รู้จักคุณสาธิต กาลวันตวานิช ผู้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่พรสวรรค์ด้านศิลปะ แต่คือทักษะและเครื่องมือในการช่วยแก้ปัญหา รู้จักคุณสาธิต กา…

Read More
Verified by MonsterInsights