Growth Mindset คืออะไร? จะพัฒนาได้อย่างไร?

ทุกคนรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำให้ Elon Musk ซีอีโอของ Tesla และ SpaceX กลายเป็นผู้นำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้อย่างทุกวันนี้ คือการเรียนรู้ข้อผิดพลาดและพัฒนา Growth Mindset ของตัวเองและคนในองค์กร

Growth mindset คืออะไร?

Growth Mindset เป็นคำที่หลายคนได้ยินกันบ่อย ซึ่งความหมายจริงๆ ของคำนี้ก็คือคำจำกัดความของชุดความคิดที่เชื่อว่าทักษะและสติปัญญาเป็นสิ่งที่ผู้คนสามารถพัฒนาได้ และสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมาจากการพัฒนาตนเองและความทุ่มเทอย่างต่อเนื่อง

ซึ่งตรงข้ามกับ Fixed Mindset หรือกรอบความคิดแบบตายตัวที่ถือว่านิสัย สติปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ ของเราเป็นสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

นอกจากนี้ประโยชน์ของ Growth Mindset ยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีและเหมาะกับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในที่ทำงานเชิงบวกอีกด้วย ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ได้ในองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อทั้งบริษัทและบุคคล

วิธีพัฒนา Growth Mindset

 • ฝึกการสำรวจและรู้จักตัวเองให้มากขึ้น เพื่อตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • ฝึกการหา Role Model ที่เก่งหรือประสบความสำเร็จและเรียนรู้จากพวกเขา
 • เปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับความล้มเหลว เพราะความล้มเหลวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาตัวเอง
 • ฝึกให้สังเกตวิธีการพูดและการกระทำ รวมถึงทบทวนเกี่ยวกับสิ่งที่ล้มเหลวในแต่ละวัน
 • เข้าใจข้อจำกัดของตัวเอง
 • หาโอกาสเพื่อฉลองความสำเร็จกับทุกคน และเรียนรู้วิธีการจากความสำเร็จของคนอื่น
 • ควรส่งเสริมให้พนักงานหรือทีมเชื่อมั่นในตัวเอง
 • หมั่นให้คำติชมและสนับสนุนให้พนักงานรับคำติชมจากผู้อื่น
 • ส่งเสริมความอยากรู้ด้วยการสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้และการเติบโตองค์กร
 • กระตุ้นให้ทีมก้าวสู่ความเป็นเลิศ และขับเคลื่อนบทบาทไปสู่เป้าหมาย
 • สนับสนุนและช่วยให้พวกเขารักสิ่งที่ทำ เพราะสิ่งสำคัญคือแรงจูงใจที่จะเติบโตและก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างเป็นธรรมชาติ
 • สร้างแรงบันดาลใจและเป็นผู้นำแบบอย่างที่ดี

สิ่งสำคัญของการพัฒนา Growth Mindset คือส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ การช่วยพัฒนาทักษะเหล่านี้จะทำให้พนักงานและทีมทุกคนก้าวหน้าไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กรได้ 

ถึงเวลาพัฒนา Growth Mindset กับบทเรียนจากที่สุดของประเทศ

ในคอร์ส “Employee Survival Guide อยู่ให้เป็น เอาตัวให้รอด จาก ‘ศูนย์’ ถึง ‘CEO’ “ กับ คุณฐากร ปิยะพันธ์ อดีต CEO เครือไทย โฮลดิ้งส์ (กลุ่มอาคเนย์) และอดีตประธานกรรมการแห่งกรุงศรี คอนซูมเมอร์ 

ที่จะมาเจาะลึกวิธีเติบโตอย่างก้าวกระโดดในที่ทำงาน พัฒนา Growth Mindset ให้กับทีมและองค์กร กับผู้เชี่ยวชาญที่เข้าใจความสัมพันธ์ของพีระมิดองค์กรได้เป็นอย่างดีจากประสบการณ์มากกว่า 20 ปีที่ไต่เต้าจากพนักงานชั้นรากฐานสู่ยอดพีระมิด

อ้างอิง https://bit.ly/3tCBsRk https://bit.ly/35TBmN2

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights