Driver Tree คืออะไร? พัฒนาธุรกิจด้วยคำถามทำไมและอย่างไรด้วย Driver Tree

ทำความรู้จักกับเครื่องมือที่ชื่อว่า ‘Driver Tree’ ที่จะช่วยย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็ก และยังเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใช้ได้เกือบทุกองค์กรด้วย

Driver Tree คืออะไร?

เชื่อว่าหลายคนก็คงเคยวาดผังครอบครัวหรือ Mind Map ซึ่งจริงๆ แล้ว Driver tree ก็แทบมีรูปแบบไม่ต่างกัน เพราะ Driver tree คือแผนที่เชื่อมโยงของตัวชี้วัดและตัวขับเคลื่อนต่างๆ ในองค์กรเข้าด้วยกัน 

โดยทางด้านซ้ายสุด คือเมตริกที่ครอบคลุมสิ่งที่องค์กรต้องการขับเคลื่อนและเป็นเป้าหมายสูงสุดที่ต้องการให้ทุกทีมทำงาน ขณะเดียวกันทางขวา จะลงรายละเอียดมากขึ้นในแง่ของ ‘วิธี’ ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายนั้น

Driver Tree เปรียบเสมือนการย่อยปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็ก โดยการตั้งคำถามจากใหญ่แล้วแตกย่อยเป็นหลายคำถามที่เล็กลงเพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากคำถามใหญ่ข้อแรกคือ เราอยากพัฒนาตัวกำไร จากข้อนี้เราสามารถแตกเป็นคำถามย่อยได้อีกสองข้อคือ เรื่องรายได้ และรายจ่าย และสามารถเพิ่มคำถามต่อยอดไปเรื่อยๆ ในคำถามที่เราต้องการคำตอบ

ขอบคุณที่มา https://bit.ly/3Fjdkau

3 จุดเด่นของ Driver Tree กับธุรกิจ

  • เพิ่มความเข้าใจ

Driver Tree เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการช่วยแจกแจงลักษณะที่ซับซ้อนของธุรกิจ และสิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถสรุปความซับซ้อนของธุรกิจได้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจว่าส่วนต่างๆ ที่เป็นเป้าหมายหรือผลลัพธ์นั้นเชื่อมโยงกันได้อย่างไร

  • ส่งเสริมการจัดวางตำแหน่งในองค์กร

Driver Tree ยังทำหน้าที่เป็นกรอบอ้างอิงสำหรับพนักงานทุกคนด้วยในระหว่างการสนทนา เพราะมันสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแสดงให้เห็นภาพและเข้าใจว่า “ทำไม” เมื่อมีข้อสงสัยเกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เห็นว่ามีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือใครบ้าง 

  • ขับเคลื่อนโฟกัส

นอกจากเครื่องมือ Driver Tree จะช่วยให้เห็นภาพรวมในการทำงานขององค์กรแล้ว เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็ยังทำหน้าที่ช่วยให้เห็นแนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะบุคคลหรือทีมได้ง่ายขึ้นด้วย ทำงานสามารถโฟกัสแต่ละจุดอย่างมีประสิทธิภาพ

เคล็ดลับเพื่อนำไปใช้กับองค์กร

  • เริ่มต้นด้วยเป้าหมายขององค์กร
  • ทำให้ทุกคนเข้าถึงได้
  • ให้หลายๆ ทีมมีส่วนร่วมในการกำหนดตามความถนัด
  • มีตัวชี้วัดที่เหมาะสม
  • หมั่นตรวจสอบผลลัพธ์และปรังปรุงเสมอ
  • แนะนำให้พนักงานใหม่เข้าใจ

การตั้งคำถามที่เล็กลงจะทำให้เราหาคำตอบได้ง่ายขึ้น

คุณพชร อารยะการกุล ผู้ก่อตั้งและ CEO แห่ง Bluebik Group

ขับเคลื่อนธุรกิจให้ถึงเป้าหมายได้ต่อในคอร์ส “Strategy to Win วางกลยุทธ์สู่ชัยชนะ” กับคุณพชร อารยะการกุล

อ้างอิง https://bit.ly/3Fjdkau

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน