11 ความแตกต่างระหว่างคนงานยุ่งกับคนทำงานเป็น

วันนี้ Career Fact จะมาอธิบายความแต่ต่างระหว่างคนยงานยุ่ง กับคนทำงานเป็น เพื่อให้ตรวจเช็ตตัวเองว่าเป็นคนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

คนงานยุ่ง

คนทำงานเป็น

1 เหมือนจะมีเป้าหมาย (แต่ไม่มี) มีเป้าหมายและแผนที่ชัดเจน
2 ให้ความสำคัญกับทุกอย่าง ลำดับความสำคัญแล้วเลือกทำเฉพาะสิ่งที่สำคัญ
3 โฟกัสรายละเอียดเล็กๆ มากเกินไป โฟกัสภาพรวม
4 รับทุกอย่างไว้ทำคนเดียว รู้ว่าต้องแบ่งงานให้คนอื่นตอนไหน
5 ตอบรับทุกคำขอ รู้จักปฏิเสธ
6 มักพูดว่าตัวเองงานยุ่ง ให้ผลลัพธ์เป็นตัวบอก
7 พูดว่าตัวเองไม่มีเวลา ให้เวลากับสิ่งที่สำคัญ
8 ทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ทำงานทีละอย่าง
9 เสียเวลาไปกับการตอบทุกอีเมล ไม่รีบตอบทุกอีเมล
10 อยากให้คนอื่นงานยุ่ง อยากให้คนอื่นทำงานมีประสิทธิภาพ
11 ‘บอก’ ว่าจะทำ ลงมือทำ

Source:

https://bit.ly/3uZAGgQ

สูตรความสำเร็จกับ "ที่สุด" ของประเทศ

คอร์สออนไลน์กับผู้บริหาร ผู้นำทางความคิด แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน

Verified by MonsterInsights