จุดเด่นของเหรียญดิจิทัลและประเภทของเหรียญต่างๆ

Digital Assets ในปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจากกระแสการลงทุนในเหรียญ Cryptocurrency จากความนิยมในเหรียญดังกล่าวจึงทำให้เกิดการผลิตเหรียญรูปแบบต่างๆ ตามมาเพื่อตอบโจทย์กับการขยายตัวของตลาด Digital Assets ซึ่งนำไปสู่ธุรกิจที่เรียกว่า ‘ธุรกิจเหรียญ’ โดยเหรียญแต่ละประเภทก็จะมีจุดเด่นและลักษณะการทำงานที่แตกต่างกันออกไป

เหรียญ Layer 1

เหรียญ Layer 1 คือ เหรียญที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมและแอปพลิเคชันต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น โดยถ้าหากเราสร้างแอปพลิเคชันภายใต้ระบบ Ethereum แอปพลิเคชันของเรานั้นต้องใช้สกุลเงิน Ethereum ในการแลกเปลี่ยนและทำธุรกรรมต่างๆ ภายในแอป ยิ่งมีผู้ใช้งานแอปพลิเคชันมากเท่าไหร่ มูลค่าของ Ethereum ก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างเหรียญอื่น เช่น Binance Smart Chain, Avalanche, Terra และ Solana

จุดเด่น: ทำงานด้วยระบบ Smart Contract  ที่ให้ทุกคนสามารถเข้ามาแก้ไขหรือดัดแปลงโค้ดได้ ตลอดจนสร้างธุรกรรมและแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์ม

เหรียญ Exchange Base

ศูนย์แลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัลมักจะมีเหรียญเป็นของตัวเองยกตัวอย่างเช่น Binance  ที่มีเหรียญ BNB โดยมูลค่าของเหรียญ Exchange Base จะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของการซื้อขายเหรียญในศูนย์แลกเปลี่ยน

จุดเด่น: สามารถนำเหรียญ Exchange Base มาเป็นส่วนลดค่าธรรมเนียมในการแลกเปลี่ยนและใช้เป็นสิทธิในการแลกซื้อโปรเจคหรือโครงการต่างๆ ได้ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละศูนย์แลกเปลี่ยนเหรียญดิจิทัล

เหรียญ DeFi

เหรียญ DeFi ถูกนำไปพัฒนาและต่อยอดในธุรกิจเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการโอนและกู้ยืมสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ตลอดจนการปล่อยสภาพคล่อง   ยกตัวอย่างเช่น PancakeSwap แพลตฟอร์มที่เปิดให้คนนำสินทรัพย์มาปล่อยสภาพคล่องในระบบและให้ผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมที่ได้จากการทำธุรกรรมต่างๆ ในแพลตฟอร์ม

จุดเด่น: เป็นระบบการเงินไร้ตัวกลางที่สามารถทำในสิ่งที่ระบบการเงินปัจจุบันหรือธนาคารทำได้ 

เหรียญ GameFi

คือเหรียญที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในเกมแบบ Play to Earn กล่าวคือเราสามารถนำไอเท็มหรือแต้มภายในเกมไปแลกเปลี่ยนเป็นเงินจริงได้ ซึ่งแต้มเหล่านั้นก็คือ  เหรียญ GameFi และเช่นเดียวกับเหรียญประเภทอื่นๆ มูลค่าของ เหรียญ GameFi จะขึ้นอยู่กับการหมุนเวียนของเหรียญในระบบ

จุดเด่น: เราสามารถนำเหรียญ GameFi ไปทำธุรกรรมภายในเกมหรือนำไปแลกเปลี่ยนให้เป็นเงินจริงได้

เหรียญ NFT

NFT ย่อมาจาก Non-Fungible Token หรือ ‘เหรียญที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้’ มักจะอยู่ในรูปแบบของ Digital Art, ที่ดินหรือไอเท็มภายในเกม ซึ่งในปัจจุบัน NFT ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากสามารถทำกำไรได้อย่างรวดเร็วและเป็นหนึ่งในวิธีการแสดงฐานะบนโลกดิจิทัล นอกเหนือจากนี้การครอบครอง NFT บางชิ้นยังสามารถทำให้เรามีสิทธิพิเศษเหนือกว่าบุคคลทั่วไปได้

จุดเด่น: NFT เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและมีหนึ่งเดียว ไม่สามารถมีสิ่งใดมาทดแทนได้

เหรียญ Metaverse

เหรียญ Metaverse คือเหรียญที่ถูกใช้ในการทำธุรกรรมต่างๆ บนโลก Metaverse ยกตัวอย่างเช่น The Sandbox แพลตฟอร์ม Metaverse ที่เปิดให้คนเข้ามาสร้างนวัตกรรมและสิ่งต่างๆ อย่างอิสระ โดยมีเหรียญ SAND เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนและโอนถ่ายสินทรัพย์ภายในโลกของ The Sandbox 

จุดเด่น: เป็นสกุลเงินหลักที่ใช้ในการทำธุรกรรมและโอนถ่ายสินทรัพย์ดิจิทัลภายในโลก Metaverse 

เรียนรู้และทำความรู้จักกับเหรียญประเภทต่างๆ ในโลกดิจิทัล รวมถึงกลไกควบคุมมูลค่าของเหรียญ

ได้ในคอร์ส Blockchain and Digital Assets for Business ที่คุณซานเจย์ สัญชัย ปอปลี ผู้เชี่ยวชาญและผู้บุกเบิกวงการสกุลเงินดิจิทัลของเมืองไทย หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Cryptomind บริษัทที่ปรึกษาด้านสินทรัพย์ดิจิทัลแบบครบวงจร จะพาไปทำความรู้จัก Blockchain และการประยุกต์ใช้ Digital Assets และองค์ประกอบที่สำคัญอย่าง Crytocurrency และ Tokennomics รวมถึงโอกาสในสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับธุรกิจเพื่อนำไปต่อยอดและพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights