รู้จักคุณคุณบรรยง พงษ์พานิช และเทคนิคการตัดสินใจให้เฉียบคม

กุมชะตาชีวิตของเราเอง ด้วยการตัดสินใจที่ดี ทำปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตที่มีประโยชน์ เพื่อเป็นฐานที่แข็…

Read More


ความเครียด ความหิว ความรู้ อะไรบ้างที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ?

คนเรามีเรื่องให้ต้องตัดสินใจกันทุกวัน ส่วนใหญ่มักเป็นเรื่องเล็กๆ น้อยๆ อย่างวันนี้จะแต่งตัวยังไงหรือ…

Read MoreVerified by MonsterInsights