหญ่ที่คนเครียดและไม่มีความสุขกับการทำงานคือการไม่สามารถรักษาสัญญาที่ให้ไว้ได้เช่น การอาสาทำงานที่เกินตัวจนทำงานพลาดหรือการรับงานมากเกินไปจนไม่มีเวลาทำงานอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้จึงทำให้เราเกิดความเครียดและรู้สึกล้มเหลว ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของเราโดยตรง

เพราะฉะนั้นวิธีแก้ที่ดีที่สุดคือ การให้คำสัญญาในสิ่งที่เรามั่นใจว่าทำสำเร็จเท่านั้น วิธีนี้อาจไม่ใช่วิธีในการเพิ่มความสุข แต่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ทำให้เราไม่เกิดความทุกข์ในการทำงานเพิ่มขึ้น

มองโลกแง่บวก

บางทีการเปลี่ยนมุมมองต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัวก็สามารถช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นได้เช่นกัน เช่น แม้ว่าการทำงานของเราจะมีบรรยากาศที่อึดอัด แต่อย่างน้อยเราก็มีเพื่อนร่วมงานและสังคมที่ดีในที่ทำงานหรือหากเรารู้สึกว่างานที่ทำนั้นยาก แต่อย่างน้อยงานที่เราทำออกไปก็มีความหมายและคุณค่าสำหรับใครบางคน วิธีนี้จะช่วยให้เรารู้จักสังเกตและมองหาความสุขจากสิ่งรอบตัว มองโลกในแง่บวกเพื่อให้เรามีความสุขมากขึ้นในการทำงานแต่ละวัน

หลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นลบ

แน่นอนว่าหนึ่งในวิธีที่เราจะมีความสุขในการทำงานได้คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่เป็นแง่ลบในที่ทำงาน เช่น บรรยากาศการทำงานหรือเพื่อนร่วมงานที่เป็นพิษ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการสร้างระยะห่างหรือการพยายามนำตัวเองออกมาจากบรรยากาศเหล่านั้น  การเลือกหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีความสุขในที่ทำงานมากขึ้นอย่างแน่นอน 

สร้างสังคม

การมีสังคมเป็นเรื่องที่ดีสำหรับมนุษย์ทุกคนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการสร้างหรือมีสังคมในที่ทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเราจะได้มีคนที่คอยพูดคุยและรับฟังเราอยู่เสมอ รวมถึงช่วยเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนในการทำงานอีกด้วย ด้วยเหตุนี้เองการมีสังคมหรือเพื่อนในที่ทำงานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เรามีความสุขไปกับการทำงาน

ค้นหาเป้าหมายและแรงจูงใจ

หลายคนส่วนใหญ่ที่ไม่มีความสุขในการทำงานอาจเป็นเพราะพวกเขาเหล่านั้นไม่มีเป้าหมายหรือแรงจูงใจในการทำงานนั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถกำหนดเป้าหมายหรือสร้างความท้าทายใหม่ ๆ ให้กับการทำงานของเราได้ จะทำให้เรารู้สึกอยากจะทำงานและมีความสุขไปกับการทำงานมากขึ้น

มีความสุขและเห็นคุณค่าในการทำงานไปกับ

คุณบุณย์ญานุช บุญบํารุงทรัพย์ ในคอร์ส The Path to Employee Success and Happiness “ก้าวหน้าอย่างมีความสุข” ที่คุณบุณย์ญานุช จะมาแชร์ทุกประสบการณ์จากการทำงานตั้งแต่ชีวิตวันแรกของพนักงานที่ไม่มี Passion  สู่การค้นหาและรู้จักตัวเองให้มากขึ้น เปลี่ยนมุมมองและวิธีคิดให้เห็นคุณค่าในงานที่ทำ และอีกหลายเคล็ดลับการทำงานให้เติบโต รวมถึงการรับมือความล้มเหลวในการทำงานที่จะช่วยให้ทุกคนก้าวข้ามไปด้วยกัน

อ้างอิง https://bit.ly/3zpzhWa https://bit.ly/3H9Flnu

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights