Blockchain กับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและโอกาสทางธุรกิจ

ความเปลี่ยนที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้สาเหตุหลักส่วนหนึ่งมาจากการเติบโตของเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดเป็นอย่างมากในช่วงตลอด 10 ปีที่ผ่านมา จนในปัจจุบันเราจะเห็นได้ว่าหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงและมีบทบาทเป็นอย่างมากในสังคมก็คือเทคโนโลยีอย่าง Blockchain และ Digital Assets เทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรและมีข้อดีอะไรบ้าง ในบทความนี้เรามีคำตอบ

Blockchain และ Digital Assets เข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไร?

Blockchain คือเทคโนโลยีในการเก็บและเชื่อมต่อข้อมูลที่สามารถส่งต่อข้อมูลได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางใดๆ เพราะในปัจจุบันการส่งต่อข้อมูลยังจำเป็นต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าตัวกลาง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีการโอนเงิน การที่เราจะโอนเงินได้เราจำเป็นต้องโอนเงินผ่านธนาคาร แต่หากเรานำ Blockchain เข้ามาใช้ เราจะสามารถโอนเงินให้ผู้รับได้เลยโดยที่ไม่ต้องอาศัยตัวกลางอย่างธนาคาร เพราะข้อมูลมีการเชื่อมต่อกันและสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

นอกจากนี้แล้วเทคโนโลยีอย่าง Blockchain ยังให้กำเนิด Digital Assets หรือสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อโลกการเงินอย่างโดยตรง โดยเฉพาะด้านการลงทุน เพราะในปัจจุบันคนเริ่มหันไปลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นและกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการลงทุน

ในปัจจุบัน Digital Assets ยังคงครอบคลุมอยู่แค่เรื่องของการลงทุน แต่ในอนาคต Digital Assets จะไม่ได้จำกัดอยู่แค่การลงทุนเท่านั้นแต่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกๆ เรื่องของคนในสังคมตั้งแต่ การใช้ชีวิต, ศิลปะ และ ความบันเทิง 

ข้อดีของ Blockchain และ Digital Assets

มีความโปร่งใส และเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ยาก เนื่องจาก Blockchain เป็นเทคโนโลยีที่ทำให้ข้อมูลแต่ละส่วนเชื่อมต่อกัน จึงทำให้เราสามารถเห็นถึงการบันทึกและเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลา นั้นหมายความว่าหากเกิดการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ไม่ชอบมาพากล เราจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ทันที

ลดต้นทุนการดำเนินการ เทคโนโลยีอย่าง  Blockchain และ Digital Assets นั้นสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางใดๆ จึงทำให้เราสามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนที่ไม่จำเป็นในการใช้บริการเทคโนโลยีเหล่านี้ 

โอกาสในการลงทุนยุคใหม่ การเกิดขึ้นของเทคโนโลยี Blockchain ได้ให้กำเนิด Digital Assets ต่างๆ เป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเป็นหลัก ยกตัวอย่างเช่น Cryptocurrency ซึ่งเราสามารถหาโอกาสในการลงทุนได้จากเทคโนโลยีเหล่านี้และสามารถนำไปปรับใช้ รวมถึงต่อยอดกับธุรกิจได้ โดยในปัจจุบันมีหลากหลายธุรกิจที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปต่อยอดจนเกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ประเภทต่างๆ เช่น

  • ธุรกิจประเภท ICO Portal ธุรกิจผู้ให้บริการระบบเสนอขาย Digital Token ที่ออกใหม่ เช่นบริษัท  Kubix และ Xspring Capital  
  • ธุรกิจประเภท Advisory คือ ธุรกิจที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัล เพราะในปัจจุบัน Digital Assets ยังมีความซับซ้อนและต้องอาศัยความเข้าใจในระดับหนึ่ง จึงทำให้เกิดธุรกิจประเภท Advisory ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาด้านการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนใน  Digital Assets เช่น บริษัท Crytomind Advisory
  • ธุรกิจประเภท Fund Management  ธุรกิจผู้จัดการเงินทุนสินทรัพย์ดิจิทัลที่ให้บริการจัดการเงินทุนผ่านการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น บริษัท Merkel Capital 

การนำ Digital Assets ไปต่อยอดกับธุรกิจ

  • NFT (Non-Fungible Token) สินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีหนึ่งเดียว ส่วนใหญ่จะมาในรูปแบบของ Digital Art, ไอเท็ม หรือ ที่ดินภายในเกม ซึ่งเราสามารถนำ NFT ไปต่อยอดกับธุรกิจได้ในด้านของการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาสินค้า
  • Metaverse เราสามารถนำธุรกิจหรือองค์กรของเราเข้าไปต่อยอดได้ในโลก Metaverse ด้วยวิธีที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการสร้างร้านค้าดิจิทัล, การโฆษณาสินค้าภายในโลกเสมือน, การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมยอดขายสินค้า
  • Loyalty point (แต้มสะสม) เปลี่ยน Loyalty Point หรือแต้มสะสมให้กลายเป็น Digital Assets เพื่อนำไปแลกเปลี่ยนสินค้าต่างๆ ภายในบริษัทและเป็นการสร้างแรงจูงใจในการใช้แต้มสะสม รวมถึงสามารถทำให้มีเงินหมุนเวียนในองค์กรมากขึ้น 

เพราะฉะนั้นเราไม่ควรพลาดโอกาสที่กำลังจะมาถึงให้รีบคว้าโอกาสนั้นไว้ สร้างทางเลือกและเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจด้วยการทำความเข้าใจใน Blockchain และ Digital Assets เพื่อนำพาธุรกิจและองค์กรไปสู่โลกยุคใหม่

ทำความเข้าใจ Blockchain และ Digital Assets เพื่อนำพาธุรกิจไปสู่โลกยุคใหม่

ได้ในคอร์ส Blockchain and Digital Assets for Business ที่คุณซานเจย์ สัญชัย ปอปลี ผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกวงการสกุลเงินดิจิทัลของเมืองไทย หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Cryptomind บริษัทที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร จะพาไปทำความรู้จัก Blockchain และการประยุกต์ใช้ Digital Assets และองค์ประกอบที่สำคัญอย่าง Crytocurrency และ Tokennomics รวมถึงโอกาสในสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights