“4E1P” ทักษะสำคัญสู่การเป็นผู้นำที่ดี

หลักการ “4E and 1P” คิดค้นโดย Jack Welch CEO ชื่อดังแห่งบริษัท General Electric หรือ จีอี (GE) เขาถูกยกย่องให้เป็นผู้บริหารในตำนาน จากความสำเร็จของเขาในการบริหารจัดการและสร้างผู้นำที่ดีให้กับองค์กร ซึ่งเขาได้กลายเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำอีกหลายคนในเวลาต่อมา

จุดประสงค์ของ หลักการ “4E and 1 P” คือ เพื่อสร้างกรอบที่ใช้ในการประเมินและวัดคุณสมบัติความเป็นผู้นำที่ดีให้กับองค์กรและคนในทีม การมีผู้นำที่ดีจะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กร รวมถึงเพิ่มประสิทธิในการทำงานของทีมอีกด้วย เพราะทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นผู้นำที่ดี 

1. Energy คนที่มีพลังงาน

พลังงานในที่นี้ คือ พลังในการทำงานหรือพลังในการใช้ชีวิตที่เป็นพลังงานบวก เพราะบุคคลที่มีพลังงานบวกก็จะคอยแบ่งปันหรือส่งต่อพลังงานเหล่านั้นให้กับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นความร่าเริงหรือความกระตือรือร้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน และ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้กับทีมอีกด้วย 

2. Energized คนที่กระตุ้นผู้อื่น

ผู้นำที่ดีต้องสามารถกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับคนในทีมได้ เพื่อให้คนในทีมนั้นสามารถจดจ่อไปกับการทำงานและมีความรู้สึกยินดี ทำให้คนรอบข้างและคนในทีมอยากที่จะทำงานกับเรา เมื่อคนในทีมนั้นมีแรงจูงใจและอยากทำงานกับเราก็จะทำให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จในท้ายที่สุด

3. Edge ตัดสินใจอย่างเฉียบขาด

กล้าจะตัดสินใจในหัวข้อที่ยากลำบากและต้องเด็ดขาด โดยไม่กลัวผลที่ตามในภายหลัง เพราะการเป็นผู้นำที่ดีได้ต้องกล้าตัดสินใจและมีความแน่วแน่ รวมถึงต้องรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะตัดสินใจและต้องทำอะไรต่อไป

4. Execute ทำงานสำเร็จลุล่วง

ผู้นำที่ดีต้องสามารถทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ไม่ว่าจะงานของตนเองหรือของคนในทีม มอบเป้าหมายในการทำงานและขับเคลื่อนให้ทีมไปถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

5. Passion ความหลงใหลในงาน

คุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำคือ การมีความชอบหรือความหลงใหลในการทำงาน เมื่อเรารักในงานที่ทำจะทำให้เรามีความกระตือรือร้นในการทำงาน และรู้สึกสนุกไปกับมัน หากเรามีความชอบในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เราก็จะทำสิ่งนั้นออกมาได้ดี รวมถึงพร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมๆ กันกับคนในทีม

การเป็นผู้นำที่ดีนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความสำเร็จในองค์กรยุคใหม่ ซึ่งต้องการทักษะที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือทักษะการตัดสินใจที่เด็ดขาดและชาญฉลาด เรียนรู้ทักษะการตัดสินใจ สู่การเป็นผู้นำที่ดีไปกับคุณ บรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในคอร์ส The Art of Decision Making เปลี่ยนอนาคตด้วยการตัดสินใจ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights